Thủ Thuật Thiết Kế Web Với Joomla 1.0x và 1.5x part 4

Chia sẻ: Mr Yukogaru | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
121
lượt xem
83
download

Thủ Thuật Thiết Kế Web Với Joomla 1.0x và 1.5x part 4

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Cách tạo các Category và Board cho SMF Trong SMF có các cấp quản lý nội dung theo thứ tự lớn nhất là Category (Đề mục chính), Board (Chuyên mục), Child of Board (Chuyên mục phụ). SMF có thể có nhiều Category, Board,... Sau đây là cách tạo và sửa các cấp quản lý nội dung của SMF:

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thủ Thuật Thiết Kế Web Với Joomla 1.0x và 1.5x part 4

  1. Thiết Kế Web Với Joomla 1.0x & 1.5x Cách tạo các Category và Board cho SMF Trong SMF có các cấp quản lý nội dung theo thứ tự lớn nhất là Category (Đề mục chính), Board (Chuyên mục), Child of Board (Chuyên mục phụ). SMF có thể có nhiều Category, Board,... Sau đây là cách tạo và sửa các cấp quản lý nội dung của SMF: Cách tạo Category mới: Truy cập Menu Admin -> Diễn đàn -> Diễn đàn -> nhấn vào Create New Category. Trong New Category:  Order: Sắp xếp thứ tự cho Category, In first place là đặt phía trên hết.  Full name: Tên của Category.  Collapsible: Cho phép thu gọn Category này nếu đánh dấu vào ô. Collection by traibingo at buaxua.vn
  2. Thiết Kế Web Với Joomla 1.0x & 1.5x  Nhấn Add Category để tạo. Cách sửa Category đã có: Truy cập Menu Admin -> Diễn đàn -> Diễn đàn -> nhấn vào Modify Boards. Trong Modify Boards: Nhấn vào (Modify) nằm ngay bên phải của Category để sửa thành tên khác hoặc sắp xếp thứ tự tùy ý. Cách tạo Board mới: Truy cập Menu Admin -> Diễn đàn -> Diễn đàn -> Modify Boards -> Nhấn vào Add Board. Trong Modify Board:  Category: Chọn Category để chứa Board này. Collection by traibingo at buaxua.vn
  3. Thiết Kế Web Với Joomla 1.0x & 1.5x  Order: Sắp xếp thứ tự, Child of... là tạo Board phụ (Sub).  Full name: Tên của Board.  Descrition: Phần thông tin về Board này.  Allowed Groups: Thiết lập quyền truy cập vào Board này cho các nhóm thành viên.  Board access: Thiết lập các hạn chế truy cập đối với Board này.  Moderators: Ghi tên của các thành viên giữ nhiệm vụ quản lý Board này.  Count Posts: Thông tin về số lượng bài viết trong Board.  Board Theme: Chọn Theme cho Board.  Override Member's Theme: Chọn Theme mặc định cho thành viên. Sau khi thiết lập xong nhấn Sửa để chấp nhận hoặc nhấn Delete để xóa Board. Cách sửa Board đã có: Truy cập Menu Admin -> Diễn đàn -> Diễn đàn -> Modify Boards -> Nhấn vào (Modify) nằm bên phải cùng hàng của Board để sửa. Nhấn vào Move để sắp xếp thứ tự các Board. Cách tạo nơi lưu các bài viết bị xóa: Tạo Category và Board để lưu các bài viết bị xóa giống như các bước trên. Truy cập Menu Admin -> Diễn đàn -> Diễn đàn -> Settings. Collection by traibingo at buaxua.vn
  4. Thiết Kế Web Với Joomla 1.0x & 1.5x Đánh dấu chọn Enable recycling of deleted topics. Chọn Board được tạo để lưu các bài viết bị xóa trong Board for recycled topics. Nhấn Save. Cách chuyển đổi Template từ Joomla! 1.0.x sang 1.5.x Khi chuyển trang web dùng Joomla! 1.0.x sang 1.5.x thì một trong những việc đầu tiên cần phải làm là chuyển đổi giao diện (Template). Bài viết này sẽ hướng dẫn cách chuyển đổi Template từ Joomla! 1.0.x sang 1.5.x Chuyển đổi Template từ Joomla! 1.0.x sang 1.5.x chủ yếu chỉ thực hiện việc thay đổi nội dung trong một số tập tin của Template. Các thay đổi trong index.php:  Thay _VALID_MOSbằng _JEXEC  Thay $mosConfig_absolute_pathbằng $this->baseUrl  Thay $mosConfig_live_sitebằng $mainframe->getCfg( 'live_site' )  Thay các dòng lệnh hiển thị chữ echo 'Hello'cố định bằng bằng dòng lệnh echo JText::_( 'Hello' )có thể chuyển ngữ được.  Thay mosGetParam bằng JRequest::getVar. Thí dụ: Thay $id = mosGetParam( $_REQUEST, 'id', 0 ); bằng $id = JRequest::getVar( 'id', 0 );  Thay mosShowHead();bằng  Thay mosMainBody() bằng  Thay mosLoadModules( $position_name, $style );bằng  Thay các kiểu ($style) Module của 1.0.x tương ứng với 1.5.x: -1 =>none 0 =>table 1 =>horz Collection by traibingo at buaxua.vn
  5. Thiết Kế Web Với Joomla 1.0x & 1.5x -2 =>xhtml -3 =>rounded  Thay thành  Thay thành countModules('$position_name ')) : ?>  Thêm dòng khai báo css của Joomla! vào giữa cặp thẻ (chung với css của Template)  Thêm dòng lệnh hiển thị các thông báo của Joomla! đặt tại vị trí nào tùy ý (thường được đặt phía trên phần nội dung chính)  Ngoài ra cần phải lưu ý là Joomla! 1.5.x sẽ tự động nạp sẵn 2 Javascript trong Template thông qua dòng lệnh , nếu Template cũ có nạp các Javascript này thì khi chuyển đổi không cần đến nữa. Các thay đổi trong templateDetails.xml:  Thay bằng  Thay bằng  Khai báo các vị trí Module ($position_name) được sử dụng trong Template.  Thêm các thông số của Template vào nếu có. Các thay đổi trong css:  Xem xét tập tin template_css.cssđể thêm bớt nội dung cho phù hợp với Joomla! 1.5.x (mở tập tin template.css của các Template 1.5.x khác để tham khảo).  Đổi tên tập tin template_css.cssthành template.css Trên đây chỉ là các bước cơ bản để chuyển đổi các Template thông thường, đối với một số Template được thiết kế có nhiều chức năng thì phải chuyển đổi thêm các chức năng này. Collection by traibingo at buaxua.vn
Đồng bộ tài khoản