THỦ CÔNG LỚP 3: Làm lọ hoa gắn tường: Làm hoa

Chia sẻ: abcdef_11

I.Mục tiêu: -Hs biết vận dụng kĩ năng gấp, cắt, dán để làm lọ hoa gắn tường -Làm được lọ hoa gắn tường đúng quy trình kĩ thuật -Hứng thú với giờ học làm đồ chơi II.GV chuẩn bị: -Mẫu lọ hoa gắn tường làm bằng giấy thủọcong được dán trên tờ bìa -Một lọ hoa gắn tường đã được gấp hoàn chỉnh nhưng

Nội dung Text: THỦ CÔNG LỚP 3: Làm lọ hoa gắn tường: Làm hoa

Thủ công (tiết 26)

Đề bài: LÀM LỌ HOA GẮN TƯỜNG

(t2)
I.Mục tiêu:

-Hs biết vận dụng kĩ năng gấp, cắt, dán để làm lọ hoa gắn tường

-Làm được lọ hoa gắn tường đúng quy trình kĩ thuật

-Hứng thú với giờ học làm đồ chơi

II.GV chuẩn bị:

-Mẫu lọ hoa gắn tường làm bằng giấy thủọcong được dán trên tờ

bìa

-Một lọ hoa gắn tường đã được gấp hoàn chỉnh nhưng chưa dán

vào bìa

-Tranh quy trình làm lọ hoa gắn tường

-Giấy thủ công, tờ bìa khổ A4, hồ dán, bút màu, kéo thủ công

III.Các hoạt động dạy học:

Tiến trình dạy Hoạt động của thầy Hoạt động của
học trò

-Kiểm tra dụng cụ học tập của hs -chuẩn bị
Kiểm tra

-Nhận xét những dụng cụ
(1-2 phút)

cần có
Bài mới

Giới thiệu bài -Làm lọ hoa gắn tường (t2)

(1 phút)

-Mục tiêu: Hs vận dụng kĩ thuật
Hoạt động 1

Hs thực hành đã học để làm sản phẩm lọ hoa

làm lọ hoa gắn tường đúng quy trình kĩ

gắn tường thuật

(22-25 phút) -Tiến hành:

-Gv yêu cầu hs nhắc lại các bước -1-2 hs nhắc lại

làm lọ hoa gắn tường bằng gấp các bước thực

cách gấp giấy hiện làm lọ hoa

gắn tường

-Gv nhận xét và sử dụng tranh

quy trình làm lọ hoa gắn tường
để hệ thống lại các bước làm lọ

hoa gắn tường

-Bước1: Gấp phần giấy làm đế

lọ hoa và gấp các nếp gấp cách

đều

-Bước2: Tách phần gấp đế lọ

hoa ra khỏi các nếp gấp làm thân

lọ hoa -hs thực hành

-Bước3: Làm thành lọ hoa gắn theo nhóm, 2 hs

tường lên bảng làm lọ

-Gv tổ chức cho hs làm lọ hoa hoa

theo nhóm, 2 hs lên bảng thực

(5 - 7 phút) hành

-2 hs lên bảng thực hành làm lọ -hs trưng bày

hoa. Trong khi hs thực hành, gv sản phẩm theo

quan sát, hướng dẫn thêm cho nhóm

các nhóm để hoàn thành sản -nhận xét các
phẩm sản phẩm của

-Tổ chức cho hs trưng bày sản bạn
Nhận xét-

phẩm
dặn dò

(1-3 phút)

-Gv đánh giá các sản phẩm của

hs

-Tuyên dương những hs có sản

phẩm đẹp

-Nhận xét sự chuẩn bị, tinh thần,

thái độ của hs và kiến thức, kĩ

năng thực hành sản phẩm

-Dặn hs chuẩn bị giờ tới: Trang

trí lọ hoa (t3)
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản