THU HỒI RƯỢU

Chia sẻ: Nguyenquocdong Dong | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:6

0
116
lượt xem
43
download

THU HỒI RƯỢU

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo về sơ đồ thu hồi rượu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: THU HỒI RƯỢU

  1. THU HỒI RƯỢU
  2. 3 4 Nước lạnh 2 I IV II III Giấm chín 1 Nước thải Nước ngưng Hơi Sơ đồ tinh chế gián đoạn 1.Thùng cất; 2.Thân tháp; 3.Bình ngưng tụ hồi lưu; 4.Bình ngưng tụ làm lạnh
  3. 5 6 2 Cồn đầu Nước 8 3 7 Giấm 4 Cồn sản phẩm Dầu fusel 1 1 Hơi Nước thải Bã rượu Hơi Sơ đồ chưng luyện bán liên tục 1.Thùng cất thô; 2.Thùng ngưng tụ cồn thô; 3.Thùng tạm chứa cồn thô; 4.Tháp tinh chế; 5.Bình ngưng tụ; 6.Bình ngưng tụ; 7.Bình làm lạnh; 8.Bình làm lạnh.
  4. 7 7 Giấm chín 9 Cồn đầu 9 Nước lạnh 1 2 6 5 3 10 8 Cồn sản phẩm 4 11 Dầu fusel Sơ đồ liên tục 2 tháp 1.Thùng cao vi chứa giấm chín; 2.Bình hâm giấm; 3.Bình tách CO2 và khí không ngưng; 4.Tháp cất khô; 5.Bình chống phụt giấm; 6.Bình ngưng tụ cồn thô; 7.Bình làm lạnh ruột gà; 8.Tháp tinh chế; 9.Bình ngưng tụ hồi lưu; 10.Bình làm lạnh cồn sản phẩm; 11.Bình ngưng và làm lạnh dàu fesel
  5. 7 7 7 12 Cồn đầu 11 9 Nước lạnh 1 2 6 10 5 3 8 Cồn đầu Đến tháp làm sạch 15 13 Cồn sản phẩm 4 14 Bã rượu Dầu fusel Nước thải

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản