Thông Tư Số: 76/2010/TT-BQP

Chia sẻ: gachienbo

BỘ QUỐC PHÒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------Hà Nội, ngày 23 tháng 6 năm 2010 Số: 76/2010/TT-BQP THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHỨC TRÁCH, NHIỆM VỤ, MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC CỦA CÁN BỘ BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ VÀ CHỈ HUY ĐƠN VỊ DÂN QUÂN TỰ VỆ BỘ TRƯỞNG BỘ QUỐC PHÒNG

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản