THỦ CÔNG LỚP 3: Đề bài: CẮT, DÁN CHỮ I, T (Bài 2).

Chia sẻ: abcdef_11

I.Mục tiêu: - Hs biết cách kẻ, cắt dán chữ I,T. - Kẻ, cắt dán chữ I, T đúng quy trình kĩ thuật. - Hs thích cắt, dán chữ. II.Gv chuẩn bị: - Mẫu chữ I,T đã cắt và mẫu chữ I,T cắt từ giấy màu hoặc giấy trắng có kích thước đủ lớn, để rời, chưa dán. - Tranh quy trình kẻ, cắt dán chữ I,T. - Giấy màu, thước kẻ, bủt chì, kéo

Nội dung Text: THỦ CÔNG LỚP 3: Đề bài: CẮT, DÁN CHỮ I, T (Bài 2).

Thủ công (Tiết 12):
Đề bài: CẮT, DÁN CHỮ I, T (Tiết 2).
I.Mục tiêu:

- Hs biết cách kẻ, cắt dán chữ I,T.

- Kẻ, cắt dán chữ I, T đúng quy trình kĩ thuật.

- Hs thích cắt, dán chữ.

II.Gv chuẩn bị:

- Mẫu chữ I,T đã cắt và mẫu chữ I,T cắt từ giấy màu hoặc giấy

trắng có kích thước đủ lớn, để rời, chưa dán.

- Tranh quy trình kẻ, cắt dán chữ I,T.

- Giấy màu, thước kẻ, bủt chì, kéo thủ công, kéo, hồ dán.

III.Các hoạt động dạy học:

Tiến trình Hoạt động của Giáo viên Hoạt động của

dạy học HS

-Gv kiểm tra dụng cụ học tập của -Chuẩn bị
Kiểm tra

những dụng cụ
(1-2 phút) h s.
-Nhận xét. cần có.
Bài mới

GT bài

-Cắt dán chữ I,T (t2).
(1 phút)

Hoạt động

-Mục tiêu: Hs vận dụng được kĩ
1

Thực hành thuật đã học để làm được sản phẩm

cắt dán chữ đúng quy trình kĩ thuật.

I,T -Tiến hành:

-Gv yêu cầu hs nhắc lại và thực -1, 2 hs nhắc lại
(25 -27

hiện các thao tác kẻ, gấp, cắt chữ và thực hiện
phút)

các thao tác kẻ,
I,T.

cắt chữ I,T.

-Hs chú ý lắng

-Gv nhận xét và nhắc lại bước kẻ, nghe.

cắt, dán chữ I,T theo quy trình:

-Bước1: Kẻ chữ I,T.

-Bước2: Cắt chữ T.
-Bước3: Dán chữ I,T. -Hs thực hành

-Hs thực hành kẻ, cắt và dán các kẻ, cắt dán chữ

chữ I,T. I,T.

-Gv quan sát, uốn nắn giúp đỡ

những em còn lúng túng để các em

hoàn thành sản phẩm.

-Gv nhắc hs dán chữ cho cân đối và

miết cho phẳng. -Một số em
5 -7 phút

-Gv tổ chức cho hs trưng bày sản trưng bày sản

phẩm và nhận xét sản phẩm. phẩm

-Hs nhận xét

các sản phẩm

-Khen những em có sản phẩm đẹp của bạn.

để khích lệ khả năng sáng tạo của

h s.

-Gv đánh giá sản phẩm thực hành

của hs theo 2 mức: hoàn thành và
chưa hoàn thành.

-Nhận xét về tinh thần, thái độ học
Nhận xét-

tập, kết quả thực hành của hs.
dặn dò

-Dặn dò hs giờ sau mang giấy thủ
(1-3 phút)

công, bút chì, thước kẻ để học bài:

Cắt, dán chữ U,H (Tiết1).
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản