Thông tư số 70/TTLT

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
55
lượt xem
2
download

Thông tư số 70/TTLT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 70/TTLT về việc phối hợp kiểm tra, kiểm soát và thu thuế đối với hàng hoá, vận chuyển trên tuyến đường sắt do Bộ Giao thông vận tải; Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 70/TTLT

  1. 70/TTLT,Thông tư liên t ch 70,B Giao thông v n t i,B Tài chính,Thu thu hàng hóa,V n chuy n tuy n ư ng s t,Ki m tra ki m soát hàng hóa,Thương m i,Thu - Phí - L Phí,Giao thông - V n t i,Thong tu lien tich 70,Bo Giao thong van tai,Bo Tai chinh,Thu thue hang hoa,Van chuyen tuyen duong sat,Kiem tra kiem soat hang hoa,Thuong mai,Thue - Phi - Le Phi,Giao thong - Van tai Tư v n Hư ng Trang LawSoft D ch v V Liên pháp d n tra ch Pro Online LawSoft h lu t c u THÀNH VIÊN Chào sonaccp + Thông tin cá nhân + Chuy n i lo i thành viên + Văn b n c a Tôi + i m t khNu + Thoát TRA C U VĂN B N VĂN B N M I VĂN B N PHÁP LU T + Tình tr ng hi u l c + Th i i m áp d ng + Lĩnh v c, Ngành + Năm ban hành TRA C U CÔNG VĂN Tra c u v ăn b n TH I S PHÁP LU T Th i s Tham nhũng Nhà t Tranh ch p Tài chính Thu - K toán Chính sách m i Pháp lu t các nư c Thông báo B n Chưa ăng Nh p Thành Viên!
  2. Vì chưa ăng Nh p nên B n ch xem ư c Thu c tính c a văn b n. B n chưa xem ư c N i dung toàn văn, Hi u l c c a Văn b n, Văn b n liên quan, Văn b n thay th , Văn b n g c, Văn b n ti ng Anh,...
Đồng bộ tài khoản