Thũ thuật chỉnh sửa lại đuôi file

Chia sẻ: phuongphuongphuong

Đôi khi một số file thuyết trình hay tài liệu được lưu dưới dạng file trình chiếu PPS, nó là viết tắt của PowerPoint Show, khi chạy các file dạng này thì chúng ta chỉ có thể xem thôi chứ không được chỉnh sửa hay copy lại nội dung.

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản