THỦ CÔNG LỚP 3: Đan nong đôi (Bài 1)

Chia sẻ: abcdef_11

I.Mục tiêu: - Hs biết cách đan nong đôi. - Đan được nong đôi đúng quy trình kĩ thu. - Hs yêu thích đan nan. II.GV chuẩn bị: - Mẫu tấm đan nong đôi có kích thước đủ lớn để hs quan sát. - Tấm đan nong mốt của bài trước để hs quan sát. - Tranh quy trình và

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: THỦ CÔNG LỚP 3: Đan nong đôi (Bài 1)

Thủ công (Tiết 23):
Đề bài: ĐAN NONG ĐÔI (Tiết1).
I.Mục tiêu:

- Hs biết cách đan nong đôi.

- Đan được nong đôi đúng quy trình kĩ thu.

- Hs yêu thích đan nan.

II.GV chuẩn bị:

- Mẫu tấm đan nong đôi có kích thước đủ lớn để hs quan sát.

- Tấm đan nong mốt của bài trước để hs quan sát.

- Tranh quy trình và sơ đồ đan nong đôi.

- Các nan đan 3 màu khác nhau.

- Bìa màu hoặc giấy thủ công (hoặc vật liệu khác), bút chì, thước

kẻ, kéo thủ công, hồ dán.

III.Các hoạt động dạy học:

Tiến trình dạy Hoạt động của giáo viên Hoạt động của

học HS
-Kiểm tra dụng cụ học tập của -Chuẩn bị các
Kiểm tra

dụng cụ cần có.
(1-2 phút) h s.

-Nhận xét.
Bài mới

Gt bài

-Đan nong đôi (t1).
(1 phút)

-Hs quan sát.
Hoạt động 1

Gv hướng dẫn -GV giới thiệu tấm đan nong đôi

hs quan sát và mẫu, và hướng dẫn hs quan sát

nhận xét và nhận xét.

-Gv gợi ý để hs quan sát và so
(6 phút)

sánh tấm đan nong mốt của bài

trước với tấm đan nong đôi của -Hình vuông.

bài này: -3 màu (2 màu

+Tấm đan nong đôi có hình gì ? nền, 1 màu
Hoạt động 2

Hướng dẫn +Có mấy màu ? nẹp).

mẫu -Đan xen kẽ

+2 màu nền được đan như thế nhau tạo thành
(18-20 phút)
những đường
nào ?

giống như bậc

thang rất đẹp.

-Hs trả lời.

+Nhận xét về sự khác nhau giữa

2 tấm đan nong mốt và đan nong

đôi ?

-Gv nêu tác dụng và cách đan -Hs quan sát.

nong đôi trong thực tế.

-Bước1: Kẻ, cắt các nan đan.

-Cắt, kẻ các nan dọc: cắt 1 hình

vuông có cạnh 9 ô, sau đó cắt

thành 9 nan dọc như đã làm ở

tiết 21.

-Cắt 7 nan ngang và 4 nan dán -1 hs nêu.

nẹp xung quanh tấm đan có -2 hs lên bảng,

chiều rộng 1 ô, dài 9 ô. lớp thực hiện
-Gọi 1hs nêu cách kẻ, cắt các kẻ, cắt các nan

theo nhóm đôi,
nan.

-Mời 2 hs lên bảng cắt 3 loại em số 1 cắt các

nan dọc ,em số
nan.

2 cắt các nan

ngang và nan

nẹp.

-Nhận xét cách

cắt nan của

bạn.
-Gv nhận xét.

-Bước2: Đan nong đôi.

-Cách đan nong đôi là nhấc 2

nan, đè 2 nan và lệch nhau 1 nan

dọc cùng chiều giữa 2 hàng nan
ngang liền kề:

+Đan nan ngang 1: Đặt các nan

dọc giống như đan nong mốt.

Nhấc các nan dọc 2,3,6,7 và luồn

nan ngang thứ nhất vào. Dồn nan

ngang khít với đường nối liền

các nan dọc.

+Đan nan ngang thứ 2: nhấc các

nan 3,4,7,8 và luồn nan ngang

thứ 2 vào.Dồn nan ngang thứ hai

khít với nan ngang thứ nhất.

+Đan nan ngang thứ 3: ngược

với đan nan 1, nghĩa là nhấc các

nan dọc 1,4,5,8,9 và luồn nan

ngang thứ 3 vào. Dồn nan ngang

thứ 3 khít với nan ngang thứ 2.

+Đan nan ngang thứ 4: ngược
với hàng thứ 2, nghĩa là nhấc các

nan dọc 1,2,5,6,9 và luồn nan

ngang thứ 4 vào.

+Đan nan ngang thứ 5: giống

nan 1 -Hs quan sát.

+Đan nan ngang thứ 6: giống

như đan nan ngang thứ hai.

+Đan nan ngang thứ 7: giống

như đan nan ngang thứ 3.

-Gv đan mẫu lần 1.

-Sau đó, gv nhìn sơ đồ, hướng

dẫn cách đan.

-GV đan lần 2 với tốc độ nhanh

hơn.

-Lưu ý: GV cần hướng dẫn kĩ

cách đan từng hàng và phối hợp

Hoạt động 3: chặt chẽ giữa hướng dẫn đan với
Thực hành sử dụng tranh quy trình và sơ đồ -1 hs nhắc lại

đan nong đôi để hs đan được. quy trình đan.
nháp

+Bước3: Dán nẹp xung quanh -2 hs lên bảng
(7-9 phút)

tấm đan: thực hành, cả

-Dùng 4 nan còn lại dán theo 4 lớp tập đan

cạnh của tấm đan để được tấm theo nhóm đôi.

đan nong đôi như tấm đan mẫu. -Nhận xét sản

-GV gọi hs nhắc lại quy trình. phẩm làm nháp

của bạn.

-Gv gọi 2 hs lên bảng tập đan,
Nhận xét,

dưới lớp, các em tập đan nong
dặn dò:

đôi theo cặp
(1-2 phút)

-Trong khi hs làm nháp, gv quan

sát giúp đỡ, uốn nắn thêm cho hs

thực hiện đúng quy trình kĩ

thuật.

-Gv nhận xét các thao tác đan
nan và sản phẩm làm nháp của

h s.

-Kết luận: Muốn đan được tấm

đan nong mốt, ta thực hiện theo

3 bước…

-Tổng kết tiết dạy, nhận xét tinh

thần thái độ kiến thức, kĩ năng

học tập (ở lần thực hành nháp).

-Dặn dò:

Chuẩn bị bài sau: Đan nan đôi (t

2).
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản