Thông tư số 69-BTC/TCT

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
90
lượt xem
3
download

Thông tư số 69-BTC/TCT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 69-BTC/TCT về nguyên tắc xử lý đối với xe ô tô, xe gắn máy và các hàng hoá khác trong diện tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu, quá cảnh, nhập khẩu hộ và nhập lậu do Bộ Tài chính ban hành, để hướng dẫn bổ sung thi hành Chỉ thị số 01-TTg ngày 6/10/92 của Thủ tướng Chính phủ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 69-BTC/TCT

  1. 69-BTC/TCT,Thông tư 69-BTC,B Tài chính,Xe ô tô xe máy chuy n khNu,Xe ô tô xe máy nh p khNu h ,Xe ô tô xe máy nh p l u,Xe ô tô xe máy quá c nh,Xe ô tô xe máy t m nh p tái xu t,Thương m i,Xu t nh p khNu,Thong tu 69- BTC,Bo Tai chinh,Xe o to xe may chuyen khau,Xe o to xe may nhap khau ho,Xe o to xe may nhap lau,Xe o to xe may qua canh,Xe o to xe may tam nhap tai xuat,Thuong mai,Xuat nhap khau Tư v n Hư ng Trang LawSoft D ch v V Liên pháp d n tra ch Pro Online LawSoft h lu t c u THÀNH VIÊN Chào sonaccp + Thông tin cá nhân + Chuy n i lo i thành viên + Văn b n c a Tôi + i m t khNu + Thoát TRA C U VĂN B N VĂN B N M I VĂN B N PHÁP LU T + Tình tr ng hi u l c + Th i i m áp d ng + Lĩnh v c, Ngành + Năm ban hành TRA C U CÔNG VĂN Tra c u v ăn b n TH I S PHÁP LU T Th i s Tham nhũng Nhà t Tranh ch p Tài chính Thu - K toán Chính sách m i Pháp lu t các nư c Thông báo
  2. B n Chưa ăng Nh p Thành Viên! Vì chưa ăng Nh p nên B n ch xem ư c Thu c tính c a văn b n. B n chưa xem ư c N i dung toàn văn, Hi u l c c a Văn b n, Văn b n liên quan, Văn b n thay th , Văn b n g c, Văn b n ti ng Anh,...
Đồng bộ tài khoản