Thủ thuật photoshop - Làm chữ gỗ

Chia sẻ: dinhgiap91

Tài liệu tham khảo - Thủ thuật photoshop - Làm chữ gỗ. Nhấp chuột lên background layer và nhấn OK mở khóa. Bây giờ, nhấp chuột phải lên layer đó và chọn Blending Options. Ở đây, chúng ta sẽ phải thêm một radial gradient

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Thủ thuật photoshop - Làm chữ gỗ

Trong hư ng d n này, tôi s trình bày cách t o m t hi u ng text t các mi ng ghép b ng g .
M t hư ng d n thú v dành cho nh ng ngư i m i h c Photoshop.
Icon Logo Gi t Nư c trên Thi t K Logo i n nh:
Chi c Mũ Indiana Jones
Chi c Lá Phong

Trong hư ng d n này, tôi s trình bày cách t o m t hi u ng text b ng g . Chúng ta s b t u
b ng m t hình a giác, sau ó, chúng ta s th nghi m các texture g và v i các layer style
t o ra m t tác ph m th t s thú v . V i m i bư c, tôi s hư ng d n th t k nh ng ngư i m i
h c Photoshop có th làm theo hư ng d n m t cách d dàng.

Xem trư c k t qu chúng ta s t o ra:
xem v i kích thư c l n hơn
Nh p chu t lên hình nh
Tài li u h tr :
Wooden surface

Wooden backgroundBư c 1
T o m t document trong Photoshop v i các thi t l p sau:
Bư c 2
Nh p chu t lên background layer và nh n OK m khóa. Bây gi , nh p chu t ph i lên layer ó
và ch n Blending Options. ây, chúng ta s ph i thêm m t radial gradient t màu xám nh t
sang màu xám m:
Bư c 3
Ch n Rounder Rectangle tool, thi t l p m t Radius có kích thư c 40px và t o m t hình a giác.
giai o n này, màu s c không quan tr ng vì chúng ta s g n các Layer Style sau này.
Bư c 4
Nh p chu t ph i lên layer và ch n Blending Options. u tiên, chúng ta chúng ta chuy n Color
Overlay sang màu nâu
Th hai, chúng ta g n Bevel và Emboss v i các thi t l p này:
Cu i cùng, là m t Drop shodow m m m i
Bư c 5
Nh n Ctrl + T kích ho t Transform Tool và xoay a giác c a chúng ta m t chút. Sau ó, nh n
Enter áp d ng chuy n i.
Bư c 6
Paste wooden surface texture t nó trong m t layer bên trên layer a giác. Xoay texture. Trong
màn hình bên dư i, tôi gi m Opacity c a g b n th y v trí c a a giác.
Bư c 7
V i texture g ã ch n, Ctrl + nh p chu t lên vector mask a giác ch n Pixel c a nó. Sau ó,
nh n button “add layer mask” phía dư i c a c a s Layers. nh ch p màn hình bên dư i s
giúp b n hi u rõ hơn bư c này:
Bư c 8
Ch n layer texture g và chuy n Blend mode c a layer sang Soft light. i u này làm cho các
hi u ng layer mà chúng ta ã g n lên a giác có th nhìn th y ư c. Sau ó, g n sharpen filter
(Filter>Sharpen>Sharpen) làm rõ các chi ti t c a g .
Bư c 9
L p l i quá trình này t o m t thanh a giác khác. S khác bi t duy nh t là màu s c Overlay
c a a giác, thanh a giác này có màu nâu nh t (# d5864d)
Bư c 10
Lúc này, chúng ta m wooden background trong Photoshop. V i Elliptical Marque Tool, t o m t
vùng ch n c a u inh.
Bư c 11
Copy (Ctrl + C) và Paste (Ctrl + V) vùng ch n vào trong khung hình chính và t nó vào trong
ch c t ngang gi hai thanh c a a giác.
Bư c 12
Nh n Ctrl + shift + U Desaturate cây inh. Sau ó, g n m t cái k ch m n i t o hi u ng
ch m kh c.
OK, chúng ta d ng hư ng d n này t i ây. Ph n còn l i c a ki u x lý này là k t qu c a k
thu t tương t ư c áp d ng nhi u l n. Bây gi , b n có th t o m t hi u ng text g cho riêng
b n r i y. Chúc b n thành công!
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản