Thu nộp tiền thuế (thuế nhập khẩu, thuế xuất khẩu, thuế TTĐB, thuế GTGT), tiền phí, lệ phí (lệ phí làm thủ tục hải quan, lệ phí phương tiện XNC, phí lưu kho hải quan, lệ phí quá cảnh, lệ phí áp tải hải quan, phí niêm phong, kẹp chì hải quan, phí, lệ phí khác) và các khoản thu khác bằng tiền mặt vào NSNN qua KBNN;

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
109
lượt xem
14
download

Thu nộp tiền thuế (thuế nhập khẩu, thuế xuất khẩu, thuế TTĐB, thuế GTGT), tiền phí, lệ phí (lệ phí làm thủ tục hải quan, lệ phí phương tiện XNC, phí lưu kho hải quan, lệ phí quá cảnh, lệ phí áp tải hải quan, phí niêm phong, kẹp chì hải quan, phí, lệ phí khác) và các khoản thu khác bằng tiền mặt vào NSNN qua KBNN;

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'thu nộp tiền thuế (thuế nhập khẩu, thuế xuất khẩu, thuế ttđb, thuế gtgt), tiền phí, lệ phí (lệ phí làm thủ tục hải quan, lệ phí phương tiện xnc, phí lưu kho hải quan, lệ phí quá cảnh, lệ phí áp tải hải quan, phí niêm phong, kẹp chì hải quan, phí, lệ phí khác) và các khoản thu khác bằng tiền mặt vào nsnn qua kbnn;', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thu nộp tiền thuế (thuế nhập khẩu, thuế xuất khẩu, thuế TTĐB, thuế GTGT), tiền phí, lệ phí (lệ phí làm thủ tục hải quan, lệ phí phương tiện XNC, phí lưu kho hải quan, lệ phí quá cảnh, lệ phí áp tải hải quan, phí niêm phong, kẹp chì hải quan, phí, lệ phí khác) và các khoản thu khác bằng tiền mặt vào NSNN qua KBNN;

  1. Thu nộp tiền thuế (thuế nhập khẩu, thuế xuất khẩu, thuế TTĐB, thuế GTGT), tiền phí, lệ phí (lệ phí làm thủ tục hải quan, lệ phí phương tiện XNC, phí lưu kho hải quan, lệ phí quá cảnh, lệ phí áp tải hải quan, phí niêm phong, kẹp chì hải quan, phí, lệ phí khác) và các khoản thu khác bằng tiền mặt vào NSNN qua KBNN; vThông tin Lĩnh vực thống kê:Hải quan Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Chi cục hải quan điện tử Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi Cục Hải quan Cách thức thực hiện: Cá nhân, tổ chức nộp thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác vào NSNN bằng tiền mặt trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính Nhà nước (tại KBNN, tại cơ quan hải quan nơi đăng ký tờ khai hải quan); Thời hạn giải quyết: + Trong thời hạn 08 (tám) giờ làm việc, kể từ khi thu tiền thuế của người nộp thuế Kho Bạc Nhà nước, ngân hàng hương mại, tổ chức tín dụng, tổ chức dịch vụ khác, cơ quan hải quan phải chuyển số tiền thuế đã thu của người nộp thuế vào Ngân sách Nhà nước; + Trong thời hạn 05 ngày (năm) làm việc, kể từ khi thu tiền thuế của người nộp thuế Kho Bạc Nhà nước, ngân hàng hương mại, tổ chức tín dụng, tổ
  2. chức dịch vụ khác, cơ quan hải quan phải chuyển tiền thuế vào Ngân sách Nhà nước đối với trường hợp thu thuế bằng tiền mặt tại vùng sâu, vùng xa, hải đảo, vùng đi lại khó khăn. Đối tượng thực hiện:Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Tên phí Mức phí Văn bản qui định 1. Lệ phí 20.000 VNĐ/tờ khai Thông tư 43/2009/TT-BTC của... Kết quả của việc thực hiện TTHC:Chứng từ ghi nhận cá nhân, tổ chức đã hoàn thành nghĩa vụ với NSNN: Giấy nộp tiền vào ngân sách Nhà nước, Biên lai thu tiền có chữ kỹ, đóng dấu của cơ quan thu lên chứng từ nộp tiền. Các bước Tên bước Mô tả bước - Đối với cá nhân, tổ chức: + Khi có phát sinh nghĩa vụ thuế cá nhân, tổ chức có trách nhiệm 1. kê khai, chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác; nộp đầy đủ, đúng hạn số thuế phải nộp vào NSNN qua KBNN. + Nộp bằng tiền mặt : tại KBNN, tại các cơ quan hải quan nơi đăng ký tờ khai hải quan, tại các tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện
  3. Tên bước Mô tả bước theo quy định của Bộ Tài Chính được cơ quan thu uỷ nhiệm. Cá nhân, tổ chức nộp số tiền thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác phải lập Giấy nộp tiền vào NSNN theo quy định tại Điểm 4 Phần B Thông tư 128/2008/TT-BTC ngày 24/12/2008, ghi chính xác các thông tin về nội dung khoản nộp NSNN theo quy định tại quyết định số 33/2008/QĐ-BTC ngày 02/06/2008 (trừ trường hợp cá nhân, tổ chức nộp thuế , phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác bằng tiền mặt tại cơ quan hải quan thì cơ quan hải quan sẽ cấp biên lai thu tiền cho người nộp thuế - theo quy định tại điểm 2.4 mục I Phần B – Thông tư 128/2008/TT-BTC) Đối với cơ quan hành chính nhà nước: + Kho Bạc Nhà nước, ngân hàng hương mại, tổ chức tín dụng, tổ chức dịch vụ khác có trách nhiệm cấp giấy nộp tiền vào ngân sách Nhà nước cho người nộp thuế theo dúng mẫu quy định của Bộ Tài chính. + Kho Bạc Nhà nước, ngân hàng hương mại, tổ chức tín dụng, tổ 2. chức dịch vụ khác, cơ quan hải quan phải chuyển số tiền thuế đã thu của người nộp thuế vào Ngân sách Nhà nước, trong thời hạn 08 (tám) giờ làm việc, kể từ khi thu tiền thuế của người nộp thuế. Trường hợp thu thuế bằng tiền mặt tại vùng sâu, vùng xa, hải đảo, vùng đi lại khó khăn, thời hạn chuyển tiền thuế vào Ngân sách Nhà nước là 05 (năm) ngày làm việc kể từ khi thu tiền thuế của người nộp thuế.
  4. Hồ sơ Thành phần hồ sơ + Giấy nộp tiền vào NSNN (mẫu số C1-02/NS: bằng tiền mặt hoặc bằng 1. chuyển khoản) đối với các khoản thuế; 2. Biên lai thu tiền đối với phí, lệ phí và các khoản thu khác Số bộ hồ sơ: 01 bộ Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định + Giấy nộp tiền vào ngân sách Nhà nước bằng Thông tư số 1. tiền mặt, bằng chuyển khoản; 128/2008/TT-BTC n... + Giấy nộp tiền vào Ngân sách Nhà nước bằng Thông tư số 2. ngoại tệ. 128/2008/TT-BTC n...
  5. Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản