Thủ công 1 - Bài 2: XÉ, DÁN HÌNH CHỮ NHẬT, HÌNH TAM GIÁC

Chia sẻ: akura123

HS biết cách xé được đường thẳng, đường gấp khúc. 2.Kĩ năng : Xé , được hình chữ nhật, hình tam giác. 3.Thái độ : Biết xé thẳng, giữ vệ sinh lớp học. II.Đồ dùng dạy học: -GV: - Bài mẫu về xé, dán hình chữ nhật , hình tam giác - Giấy màu, giấy trắng, hồ dán, khăn lau -HS: Giấy màu, giấy nháp trắng, hồ dán, vở thủ công, khăn lau tay

Nội dung Text: Thủ công 1 - Bài 2: XÉ, DÁN HÌNH CHỮ NHẬT, HÌNH TAM GIÁC

Bài 2: XÉ, DÁN HÌNH CHỮ NHẬT, HÌNH TAM GIÁC

I.Mục tiêu:

1.Kiến thức : HS biết cách xé được đường thẳng, đường gấp khúc.

2.Kĩ năng : Xé , được hình chữ nhật, hình tam giác.

3.Thái độ : Biết xé thẳng, giữ vệ sinh lớp học.

II.Đồ dùng dạy học:

-GV: - Bài mẫu về xé, dán hình chữ nhật , hình tam giác

- Giấy màu, giấy trắng, hồ dán, khăn lau

-HS: Giấy màu, giấy nháp trắng, hồ dán, vở thủ công, khăn lau tay

III.Hoạt động dạy học: Tiết1

1.Khởi động : Hát tập thể

2.Kiểm tra bài cũ :Kiểm tra đồ dùng học tập của hs
3.Bài mới :

TG Hoạt động của GV Hoạt động của HS

Hoạt động 1: Quan sát và nhận xét

Mục tiêu: Biết quan sát, phát hiện xung quanh có đồ vật
dạng hình chữ nhật, hình tam giác

Cách tiến hành:

Cho HS xem bài mãu, hỏi:
- HS quan sát
Hãy quan sát và phát hiện xung quanh xem đồ vật nào có
- Cửa ra vào, bảng, mặt bàn,
dang hình chữ nhật, hình tam giác?
quyển sách có dạng hình chữ
nhật……

- Khăn quàng đỏ có dạng
hình tam giác
Kết luận: Xung quanh ta có nhiều đồ vật có dạng hình
chữ nhật, hình tam giác, em hãy ghi nhớ đặc điểm của
những hình đó để tập xé dán cho đúng

Hoạt động 2: Hướng dẫn mẫu

Mục tiêu: Hướng dẫn mẫu cách vẽ và dán hình chữ nhật
- HS quan sát
và hình tamgiác

Cách tiến hành:

1.Vẽ và xé hình chữ nhật đếm ô và dùng bút chì nối các
Thực hành: HS luyện tập trên
dấu dể thành hình chữ nhật. giấy nháp

- Dán qui trình lên bảng và hướng dẫn từng bước để vẽ

- Xé mẫu hình chữ nhật

2.Vẽ và xé dán hình tam giác

-Dùng bút chì vẽ hình tam giác.

-Làm mẫu và xé hình tam giác Luyện tập trên giấy nháp

3. GV hướng dẫn thao tác dán hình -Quan sát cách dán hình trên
nền 1 tờ giấy trắng.
Nghỉ giữa tiết (5’)Hoạt động 3: Thực hành

Mục tiêu: hướng dẫn HS thực hành trên giấy nháp.

Cách tiến hành : Hướng dẫn HS vẽ , xé

Yêu cầu HS kiểm tra sản phẩm lẫn nhau

Hoạt động cuối: Củng cố dặn dò(5’)

- Yêu cầu một số HS nhắc lại qui trình xé dán hình chữ
nhật, hình tam giác -Lần lượt thực hành theo các
bước vẽ, xé .
- Đánh giá sản phẩm
-2 HS nhắc lại
- Dặn dò: về nhà chuẩn bị giấy màu để học tiếp tiết 2.
-Thu dọn vệ sinh.
- Nhận xét tiết học

RÚT KINH NGHIỆM:
Bài 2: XÉ, DÁN HÌNH CHỮ NHẬT, HÌNH TAM GIÁC (T2)


I.Mục tiêu:

1.Kiến thức : HS biết cách xé được đường thẳng, đường gấp khúc.

2.Kĩ năng : Xé , dán được hình chữ nhật, hình tam giác.

3.Thái độ : Biết xé thẳng, dán sạch sẽ vào vở, giữ vệ sinh lớp học.

II.Đồ dùng dạy học:

-GV: - Bài mẫu về xé, dán hình chữ nhật , hình tam giác

- Giấy màu, giấy trắng, hồ dán, khăn lau

-HS: Giấy màu, giấy nháp trắng, hồ dán, vở thủ công, khăn lau tay

III.Hoạt động dạy học: Tiết2

1.Khởi động : Hát tập thể

2.Kiểm tra bài cũ :Kiểm tra đồ dùng học tập của hs đã làm ở tiết 1.

3.Bài mới :

TG Hoạt động của GV Hoạt động của HS

Hoạt động 1: ôn lại lí thuyết

Mục tiêu: nắm được quy trình xé hình chữ nhật, hình tam
giác.

Cách tiến hành:

Cho HS xem bài mãu, hỏi để HS trả lời quy trình xé hình
chữ nhật, hình tam giác. - HS quan sát và trả lời.

Kết luận: Nhận xét chốt lại ý HS đã trả lời.

Hoạt động 2: HS thực hành trên giấy màu

Mục tiêu: HS thực hành vẽ, xé và dán hình chữ nhật, hình
tamgiác

Cách tiến hành:

1.Vẽ và xé hình chữ nhật đếm ô và dùng bút chì nối các
dấu dể thành hình chữ nhật.
Thực hành: HS luyện tập trên
2.Vẽ và xé dán hình tam giác
giấy màu và dán vào vở thủ
-Dùng bút chì vẽ hình tam giác. công.

3. GV hướng dẫn thao tác dán hìnhNghỉ giữa tiết (5’)Hoạt động 3: trình bày sản phẩm

Mục tiêu: hướng dẫn HS trình bày sản phẩm.

Cách tiến hành :

Yêu cầu HS kiểm tra sản phẩm lẫn nhau

Hoạt động cuối: Củng cố dặn dò(5’) - Các tổ trình bày sản phẩm
của mình trên bảng lớp.
- Yêu cầu một số HS nhắc lại qui trình xé dán hình chữ
nhật, hình tam giác

- Đánh giá sản phẩm: Hoàn thành và không hoàn thành
- Dặn dò: về nhà chuẩn bị giấy màu để học bài : Xé, dán -Thu dọn vệ sinh.
hình vuông hình tròn.

- Nhận xét tiết học.

RÚT KINH NGHIỆM:
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản