THỦ CÔNG LỚP 3: Đan nong mốt (Bài 2)

Chia sẻ: abcdef_11

I.Mục tiêu: 1.Kiến thức: - Biết cách đan nong mốt. 2.Kĩ năng: - Đan nong môt đúng quy trình kĩ thuật. - Rèn luyện sự khéo léo của đôi tay. 3.Thái độ: - Hứng thú đối với giờ học. - Giáo dục hs yêu sản phẩm lao động. II.Chuẩn bị: - Giáo viên. - Mẫu tấm

Nội dung Text: THỦ CÔNG LỚP 3: Đan nong mốt (Bài 2)

Thủ công (Tiết 22):
Đề bài: ĐAN NONG MỐT (Tiết 2).
I.Mục tiêu:

1.Kiến thức:

- Biết cách đan nong mốt.

2.Kĩ năng:

- Đan nong môt đúng quy trình kĩ thuật.

- Rèn luyện sự khéo léo của đôi tay.

3.Thái độ:

- Hứng thú đối với giờ học.

- Giáo dục hs yêu sản phẩm lao động.

II.Chuẩn bị:

- Giáo viên.

- Mẫu tấm đan nong mốt bằng bìa có kích thước đủ lớn để hs quan

sát được.

- Các nan dọc và nan ngang khác màu nhau.
- Tranh quy trình đan nong mốt.

- Giấy màu, thước kẻ, kéo, hồ dán, bảng trang trí sản phẩm.

III.Các hoạt động dạy học:

Tiến trình Hoạt động của giáo viên Hoạt động của

dạy học Hs

-Kiểm tra dụng cụ học tập của hs. -Chuẩn bị
Kiểm tra

-Nhận xét. những dụng cụ
(1-2 phút)

cần có.
Bài mới

-Đan nong mốt (t 2).
GT bài

(1-2 phút)

Hoạt động 1 -Mục tiêu: Hs vận dụng kĩ thuật

Thực hành đã học để làm được sản phẩm đan

đan nong nong mốt đúng quy trình kĩ thuật,

mốt đan đều, đẹp

(20-22 phút) -Hs tự làm sản phẩm và phát huy

khả năng sáng tạo qua trang trí và

trình bày sản phẩm.
-Tiến hành:

-Yêu cầu hs nhắc lại các bước và -1-2 hs nhắc lại

thao tác trong quy trình đan nong và lên bảng

mốt. thực hiện các

-Bước1:Kẻ, cắt các nan đan (nan thao tác.

dọc , nan ngang , nan nẹp). -Lớp theo dõi.

-Bước2: Đan nan mốt bằng giấy

bìa (theo cách nan nhấc 1 nan, đè

một nan, đan xong, mỗi nan ngang

đồn cho khít)

-Bước3: Dán nẹp xung quanh tấm

đan theo thứ tự: 1,2,3,4.

-Nhận xét các thao tác, sản phẩm

của hs.

-Sau đó, gv sử dụng quy trình có -Hs nghe gv

minh hoạ để hệ thống lại các bước nhận xét và hệ

kẻ, cắt đan nong mốt. thống lại những
-Lưu ý hs cách cắt nan cho đều, kiến thức đã

chọn 2 màu giấy, khi đan xong, học ở tiết 1 và

nan ngang dồn cho khít. quan sát các

thao tác của gv.

-Tổ chức cho hs thực hành theo -Hs thực hành

nhóm nhỏ và giao nhiệm vụ cho theo nhóm.

các nhóm

-Gv quan sát, hướng dẫn thêm cho

(5-7phút) các nhóm.

-Yêu cầu hs thực hiện các thao

tác: cắt, đan nong mốt nhiều lần -Một số nhóm

cho thạo. trình bày sản

-Gv chỉ định một số nhóm mang phẩm.

sản phẩm lên bảng trình bày. -Lớp nhận xét.

Nhận xét-

dặn dò

-Gv nhận xét, đánh giá các sản
(1-3 phút)
phẩm của hs.

-Tổng kết, đánh giá chung, khen

ngợi hs.

-Dặn dò: Chuẩn bị dụng cụ cho

tiết sau: Đan nong đôi (tiết 1).
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản