Thu nộp tiền thuế vào tài khoản tạm thu (áp dụng đối với loại hình nhập nguyên liệu sản xuất xuất khẩu, hàng tạm nhập - tái xuất, hàng tạm xuất - tái nhập)

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
90
lượt xem
13
download

Thu nộp tiền thuế vào tài khoản tạm thu (áp dụng đối với loại hình nhập nguyên liệu sản xuất xuất khẩu, hàng tạm nhập - tái xuất, hàng tạm xuất - tái nhập)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'thu nộp tiền thuế vào tài khoản tạm thu (áp dụng đối với loại hình nhập nguyên liệu sản xuất xuất khẩu, hàng tạm nhập - tái xuất, hàng tạm xuất - tái nhập)', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thu nộp tiền thuế vào tài khoản tạm thu (áp dụng đối với loại hình nhập nguyên liệu sản xuất xuất khẩu, hàng tạm nhập - tái xuất, hàng tạm xuất - tái nhập)

  1. Thu nộp tiền thuế vào tài khoản tạm thu (áp dụng đối với loại hình nhập nguyên liệu sản xuất xuất khẩu, hàng tạm nhập - tái xuất, hàng tạm xuất - tái nhập) Thông tin Lĩnh vực thống kê:Hải quan Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Hải quan Cơ quan phối hợp (nếu có): KBNN, ngân hàng hoặc các tổ chức tín dụng Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Cá nhân, tổ chức nộp thuế bằng chuyển khoản thông qua hệ thống các ngân hàng, thương mại, tổ chức tín dụng để nộp vào tài khoản tạm thu của cơ quan hải quan tại KBNN Thời hạn giải quyết: - Trong thời hạn 08 (tám) giờ làm việc, kể từ khi thu tiền thuế của người nộp thuế Kho Bạc Nhà nước, ngân hàng hương mại, tổ chức tín dụng, tổ chức dịch vụ khác, cơ quan hải quan phải chuyển số tiền thuế đã thu của người nộp thuế vào Ngân sách Nhà nước; - Trong thời hạn 05 ngày (năm) làm việc, kể từ khi thu tiền thuế của người nộp thuế Kho Bạc Nhà nước, ngân hàng hương mại, tổ chức tín dụng, tổ chức dịch vụ khác, cơ quan hải quan phải chuyển tiền thuế vào Ngân sách Nhà nước đối với trường hợp thu thuế bằng tiền mặt tại vùng sâu, vùng xa, hải đảo, vùng đi lại khó khăn. Đối tượng thực hiện:Tất cả
  2. TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Chứng từ ghi nhận cá nhân, tổ chức đã hoàn thành nghĩa vụ với NSNN: Giấy nộp tiền vào ngân sách Nhà nước, Biên lai thu tiền có chữ kỹ, đóng dấu của cơ quan thu lên chứng từ nộp tiền Các bước Tên bước Mô tả bước Các bước thực hiện đối với cá nhân, tổ chức: - - Theo quy định tại Điều 7 Luật quản lý thuế số 78 ngày 29/11/2006 khi có phát sinh nghĩa vụ thuế cá nhân, tổ chức có trách nhiệm kê khai, chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác; nộp đầy đủ, đúng hạn số thuế phải nộp vào NSNN qua KBNN. Cá nhân, tổ chức có thể thực hiện nghĩa vụ nộp thuế dưới hai hình thức: bằng tiền mặt hoặc bằng chuyển khoản (căn cứ Điều 44 - Luật QLT số 78, Mục V phần C Thông tư 59, Phần 1. B Thông tư 128/2008 ngày 24/12/2008) - - Nộp bằng tiền mặt : tại KBNN, tại các cơ quan hải quan nơi đăng ký tờ khai hải quan, tại các tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện theo quy định của Bộ Tài Chính được cơ quan thu uỷ nhiệm. - - Nộp bằng chuyển khoản: - + Từ tài khoản của người nộp tại ngân hàng, ngân hàng chuyển tiền vào tài khoản tạm thu của cơ quan hải quan tại KBNN để ghi thu; - + Từ tài khoản của người nộp tại KBNN, KBNN thực hiện trích tài khoản của người nộp vào tài khoản tạm thu của cơ quan hải
  3. Tên bước Mô tả bước quan để ghi thu. - Trong cả hai hình thức nộp tiền, cá nhân, tổ chức nộp số tiền thuế, phải lập theo mẫu Giấy nộp tiền vào NSNN quy định tại Điểm 4 Phần B Thông tư 128/2008/TT-BTC ngày 24/12/2008, ghi chính xác các thông tin về nội dung khoản nộp NSNN theo quy định tại quyết định số 33/2008/QĐ-BTC ngày 02/06/2008 (trừ trường hợp cá nhân, tổ chức nộp thuế bằng tiền mặt tại cơ quan hải quan thì cơ quan hải quan sẽ cấp biên lai thu tiền cho người nộp thuế - theo quy định tại điểm 2.4 mục I Phần B – Thông tư 128/2008/TT-BTC). Các bước thực hiện đối với cơ quan hành chính Nhà nước: - Kho Bạc Nhà nước, ngân hàng hương mại, tổ chức tín dụng, tổ chức dịch vụ khác có trách nhiệm cấp giấy nộp tiền cho người nộp thuế theo dúng mẫu quy định của Bộ Tài chính. - Kho Bạc Nhà nước, ngân hàng hương mại, tổ chức tín dụng, tổ chức dịch vụ khác, cơ quan hải quan phải chuyển số tiền thuế đã 2. thu của người nộp thuế vào tài khoản tạm thu của cơ quan hải quan tại Kho bạc Nhà nước, trong thời hạn 08 (tám) giờ làm việc, kể từ khi thu tiền thuế của người nộp thuế. Trường hợp thu thuế bằng tiền mặt tại vùng sâu, vùng xa, hải đảo, vùng đi lại khó khăn, thời hạn chuyển tiền thuế vào tài khoản tạm thu là 05 (năm) ngày làm việc kể từ khi thu tiền thuế của người nộp thuế. - Đối với cơ quan Hải quan, khi nhận được báo có của KBNN chuyển sang, có trách nhiệm sử dụng làm chứng từ hạch toán vào
  4. Tên bước Mô tả bước hệ thống theo quản lý theo dõi nợ thuế để ghi nhận cá nhân, tổ chức đã hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế. - Sau 135 ngày nếu kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế mà người nộp thuế không làm thủ tục thanh khoản thì cơ quan hải quan làm thủ tục nộp ngân sách nhà nước. Hồ sơ Thành phần hồ sơ Giấy nộp tiền vào NSNN (mẫu số C1-02/NS: bằng tiền mặt hoặc bằng 1. chuyển khoản). Số bộ hồ sơ: 01 bộ Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Các mẫu thu, nộp tiền vào NSNN đính kèm theo Thông tư số 1. Thông tư 128/2008/TT-BTC ngày 24/12/2008 128/2008/TT-BTC n...
  5. Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản