Thủ Thuật Thiết Kế Web Với Joomla 1.0x và 1.5x part 3

Chia sẻ: Mr Yukogaru | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
145
lượt xem
102
download

Thủ Thuật Thiết Kế Web Với Joomla 1.0x và 1.5x part 3

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Cách chuyển đổi Joomla! 1.0.x sang Joomla! 1.5.x Có nhiều cách chuyển đổi Joomla! từ phiên bản 1.0.x sang phiên bản 1.5.x, nhưng sau thời gian thử nghiệm nhiều cách thì đây là cách nâng cấp rất dễ làm và chuyển đổi thành công toàn bộ dữ liệu mà không gặp bất cứ lỗi nào. Sau đây là các bước thực hiện việc chuyển đổi:

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thủ Thuật Thiết Kế Web Với Joomla 1.0x và 1.5x part 3

  1. Thiết Kế Web Với Joomla 1.0x & 1.5x Cách chuyển đổi Joomla! 1.0.x sang Joomla! 1.5.x Có nhiều cách chuyển đổi Joomla! từ phiên bản 1.0.x sang phiên bản 1.5.x, nhưng sau thời gian thử nghiệm nhiều cách thì đây là cách nâng cấp rất dễ làm và chuyển đổi thành công toàn bộ dữ liệu mà không gặp bất cứ lỗi nào. Sau đây là các bước thực hiện việc chuyển đổi: CHUẨN BỊ:  Tải Component Migrator và Migration Assistant tại http://joomlacode.org/gf/project/pasamioprojects/frs/ CHUYỂN ĐỔI DỮ LIỆU TỪ JOOMLA! 1.0.X  Đăng nhập vào Admin của Joomla! 1.0.x và cài đặt Component Migrator  Truy cập vào Menu Components -> Migrator và nhấn vào dòng chữ Create Migration SQL File Collection by traibingo at buaxua.vn
  2. Thiết Kế Web Với Joomla 1.0x & 1.5x  Chọn các bảng dữ liệu muốn chuyển sang Joomla! 1.5.x, mặc nhiên tất cả các bảng sẽ được chọn, tuy nhiên có thể bỏ chọn một số bảng không cần thiết. Collection by traibingo at buaxua.vn
  3. Thiết Kế Web Với Joomla 1.0x & 1.5x  Sau khi chọn xong nhấn Start Migration để tiến hành chuyển đổi.  Cứ để nguyên như vậy cho chương trình tự chạy và sau cùng sẽ xuất hiện thông báo thực hiện thành công (Migration Complete!), nhấn vào dòng chữ Download để tiếp tục.  Trong phần Migrator - Data Migration for Joomla! 1.5 nhấn vào dòng chữ Download một lần nữa và chọn save để lưu tập tin dữ liệu này. Collection by traibingo at buaxua.vn
  4. Thiết Kế Web Với Joomla 1.0x & 1.5x  Thoát khỏi Admin của Joomla! 1.0.x. CÀI ĐẶT JOOMLA! 1.5.x  Tiến hành cài đặt Joomla! 1.5.x với Database mới. Tốt nhất nên tạo một thư mục khác để cài đặt, không nên vội xóa Joomla! 1.0.x để phòng trục trặc hoặc khi muốn chuyển đổi trực tiếp trên Host mà Joomla! 1.0.x vẫn đang hoạt động.  Các bước cài đặt bình thường cho tới bước thứ 4 (Database Configuration) thì nhập thông tin của Database mới vào và tiếp tục.  Tới bước thứ 6 (Main Configuration) chỉ khai báo các thông tin vào phần Site Name và Email, Password, các phần khác giữ nguyên (không chọn cài đặt dữ liệu mẫu) và nhấn Next.  Tới bước cuối cùng (7) thì xóa hoặc đổi tên thư mục installation và chọn Admin để hoàn tất việc cài đặt.  Đăng nhập vào Admin và cài đặt Component MigrationAssistant. Collection by traibingo at buaxua.vn
  5. Thiết Kế Web Với Joomla 1.0x & 1.5x CẬP NHẬT DỮ LIỆU VÀO JOOMLA! 1.5.X Cách 1: Đối với dữ liệu (Database) có dung lượng nhỏ khoảng vài MB.  Truy cập vào Menu Components -> Migration Assistant.  Nhấn Browse (1) và chọn tập tin dữ liệu của Joomla! 1.0.x đã được tạo ra từ Component Migrator ở phần trên -> chọn UTF-8 (2) - > nhấn Migrate (3). Cách 2: Đối với dữ liệu (Database) có dung lượng lớn, bị lỗi khi làm cách 1.  Đổi tên tập tin dữ liệu của Joomla! 1.0.x được tạo ra từ Component Migrator thành migrate.sql và copy vào thư mục migration như trong hình. Collection by traibingo at buaxua.vn
  6. Thiết Kế Web Với Joomla 1.0x & 1.5x  Truy cập vào Menu Components -> Migration Assistant.  Đánh dấu vào ô I have already uploaded a SQL file (1) -> chọn UTF-8 (2) -> nhấn Migrate (3). Cập nhật thông tin trong Global Configuration:  Sau khi hoàn tất việc cập nhật dữ liệu, nếu muốn các các thông tin về Site Name, Meta, Email,... trong Global Configuration được thiết lập giống như Joomla! 1.0.x thì nhấn vào dòng chữ migrate your configuration.php settings. Cuối cùng:  Cập nhật dữ liệu xong, thoát ra (Logout) khỏi phần Quản trị (Admin) và đăng nhập lại với tên (Username) và mật khẩu (Password) giống như Joomla! 1.0.x  Sau khi đăng nhập Admin, vào phần quản lý User Manager và chọn Username migrationassistant , đây là User do Migration Assistant tạo ra khi cập nhật dữ liệu. Collection by traibingo at buaxua.vn
  7. Thiết Kế Web Với Joomla 1.0x & 1.5x  Thay đổi quyền của User này thành Registered và Save lại.  Tiếp tục chọn lại Username migrationassistant và nhấn Delete để xóa. Collection by traibingo at buaxua.vn
  8. Thiết Kế Web Với Joomla 1.0x & 1.5x  Bước cuối cùng là phải copy tất cả các ảnh trong thư mục /images/stories và các thư mục con chứa ảnh (nếu có) của Joomla! 1.0.x sang thư mục /images/stories của Joomla! 1.5.x. Tới đây công việc chuyển đổi đã hoàn tất, toàn bộ các dữ liệu và Menu, Component, Module, Content,... đều được chuyển hết sang Joomla! 1.5.x. Lưu ý:  Nếu cài đặt Joomla! 1.5.x trong một thư mục khác thì sau này khi chuyển vào thư mục gốc chỉ cần thay đổi lại đường dẫn trong tập tin configuaration.php  Chỉ các Component và Module mặc định có sẵn trong Joomla! mới được chuyển đổi, các thành phần mở rộng khác đều phải cài đặt lại. Collection by traibingo at buaxua.vn
Đồng bộ tài khoản