Thủ tục Cấp hỗ trợ sau đầu tư 9

Chia sẻ: Nguyễn Duy Phương | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
64
lượt xem
5
download

Thủ tục Cấp hỗ trợ sau đầu tư 9

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thủ tục Cấp hỗ trợ sau đầu tư / Thu hồi số tiền cấp hỗ trợ sau đầu tư, thủ tục hành chính, thủ tục chi nhánh ngân hàng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thủ tục Cấp hỗ trợ sau đầu tư 9

  1. Thủ tục Cấp hỗ trợ sau đầu tư / Thu hồi số tiền cấp hỗ trợ sau đầu tư Nơi tiếp nhận hồ sơ: Tên đơn vị: Trực tiếp tại trụ sở của Sở giao dịch hoặc Chi nhánh NHPT Địa chỉ: Thời gian tiếp nhận: Từ thứ 2 đến thứ 6 Trình tự thực hiện: 1. Gửi văn bản yêu cầu chủ đầu tư hoàn trả lại số tiền hỗ trợ sau đầu tư (nêu rõ lý do thu hồi. 2. Chủ đầu tư hoàn trả lại số tiền hỗ trợ sau đầu tư 3. Cán bộ Sở Giao dịch, Chi nhánh Ngân hàng Phát triển phản ánh số tiền đã thu hồi. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở của Sở giao dịch hoặc Chi nhánh NHPT Thành phần hồ sơ: 1. Văn bản thông báo về việc thu hồi số tiền hỗ trợ sau đầu tư. ( Bản chính hoặc bản sao) 2. Các tài liệu liên quan đến việc thu hồi (nếu có). (Bản chính hoặc bản sao) Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ Thời hạn giải quyết: Không quy định cụ thể về thời gian. ngày () Phí, lệ phí: không Yêu cầu điều kiện: Căn cứ pháp lý: 1. Nghị định số 151/2006/NĐ-CP ngày 20/12/2006 của Chính phủ về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước; 2. Nghị định số 106/2008/NĐ-CP ngày 19/9/2008 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung Nghị định số 151/2006/NĐ-CP ngày 20/12/2006 của Chính phủ về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước 3. Thông tư số 69/2007/TT-BTC ngày 25/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 151/2006/NĐ-CP ngày 20/12/2006 của Chính phủ về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước; 4. Thông tư số 16/2009/TT-BTC ngày 22/01/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi Thông tư số 69/2007/TT-BTC ngày 25/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 151/2006/NĐ-CP ngày 20/12/2006 của Chính phủ về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước 5. Quyết định số 54/QĐ-HĐQL ngày 19/10/2007 của Hội đồng Quản lý Ngân hàng Phát triển Việt Nam về việc ban hành Quy chế Hỗ trợ sau đầu tư 6. Quyết định số 21/QĐ-HĐQL ngày 11/5/2009 của Hội đồng Quản lý Ngân hàng Phát triển Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung các Quy chế về tín dụng đầu tư, tín dụng xuất khẩu của Nhà nước. 7. Quyết định số 104/QĐ-NHPT ngày 04/3/2008 của Tổng Giám đốc Ngân hàng Phát triển Việt Nam về việc ban hành Sổ tay nghiệp vụ hỗ trợ sau đầu tư.
  2. 8. Quyết định số 277/QĐ-NHPT ngày 15/6/2009 của Tổng Giám đốc Ngân hàng Phát triển Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung sổ tay nghiệp vụ, văn bản hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ tín dụng đầu tư của Nhà nước 9. Công văn số 1420/NHPT-HTUT ngày 25/4/2008 của Ngân hàng Phát triển Việt Nam về việc dừng tiếp nhận hồ sơ hỗ trợ sau đầu tư. 10. Công văn số 2132/NHPT-HTUT ngày 13/6/2008 của Ngân hàng Phát triển Việt Nam về việc hướng dẫn bổ sung công tác hỗ trợ sau đầu tư và quản lý vốn uỷ thác. 11. Công văn số 4452/NHPT-HTUT ngày 23/12/2008 của Ngân hàng Phát triển Việt Nam về việc hướng dẫn sửa đổi, bổ sung công tác hỗ trợ sau đầu tư và quản lý vốn uỷ thác. 12. Công văn số 2304/NHPT-HTUT ngày 14/07/2009 của Ngân hàng Phát triển Việt Nam về việc hỗ trợ sau đầu tư đối với dự án theo Nghị định số 151/2006/NĐ-CP và các dự án đã được hỗ trợ lãi suất theo Quyết định số 443/QĐ-TTg ngày 04/4/2009./.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản