Thủ thuật sử dụng máy tính trong thi trắc nghiệm vật lý

Chia sẻ: Le Phuoc Hai | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
243
lượt xem
42
download

Thủ thuật sử dụng máy tính trong thi trắc nghiệm vật lý

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chăć baṇ naò hoc̣ khối A cũng đêù biết đến các chức năng rất hay của máy tính bỏ túi doǹ g 570 (MS hay ES); tuy thê,́ tôi chắc răǹ g khong co ́ nhiều người biết sử dụng hêt́ các chức năng đó; hôm nay tôi xin noí về việc sử duṇ g maý tiń h 570 trong việc giải mạch điện xoay chiều mà không cần đêń gian̉ đồ véctơ; thay vaò đó chuń g ta sử duṇ g số phức;...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thủ thuật sử dụng máy tính trong thi trắc nghiệm vật lý

  1. Thu thuật sử dung may tinh trong thi trắc nghiệm  ̉ ̣ ́́ vât lí ̣ Chăc ban nao hoc khối A cung đêu biết đến cac chức năng rất hay cua may tinh bo tui dong 570  ́ ̣ ̀ ̣ ̃ ̀ ́ ̉ ́́ ̉́ ̀ (MS hay ES); tuy thê, tôi chắc răng khong co nhiều người biết sử dung hêt cac chức năng đo; hôm  ́ ̀ ́ ̣ ́ ́ ́ nay tôi xin noi về việc sử dung may tinh 570 trong việc giai mach điện xoay chiều ma không cần  ́ ̣ ́́ ̉ ̣ ̀ đên gian đồ vectơ; thay vao đo chung ta sử dung số phức; ́ ̉ ́ ̀ ́ ́ ̣ thưc ra, những khoa hoc cua tôi ko đc hoc về số phức, nhưng tôi đc biết chương trinh cai cach có  ̣ ́ ̣ ̉ ̣ ̀ ̉ ́ đưa sô phức vao, nên tôi bỏ qua luôn đoan đâu noi về cac đinh nghia trong số phức ́ ̀ ̣ ̀ ́ ́ ̣ ̃ đâu tiên phai noi đo la chương trinh tinh toan với số phức trong may tinh 570 la mode CMLPX (2);  ̀ ̉ ́ ́̀ ̀ ́ ́ ́́ ̀ trong mode nay chung ta co thể công trừ nhân chia luy thừa (bậc 2), tinh modun, tinh goc  ̀ ́ ́ ̣ ̃ ́ ́ ́ (agument), tinh số phức liên hơp, chuyên đổi giưa cac dang (a+bi)lương giac; chu y rằng, dang  ́ ̣ ̉ ̃ ́ ̣ ̣ ́ ́́ ̣ lương giác ở đây đc viết la r(goc), với r la modun va (goc) la agument, độ lớn goc đc viết sau kí  ̣ ̀ ́ ̀ ̀ ́ ̀ ́ hiêu chữ L hơi nghiêng [shift (­)]; hệ số ao la chữ i tương ưng với phim [eng]; khi tinh toan, gia trị  ̣ ̉ ̀ ́ ́ ́ ́ ́ hiên thi la phần thực (hay modun trong tuy chon hiển thi dang lương giac), phần ao hay goc co đc  ̉ ̣̀ ̀ ̣ ̣̣ ̣ ́ ̉ ́ ́ khi bấm [shift =] ; chung ta co thể lựa chon dang hiển thi bằng cach vao mode disp chon a+bi thì  ́ ́ ̣ ̣ ́ ̀ ̣ kêt qua luôn ở dang thực ao, chon r(goc) thi kết qua hiển thi luôn la dang lượng giac ́ ̉ ̣ ̉ ̣ ́ ̀ ̉ ̣ ̣̀ ́ quy ươc: 1 vecto tưong ứng với 1 số phức, với phân thực chinh la độ lớn đai số hinh chiếu cua nó  ́ ̀ ́ ̀ ̣ ̀ ̉ lên Ox, phân ao la độ lớn đai số hinh chiếu cua no lên Oy. ̀̉ ̀ ̣ ̀ ̉ ́ như vây 1 đoan mach RLC co tổng trở phức tương ứng la R+(Zl­Zc)i ,  ̣ ̣ ̣ ́ ̀ tai sao lai co dâu ­ trước Zc, rất đơn gian, do Zc co goc lệch pha la ­90 độ; 1 dong điện co dang  ̣ ̣ ́́ ̉ ́́ ̀ ̀ ̣́ phưc la I(phi), với I la gia tri hiệu dung, (phi) la goc lệch pha cua I so với đường chuẩn; đuờng  ́ ̀ ̀ ̣́ ̣ ̀́ ̉ chuan co thể chon tuy y sao cho bai toan la dễ giai nhất; ̉ ́ ̣ ̀́ ̀́ ̀ ̉ noi tom lai, sau khi co 1 mach điện xoay chiều, việc đầu tiên la chuyển đổi cac đai lượng cua nó  ́́ ̣ ́ ̣ ̀ ́ ̣ ̉ sang dang số phức, sau đo tinh toan binh thường như 1 mach điên 1 chiều, chi khac la cac đai  ̣ ́́ ́ ̀ ̣ ̣ ̉ ́ ̀́ ̣ lương như tổng trở, dong điện, điên ap, công suât (toan phân)... đều đcj tinh toán ở dang phức, và  ̣ ̀ ̣́ ́ ̀ ̀ ́ ̣ kêt qua cung la dang phức, việc chung ta cần lam la viết cac gia tri modun hay goc ra bai lam ́ ̉̃ ̣̀ ́ ̀ ̀ ́ ̣́ ́ ̀̀ Gia tri số liêu trong tinh toán: ̣́ ̣ ́ + dong điên: modun la gia tri hiêu dung, goc la độ lệch pha so với đường chuẩn (đc chon từ đầu);  ̀ ̣ ̀ ̣́ ̣ ̣ ́ ̀ ̣ chung ta vân co cac tinh chất đối với dong điện phức như dong binh thường, vẫn co thể cộng trong  ́ ̃ ́́́ ̀ ̀ ̀ ́ mach song song, giữ nguyên gia tri (va goc) trong mach nối tiếp ̣ ̣́ ̀́ ̣ +điên ap: modun la gia tri hiêu dung, goc la độ lệch pha so với đường chuẩn; vẫn co cac tinh chất  ̣́ ̀ ̣́ ̣ ̣ ́ ̀ ́́́ binh thường cua điện ap, cộng trong mach nối tiếp va giữ nguyên trong mach song song ̀ ̉ ́ ̣ ̀ ̣ +tông trở: modun la tông trở binh thường, goc la độ lệch pha so với dong điện; đến đây co thể có  ̉ ̀̉ ̀ ́ ̀ ̀ ́ ban hoi tai sao lai la lệch pha so với dong điên, đừng lo, thực ra goc ở đây la tinh chất cua ban  ̣ ̣̉ ̣̀ ̀ ̣ ́ ̀́ ̉ ̉ thân mach, ko liên quan đến pha cua dong điện hay điên ap, chung ta co thể tinh toán binh  ̣ ̉ ̀ ̣́ ́ ́ ́ ̀ thương ̀ +công suât toan phân (S): bao gồm công suất nhiệt trên điên trở va công suất phan khang trên tụ  ́ ̀ ̀ ̣ ̀ ̉ ́ + cuôn cam; với S=U*I với U,I la cac số phức ­­>S la số phức; khi đo P=|S|*cos(goc S) với |S| đc  ̣ ̉ ̀́ ̀ ́ ́
  2. lây từ may la (abs S), goc S lấy từ may la (arg S) ́ ́ ̀ ́ ́ ̀ cach tinh toan nay không kho hiêu nhưng chắc chắn co nhiêu điều mới la, tôi noi tới đây đinh tim 1  ́ ́ ́ ̀ ́ ̉ ́ ̀ ̣ ́ ̣ ̀ vi du nhưng ko co tai liêu, nhưng bai tôi co đêu ko phu hợp với cac ban, mong rằng khi đoc tới đây,  ̣́ ́̀ ̣ ̃ ̀ ́̀ ̀ ́ ̣ ̣ co gi thắc mắc hay PM cho tôi, va nếu co bai nao hay hay post lên để chung ta cung thử cach lam  ́̀ ̃ ̀ ́̀ ̀ ̃ ́ ̀ ́ ̀ mơi nay ́ ̀

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản