Thủ công 1 - Bài 13: GẤP CÁI QUẠT ( tiết 1)

Chia sẻ: akura123

Kiến thức:Hs biết cách gấp cái quạt. 2.Kĩ năng :Gấp được cái quạt bằng giấy. 3.Thái độ :Yêu thích sản phẩm mình làm ra; có ý thức giữ gìn đồ dùng. II.Đồ dùng dạy học: - Gv: Quạt giấy mẫu, 1 tờ giấy màu hình chữ nhật, 1 sợi chỉ. - Hs: 1 tờ giấy màu, 1 tờ giấy vở, vở thủ công.

Nội dung Text: Thủ công 1 - Bài 13: GẤP CÁI QUẠT ( tiết 1)

Bài 13: GẤP CÁI QUẠT ( tiết 1)

I.Mục tiêu:

1.Kiến thức:Hs biết cách gấp cái quạt.

2.Kĩ năng :Gấp được cái quạt bằng giấy.

3.Thái độ :Yêu thích sản phẩm mình làm ra; có ý thức giữ gìn đồ dùng.

II.Đồ dùng dạy học:

- Gv: Quạt giấy mẫu, 1 tờ giấy màu hình chữ nhật, 1 sợi chỉ.

- Hs: 1 tờ giấy màu, 1 tờ giấy vở, vở thủ công.

III.Hoạt động dạy và học:

1.Khởi động (1’): Ổn định định tổ chức.

2.KTBC (2’): - Kiểm tra việc chuẩn bị đồ dùng học tập của Hs.

- Nhận xét.

3.Bài mới:
Hoạt động của thầy Hoạt động của trò

Giới thiệu bài (1’): Ghi đề bài.

Hoạt động1: (3’) Hướng dẫn quan sát và nhận xét:

- Mục tiêu: Hs quan sát nhận xét mẫu.

- Cách tiến hành: Tổ chức HS quan sát, hỏi:
+ Đế gấp được cái quạt ta phải sử dụng nếp gấp nào đã - Quan sát và trả lời
học? câu hỏi (2Hs )

- (1 Hs ) trả lời.

+ Nhận xét gì giữa quạt mẫu?

- Kết luận: Nêu cách để được cái quạt.

Hoạt động 2: (4’) Hướng dẫn mẫu.

- Mục tiêu: Cho Hs quan sát cách gấp cái quạt.

- Cách tiến hành: Gv hướng dẫn mẫu. - Hs quan sát.

+ Bước 1: Gấp các nếp gấp cách đều.

+ Bước 2: Gấp đôi, lấy dấu giữa, dùng chỉ buộc giữa và
bôi hồ.

+ Bước 3: Ép chắc 2 phần vào nhau đến khi hồ khô mở
ra.

- Kết luận: Nêu các bước để gấp được cái quạt.Nghỉ giữa tiết (5’)Hoạt động 3 (15’) : Thực hành:

- Mục tiêu:Cho HS thực hành gấp quạt trên giấy nháp.

- Cách tiến hành:
- Hs thực hành trên
+ Gv hướng dẫn Hs gấp quạt trên giấy nháp.
giấy nháp.
+ Gv nhắc lại qui trình gấp quạt theo 3 bước.
- Dọn vệ sinh và lau
+ Gv theo dõi giúp đỡ. tay.

- 2 Hs nhắc lại.

+ Nhắc Hs dọn vệ sinh.

Hoạt động cuối (15’): Củng cố, dặn dò:

- Yêu cầu HS nhắc lại nội dung bài học.

- Nhận xét tinh thần, thái độ học tập.

- Dặn dò: chuẩn bị giấy màu, đồ dùng học tập, sợi chỉ
màu để tiết sau: “ Gấp cái quạt”.
RÚT KINH NGHIỆM:
Bài 13: GẤP CÁI QUẠT ( tiết 2)

I.Mục tiêu:

1.Kiến thức:Hs biết cách gấp cái quạt.

2.Kĩ năng :Gấp được cái quạt bằng giấy.

3.Thái độ :Yêu thích sản phẩm mình làm ra; có ý thức giữ gìn đồ dùng.

II.Đồ dùng dạy học:

-GV: Quạt giấy mẫu, 1 tờ giấy màu hình chữ nhật, 1 sợi chỉ.

-HS: 1 tờ giấy màu, 1 tờ giấy vở, vở thủ công.

III.Hoạt động dạy và học:

1.Khởi động (1’): Ổn định định tổ chức.

2.KTBC (2’): - Kiểm tra việc chuẩn bị đồ dùng học tập của Hs.

- Nhận xét.

3.Bài mới:

Hoạt động của thầy Hoạt động của trò

Giới thiệu bài (1’): Ghi đề bài.Hoạt động1: (5’) Nhắc lại bài tiết 1:

- Mục tiêu: Hs nắm được quá trình gấp quạt theo 3 bước.

- Cách tiến hành: Gv nhắc lại quá trình gấp quạt:
+ Bước 1: Gấp các nếp gấp cách đều. - 2 Hs nhắc lại quá
trình gấp quạt theo 3
+ Bước 2: Gấp đôi, lấy dấu giữa, dùng chỉ buộc giữa và bôi
bước.
hồ.

+ Bước 3: Ép chắc 2 phần vào nhau đến khi hồ khô mở ra.NGHỈ GIỮA TIẾT (5’)

Hoạt động 2: (16’) Hs thực hành.

- Mục tiêu: Hs biết cách gấp cái quạt trên giấy màu.

- Cách tiến hành:

+ Gvtheo dõi, giúp đỡ khi Hs thực hành.
- HS thực hành gấp cái
+ Nhắc HS miết kĩ nếp gấp, bôi hồ mỏng buộc dây chắc,
quạt trên giấy màu.
đẹp.
- Trình bày sản phẩm
+ Hướng dẫn HS trình bày vào vở.
vào vở.
+ Chấm bài nhận xét.
- Dọn vệ sinh lau tay.


Hoạt động cuối (5’): Củng cố, dặn dò:

- Yêu cầu HS nhắc lại nội dung bài học.

- Nhận xét tinh thần, thái độ học tập.

- Giáo dục tư tưởng: Quí trọng sản phẩm làm ra biết giữ gìn đồ
dùng lâu, bền.

- Dặn dò: Về nhà xem lại các bài đã học để bài sau kiểm tra HK
II.
RÚT KINH NGHIỆM:
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản