Thủ thuật sử dụng máy tính trong thi trắc nghiệm vật lý

Chia sẻ: lephuochai85

Chăć baṇ naò hoc̣ khối A cũng đêù biết đến các chức năng rất hay của máy tính bỏ túi doǹ g 570 (MS hay ES); tuy thê,́ tôi chắc răǹ g khong co ́ nhiều người biết sử dụng hêt́ các chức năng đó; hôm nay tôi xin noí về việc sử duṇ g maý tiń h 570 trong việc giải mạch điện xoay chiều mà không cần đêń gian̉ đồ véctơ; thay vaò đó chuń g ta sử duṇ g số phức;...

Nội dung Text: Thủ thuật sử dụng máy tính trong thi trắc nghiệm vật lý

Thu thuật sử dung may tinh trong thi trắc nghiệm 
̉ ̣ ́́
vât lí
̣

Chăc ban nao hoc khối A cung đêu biết đến cac chức năng rất hay cua may tinh bo tui dong 570 
́ ̣ ̀ ̣ ̃ ̀ ́ ̉ ́́ ̉́ ̀
(MS hay ES); tuy thê, tôi chắc răng khong co nhiều người biết sử dung hêt cac chức năng đo; hôm 
́ ̀ ́ ̣ ́ ́ ́
nay tôi xin noi về việc sử dung may tinh 570 trong việc giai mach điện xoay chiều ma không cần 
́ ̣ ́́ ̉ ̣ ̀
đên gian đồ vectơ; thay vao đo chung ta sử dung số phức;
́ ̉ ́ ̀ ́ ́ ̣
thưc ra, những khoa hoc cua tôi ko đc hoc về số phức, nhưng tôi đc biết chương trinh cai cach có 
̣ ́ ̣ ̉ ̣ ̀ ̉ ́
đưa sô phức vao, nên tôi bỏ qua luôn đoan đâu noi về cac đinh nghia trong số phức
́ ̀ ̣ ̀ ́ ́ ̣ ̃
đâu tiên phai noi đo la chương trinh tinh toan với số phức trong may tinh 570 la mode CMLPX (2); 
̀ ̉ ́ ́̀ ̀ ́ ́ ́́ ̀
trong mode nay chung ta co thể công trừ nhân chia luy thừa (bậc 2), tinh modun, tinh goc 
̀ ́ ́ ̣ ̃ ́ ́ ́
(agument), tinh số phức liên hơp, chuyên đổi giưa cac dang (a+bi)lương giac; chu y rằng, dang 
́ ̣ ̉ ̃ ́ ̣ ̣ ́ ́́ ̣
lương giác ở đây đc viết la r(goc), với r la modun va (goc) la agument, độ lớn goc đc viết sau kí 
̣ ̀ ́ ̀ ̀ ́ ̀ ́
hiêu chữ L hơi nghiêng [shift (­)]; hệ số ao la chữ i tương ưng với phim [eng]; khi tinh toan, gia trị 
̣ ̉ ̀ ́ ́ ́ ́ ́
hiên thi la phần thực (hay modun trong tuy chon hiển thi dang lương giac), phần ao hay goc co đc 
̉ ̣̀ ̀ ̣ ̣̣ ̣ ́ ̉ ́ ́
khi bấm [shift =] ; chung ta co thể lựa chon dang hiển thi bằng cach vao mode disp chon a+bi thì 
́ ́ ̣ ̣ ́ ̀ ̣
kêt qua luôn ở dang thực ao, chon r(goc) thi kết qua hiển thi luôn la dang lượng giac
́ ̉ ̣ ̉ ̣ ́ ̀ ̉ ̣ ̣̀ ́
quy ươc: 1 vecto tưong ứng với 1 số phức, với phân thực chinh la độ lớn đai số hinh chiếu cua nó 
́ ̀ ́ ̀ ̣ ̀ ̉
lên Ox, phân ao la độ lớn đai số hinh chiếu cua no lên Oy.
̀̉ ̀ ̣ ̀ ̉ ́
như vây 1 đoan mach RLC co tổng trở phức tương ứng la R+(Zl­Zc)i , 
̣ ̣ ̣ ́ ̀
tai sao lai co dâu ­ trước Zc, rất đơn gian, do Zc co goc lệch pha la ­90 độ; 1 dong điện co dang 
̣ ̣ ́́ ̉ ́́ ̀ ̀ ̣́
phưc la I(phi), với I la gia tri hiệu dung, (phi) la goc lệch pha cua I so với đường chuẩn; đuờng 
́ ̀ ̀ ̣́ ̣ ̀́ ̉
chuan co thể chon tuy y sao cho bai toan la dễ giai nhất;
̉ ́ ̣ ̀́ ̀́ ̀ ̉
noi tom lai, sau khi co 1 mach điện xoay chiều, việc đầu tiên la chuyển đổi cac đai lượng cua nó 
́́ ̣ ́ ̣ ̀ ́ ̣ ̉
sang dang số phức, sau đo tinh toan binh thường như 1 mach điên 1 chiều, chi khac la cac đai 
̣ ́́ ́ ̀ ̣ ̣ ̉ ́ ̀́ ̣
lương như tổng trở, dong điện, điên ap, công suât (toan phân)... đều đcj tinh toán ở dang phức, và 
̣ ̀ ̣́ ́ ̀ ̀ ́ ̣
kêt qua cung la dang phức, việc chung ta cần lam la viết cac gia tri modun hay goc ra bai lam
́ ̉̃ ̣̀ ́ ̀ ̀ ́ ̣́ ́ ̀̀
Gia tri số liêu trong tinh toán:
̣́ ̣ ́
+ dong điên: modun la gia tri hiêu dung, goc la độ lệch pha so với đường chuẩn (đc chon từ đầu); 
̀ ̣ ̀ ̣́ ̣ ̣ ́ ̀ ̣
chung ta vân co cac tinh chất đối với dong điện phức như dong binh thường, vẫn co thể cộng trong 
́ ̃ ́́́ ̀ ̀ ̀ ́
mach song song, giữ nguyên gia tri (va goc) trong mach nối tiếp
̣ ̣́ ̀́ ̣
+điên ap: modun la gia tri hiêu dung, goc la độ lệch pha so với đường chuẩn; vẫn co cac tinh chất 
̣́ ̀ ̣́ ̣ ̣ ́ ̀ ́́́
binh thường cua điện ap, cộng trong mach nối tiếp va giữ nguyên trong mach song song
̀ ̉ ́ ̣ ̀ ̣
+tông trở: modun la tông trở binh thường, goc la độ lệch pha so với dong điện; đến đây co thể có 
̉ ̀̉ ̀ ́ ̀ ̀ ́
ban hoi tai sao lai la lệch pha so với dong điên, đừng lo, thực ra goc ở đây la tinh chất cua ban 
̣ ̣̉ ̣̀ ̀ ̣ ́ ̀́ ̉ ̉
thân mach, ko liên quan đến pha cua dong điện hay điên ap, chung ta co thể tinh toán binh 
̣ ̉ ̀ ̣́ ́ ́ ́ ̀
thương
̀
+công suât toan phân (S): bao gồm công suất nhiệt trên điên trở va công suất phan khang trên tụ 
́ ̀ ̀ ̣ ̀ ̉ ́
+ cuôn cam; với S=U*I với U,I la cac số phức ­­>S la số phức; khi đo P=|S|*cos(goc S) với |S| đc 
̣ ̉ ̀́ ̀ ́ ́
lây từ may la (abs S), goc S lấy từ may la (arg S)
́ ́ ̀ ́ ́ ̀
cach tinh toan nay không kho hiêu nhưng chắc chắn co nhiêu điều mới la, tôi noi tới đây đinh tim 1 
́ ́ ́ ̀ ́ ̉ ́ ̀ ̣ ́ ̣ ̀
vi du nhưng ko co tai liêu, nhưng bai tôi co đêu ko phu hợp với cac ban, mong rằng khi đoc tới đây, 
̣́ ́̀ ̣ ̃ ̀ ́̀ ̀ ́ ̣ ̣
co gi thắc mắc hay PM cho tôi, va nếu co bai nao hay hay post lên để chung ta cung thử cach lam 
́̀ ̃ ̀ ́̀ ̀ ̃ ́ ̀ ́ ̀
mơi nay
́ ̀
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản