Thu hoạch cá nhân thực tập sư phạm năm 2

Chia sẻ: kimduy

Lý luận giáo dục và thực tiễn giáo dục là hai mặt không thể tách rời nhau. Lý luận giáo dục phải thường xuyên được kiểm nghiệm bằng thực tiễn giáo dục để tìm ra những cái còn thiếu sót để điều chỉnh kịp thời. Thật vậy, trong 3 năm học chủ yếu là học lý thuyết nên quá trình nhận thức về giáo dục chưa thật sự cụ thể.

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản