THỦ CÔNG LỚP 3: Đề bài: GẤP, CẮT, DÁN BÔNG HOA (Bài 1)

Chia sẻ: abcdef_11

I.Mục tiêu: - Hs biết ứng dụng cách gấp, cắt ngôi sao để cắt được bông hoa 5 cánh. - Biết cách gấp, cắt, dán bông hoa 4 cánh, 8cánh. - Trang trí những bông hoa theo ý thích. - Hứng thú đối với giờ học gấp, cắt, dán hình. II.GV chuẩn bị: - Mẫu các bông

Nội dung Text: THỦ CÔNG LỚP 3: Đề bài: GẤP, CẮT, DÁN BÔNG HOA (Bài 1)

Thủ công (Tiết 7):
Đề bài: GẤP, CẮT, DÁN BÔNG

HOA (Tiết1).
I.Mục tiêu:

- Hs biết ứng dụng cách gấp, cắt ngôi sao để cắt được bông

hoa 5 cánh.

- Biết cách gấp, cắt, dán bông hoa 4 cánh, 8cánh.

- Trang trí những bông hoa theo ý thích.

- Hứng thú đối với giờ học gấp, cắt, dán hình.

II.GV chuẩn bị:

- Mẫu các bông hoa 5 cánh, 4 cánh, 8 cánh được gấp, cắt từ

giấy màu.

- Tranh quy trình gấp, cắt bông hoa 5 cánh, 4 cánh, 8 cánh.

- Giấy thủ công các màu, giấy trắng làm nên.

- Kéo thủ công, hồ dán, bút màu.
III.Các hoạt động dạy học:

Tiến trình Hoạt động của Giáo viên Hoạt động của

dạy học HS

-Gv kiểm tra đồ dùng học tập
Kiểm tra

của hs.
(1-2 phút)

-Nhận xét.
Bài mới

Giới thiệu bài

-Gấp,cắt, dán bông hoa (t1).
(1 phút)

-Hs quan sát
Hoạt động 1

Gv hướng -Gv giới thiệu 1 số bông hoa: các bông hoa

dẫn hs quan 4 cánh, 5 cánh, 8 cánh (mẫu), mẫu.

sát và nhận hỏi: -Hs trả lời.

+Các bông hoa có màu sắc
xét

như thế nào?
(6 phút)

+Các cánh của bông hoa có

giống nhau không? Khoảng

cách giữa các bông hoa như -Hs lắng nghe.
thế nào?

-Liên hệ thực tế về các loại
Hoạt động

hoa về màu sắc, hương -2 hs lên bảng
2:

Gv hướng thơm… thực hiện , hs

dẫn mẫu -Gv gọi một, hai hs lên bảng Quan sát.

a.Gấp, cắt thực hiện các thao tác gấp, cắt

ngôi sao 5 cánh và nhận xét.
bông hoa 5

-Sau đó, gv hướng dẫn hs gấp, -Hs quan sát.
cánh

cắt bông hoa 5 cánh theo các

bước:

+Cắt tờ giấy màu hình vuông

cạnh 6 ô.

+Gấp giấy để cắt bông hoa 5

cánh (cách gấp giống như gấp

giấy để cắt ngôi sao 5 cánh).

+Vẽ đường cong như H1 (

SGV-trang 207)
+Dùng kéo cắt lượn theo

đường cong để được bông hoa

5 cánh. Có thể cắt lượn vào sát

góc nhọn để làm nhuỵ hoa

(H2)

b.Gấp, cắt -Nói thêm: Tuỳ từng cách vẽ

và lượn theo đường cong sẽ
bông hoa 4

được 5 cánh hoa có hình dạng
cánh, 9 cánh

khác nhau.

-Hướng dẫn cách gấp bông

hoa 4 cánh theo các bước:

+Cắt các tờ giấy hình vuông

có kích thước to, nhỏ khác

nhau.

+Gấp tờ giấy hình vuông làm

4 phần bằng nhau (h5a), tiếp

tục gấp đôi, ta được 8 phần
bằng nhau (H5B).

+Vẽ đường cong như (H5b).

+Dùng kéo cắt theo đường

cong để được bông hoa 4

cánh. Có thể cắt lượn vào sát

góc nhọn để làm nhuỵ hoa

(H5c).

+Gv hướng dẫn cách gấp, cắt
c.Dán các

hình bông bông hoa 8 cánh.

+Gấp đôi (H5b) để được 16
hoa

phần bằng nhau (H6a). Sau

đó, cắt lượn theo đường cong

được bông hoa 8 cánh. Có thể

cắt lượn vào sát góc nhọnđể

làm nhụy hoa (H6c).

-Gv hướng dẫn dán các hình -1-2 hs thực

bông hoa như sau: hiện các thao
-Bố trí các bông hoa vừa cắt tác gấp, cắt

được vào vị trí thích hợp trên bông hoa.

tờ giấy trắng. -Hs thực hành

Hoạt động 3 -Nhấc từng bông hoa ra, lật theo nhóm.

Thực hành mặt sau để bôi hồ, sau đó, dán

vào đúng vị trí đã định.
nháp

-Vẽ thêm cành, lá để trang trí -Nhận xét các
(7 phút)

hoặc tạo thành bó hoa, giỏ hoa sản phẩm của

tuỳ ý thích. bạn.

-Gv gọi 1-2 hs thực hiện thao

tác gấp, cắt bông hoa 5 cánh, 4

cánh, 8 cánh
Nhận xét-

dặn dò

-Sau đó, tổ chức cho hs tập
(1-3 phút)

gấp, cắt bông hoa 5 cánh, 4

cánh, 8 cánh.

-Gv thao dõi, hướng dẫn thêm
cho các nhóm.

-Nhận xét sản phẩm tập làm

của các nhóm, rút kinh nghiệm

để tiết sau thực hiện tôt hơn.

-Nhận xét tiết học.

-Dặn hs chuẩn bị cho tiết sau:

Thực hành: “ Gấp, cắt, dán

bông hoa ”.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản