Thủ Thuật Windows Office part 21

Chia sẻ: Dqwdasdasd Qwdasdasdasd | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
55
lượt xem
4
download

Thủ Thuật Windows Office part 21

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bạn cần phải log off/log on hoặc khởi động lại để thay đổi có hiệu lực. Bạn cần phải có quyền admin để thay đổi registry. 2) Để hủy bỏ CD autoplay hoàn toàn Thủ Thuật Windows Office part 21

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thủ Thuật Windows Office part 21

  1. Click Start, Run và nhập vào REGEDIT sau đó đến khóa: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\Curr entVersion\policies\Explorer Tạo một giá trị mới có tên là: NoDriveTypeAutoRun Kiểu: DWORD Giá trị là: 0x000000b5 (181) Bạn cần phải log off/log on hoặc khởi động lại để thay đổi có hiệu lực. Bạn cần phải có quyền admin để thay đổi registry. 2) Để hủy bỏ CD autoplay hoàn toàn, trong Windows XP Pro 1.Click Start, Run và gõ vào GPEDIT.MSC 2. Đến Computer Configuration, Administrative Templates, System. 3. Xác định mục để tắt autoplay và sửa nó theo ý bạn. 3)Làm mất tác dụng của màn hình khởi động(Splash Screen) của Windows XP Bạn muốn biết có cái gì ở đằng sau màn hình khởi động đó? Vậy thì bây giờ bạn có thể tìm ra! Click chuột phải vào My Computer, Properties, Advanced, Startup and Recovery, Settings. Biên tập BOOT.INI. Thêm "/SOS" vào sau "/fastdetect" với một khoảng trống ở giữa. Dòng đó có thể như thế này:
  2. multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /fastdetect /SOS. Khi bạn kết thúc. Phần đầu tiên, multi(0)..... có thể không giống như trên máy của bạn. Khi bạn khởi động lại, màn hình khởi động(splash screen) sẽ biến mất. Nó có thể kích hoạt lại bằng cách xóa "/SOS" đi 4) Kích hoạt tài khoản Administrator Tại màn hình chào mừng (Welcome Screen) Cách 1: Download và cài đặt TweakUI từ gói Powertoys cho bộ Windows XP.Trong phần Logon, bạn có thể dấu, hoặc làm hiện ra,Các tài khoản người dùng trong màn hình chào mừng. Cách 2: Click Start, Run và nhập vào REGEDIT, đến khóa: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\SpecialAccounts\UserLis t (nhớ là có một khoảng trống trong Windows NT). Click chuột phải vào ô bên phải và chọn New, DWord value. Đặt tên của giá trị giống như tên của người dùng tại màn hình chào mừng(phải khớp nhau) cho tài khỏan bạn muốn dấu/hiện. Double click vào giá trị mới và cho giá trị 1 để hiện tài khỏan trong màn hình chào mừng, hoặc cho giá trị 0 để dấu tài khoản. Ví dụ : Doug là một người dùng, Doug sẽ là tên của giá trị mới.
  3. 5) Kích hoạt Autologon trong Windows® XP Professional & Home Edition Cách 1: Download và cài đặt TweakUI trong bộ Powertoys của Windows XP. trong phần Logon, đặt người dùng và mật khẩu mặc định sẽ được sử dụng. Cách 2: Từ một tài khỏan Administrator, click Start, Run và nhập vào CONTROL USERPASSWORDS2 Xóa dấu kiểm từ các User phải nhập username và password và click Apply. Làm theo các hướng dẫn. 6)Thay đổi ký tự ổ đĩa trong Windows XP? When you add drives to your computer, such as an extra hard drive, a CD drive, or a storage device that corresponds to a drive, Windows automatically assigns letters to the drives. However, this assignment might not suit your system; for example, you might have mapped a network drive to the same letter that Windows assigns to a new drive. When you want to change drive letters, follow these steps: Right-click My Computer, and then click Manage. Under Computer Management, click Disk Management. In the right pane, you’ll
  4. see your drives listed. CD-ROM drives are listed at the bottom of the pane. Right-click the drive or device you want to change, and then click Change Drive Letter and Paths. Click Change, click Assign the following drive letter, click the drive letter you want to assign, and then click OK. You will not be able to change the boot or system drive letter in this manner. Many MS-DOS-based and Windows-based programs make references to a specific drive letter (for example, environment variables). If you modify the drive letter, these programs may not function correctly. HOW TO: Change Drive Letter Assignments in Windows XP (Q307844) HOW TO: Change the System/Boot Drive Letter in Windows (Q223188) XP. I do not offer ANY support for this procedure. NOTE: Some user's have reported that this has rendered their system unbootable. Others have reported that it works. If you follow this procedure, you do so at your own risk. How do I delete an "undeletable" file?
  5. Open a Command Prompt window and leave it open. Close all open programs. Click Start, Run and enter TASKMGR.EXE Go to the Processes tab and End Process on Explorer.exe. Leave Task Manager open. Go back to the Command Prompt window and change to the directory the AVI (or other undeletable file) is located in. At the command prompt type DEL where is the file you wish to delete. Go back to Task Manager, click File, New Task and enter EXPLORER.EXE to restart the GUI shell. Close Task Manager. See more good Windows XP information on Kelly's Windows XP from A-Z web site. Editing the Registry for "other" Users From an account with Administrator level access 1) click Start, Run and enter REGEDIT 2) In Regedit, highlight the HKEY_USERS key and go to File, Load Hive. 3) Use the File Open dialog to go to the Documents and Settings\ folder, where is the account you wish to modify.
  6. 4) Highlight the NTUSER.DAT file in this folder (usually a hidden file) and select Open. 5) You'll be prompted to enter a "Key name". You can use whatever you wish, but I use the User's logon name. 6) You can now expand the Hive you just loaded and make any needed changes. 7) When finished, highlight this Hive again and go to File, Unload Hive. NOTE: You MUST unload the Hive prior to logging on to the users account. Otherwise XP may have trouble loading the user's profile. Windows® XP - Search Problems Windows® XP has a known issue for not finding a number of File Types when you do a Search for  
Đồng bộ tài khoản