Thủ Thuật Windows Office part 18

Chia sẻ: Dqwdasdasd Qwdasdasdasd | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
62
lượt xem
5
download

Thủ Thuật Windows Office part 18

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trong khóa HKEY_CURRENT USER\Control Panel\Desktop, tạo một giá trị string mới là MenuShowDelay. Thiết lập giá trị từ 0 đến 999 (mili giây). Thủ Thuật Windows Office part 18

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thủ Thuật Windows Office part 18

  1. Windows có sẵn một sự trì hoãn với thời gian nó mất để menu start thực sự hiển thị cái bạn muốn. Để thoát khỏi sự trì hoãn này và tăng tốc menu start, Vào Start...run...regedit. Trong khóa HKEY_CURRENT USER\Control Panel\Desktop, tạo một giá trị string mới là MenuShowDelay. Thiết lập giá trị từ 0 đến 999 (mili giây). _____________________________________________________________ Một cách dễ dàng để xem và biên tập tất cả các file autoexec.bat, config.sys, win.ini, system.ini, and protocol.ini cùng một lúc là vào menu Start>>Run...gõ "sysedit", Enter Dễ dàng hơn nhiều so với cách mở chúng trong một trình biên tập văn bản độc lập IMO cho mỗi cái, và đặc biệt là bằng tay Nếu bạn cần thay đổi nhiều hơn một file cùng một lúc. _____________________________________________________________ Có trang dslreports.com giúp kiểm tra tốc độ băng rộng. _____________________________________________________________ Dọn dẹp taskbar: Trong regedit: Đến khóa [hkey_local_machine][SOFTWARE][Microsoft][Windows][Current Version] Sau đó đến khóa: [Run] [Run Once] [Run Services] Tìm thứ bạn không cần và/hoặc muốn trong taskbar và xóa chúng.
  2. Khởi động lại và hưởng thụ taskbar được dọn dẹp! Mike _____________________________________________________________ Uhhhhhhhh.... Còn cái này thì sao? Gõ vào 'MSCONFIG' trong menu Start >> Run để biên tập các tính chất khởi động trong máy của bạn và loại bỏ những chương trình không dùng đến. _____________________________________________________________ Các tiện ích dòng lệnh của WindowsXP Added 1/5/02 Trong khi có rất nhiều tiện ích dòng lệnh trong WindowsXP, đây là vài chương trình mà tôi đã dùng gần đây. bootcfg - Cấu hình, truy vấn, hoặc thay đổi các thiết lập trong file boot.ini. driverquery - Hiển thị một danh sách của tất cả các trình điều khiển thiết bị đã được cài đặt và thuộc tính của chúng. getmac - Trở lại địa chỉ media access control (MAC) và liệt kê các giao thức internet liên kết với mỗi địa chỉ cho tất cả các cạc mạng trong mỗi máy tính gpresult - Hiển thị các thiết lập chính sách nhóm(Group Policy) và tổng hợp các chính sách (RSOP) cho một người hoặc một máy tính. netsh - Bạn có thể sử dụng các lệnh trong giao diện Netsh ngữ cảnh IP để cấu hình giao thức TCP/IP
  3. schtasks - Sắp xếp các lệnh và chương trình để chạy định kỳ hoặc vào một thời gian cụ thể systeminfo - Hiển thị thông tin cấu hình chi tiết về một máy tính và hệ điều hành của nó ____________________________________________________________ Hai cách để gỡ bỏ trình nhắn tin MSN Messenger: Dòng lệnh(vào Start>> Run và gõ vào): RunDll32 advpack.dll,LaunchINFSection %windir%\INF\msmsgs.inf,BLC.Remove Batch File(*.BAT): 1. Sao chép mã này vào tài liệu văn bản của bạn và lưu lại với phần mở rộng là *.bat @echo off echo Removing Microsoft Messenger... rundll32 advpack.dll,LaunchINFSection %WinDir%\inf\msmsgs.inf,BLC.Remove echo Disabling it from running in the future... echo REGEDIT4>%temp%\nomsngr.reg echo [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Mes senger\Client]>>%temp%\no msngr.reg echo "PreventRun"=dword:00000001>>%temp%\nomsngr.reg echo "PreventAutoRun"=dword:00000001>>%temp%\nomsngr.reg echo "PreventAutoUpdate"=dword:00000001>>%temp%\nomsngr.reg echo "PreventBackgroundDownload"=dword:00000001>>%temp%\nomsngr.reg echo "Disabled"=dword:00000001>>%temp%\nomsngr.reg
  4. regedit /s %temp%\nomsngr.reg 2. double click vào file *.BAT và khởi động lại máy 3. msn messenger sẽ bị gỡ bỏ khỏi hệ thống của bạn Và có một cách sửa dễ dàng hơn: Đến thư mục: C:/Program Files/Messenger. Đổi tên thư mục Messenger thành "MessengerOFF" Cách này không làm chậm OutLook hay cản trở hiệu suất của hệ thống. All work Max _____________________________________________________________ Nếu mũi tên của shortcut trong các biểu tượng hiển thị trên màn hình nền làm bạn khó chịu, thì đây là một giải pháp cho bạn. Tôi tin rằng hầu hết các bạn biết nó nhưng tôi vẫn nói ra đây. Vào regedit-->Đến khóa HKEY_CLASSES_ROOT--> Tìm thư mục "lnkfile" và "piffile". Xóa khóa mà hiển thị cái gì đó dọc theo dòng của "shortcut" trên mỗi cái. Khởi động lại và mũi tên nhỏ biến mất. =) _____________________________________________________________ Biên tập lệnh "Send To" trên menu ngữ cảnh (aka menu hiện ra khi ấn chuột phải) trong WinXP (Cũng làm được với các hệ điều hành khác, nhưng bạn phải đến một thư mục khác): Đến thư mục C:\documents and settings, sau đó click vào username của bạn, Sau
  5. đó mở thư mục SendTo. Tại đây bạn có thể thêm các shortcut cho thư mục, ứng dụng ...v.v Thêm vào "Copy to folder..." và "Move to folder..." vào menu ngữ cảnh: Bạn có thể tự làm thông qua Registry hoặc copy/paste văn bản này vào một file *.reg và nhập vào Registry (sao lưu registry trước...Tôi không chịu trách nhiệm cho những tai nạn!) Windows Registry Editor Version 5.00 [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\AllFilesystemO bjects\shellex] [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\AllFilesystemO bjects\shellex\ContextMenuHandlers] [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\AllFilesystemO bjects\shellex\ContextMenuHandlers\Copy To] @="{C2FBB630-2971-11D1-A18C-00C04FD75D13}" [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\AllFilesystemO bjects\shellex\ContextMenuHandlers\Move To] @="{C2FBB631-2971-11D1-A18C-00C04FD75D13}" [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\AllFilesystemO bjects\shellex\ContextMenuHandlers\Send To] @="{7BA4C740-9E81-11CF-99D3-00AA004AE837}" (Tôi lấy cái này ở đâu đó trong một Website tweak...Tôi nghĩ đó là ntfs.org) _____________________________________________________________
  6.  
Đồng bộ tài khoản