Thủ tục Công nhận cơ sở có đủ điều kiện đào tạo môi giới, định giá bất động sản

Chia sẻ: Phi Hung | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
75
lượt xem
5
download

Thủ tục Công nhận cơ sở có đủ điều kiện đào tạo môi giới, định giá bất động sản

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trình tự thực hiện: Cơ sở xin đào tạo gửi một bộ hồ sơ theo quy định về Bộ Xây dựng tại địa chỉ 37 Lê Đại Hành - Hà Nội. Sau khi kiểm tra, đối chiếu với Quyết định 29/2007/QĐ-BXD ngày 31/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng, nếu cơ sở có đủ điều kiện theo quy định, thì Bộ Xây dựng đưa lên website của Bộ hoặc công nhận bằng văn bản và thông báo tới các địa phương nơi đặt cơ sở đào tạo. 20.2. Cách thức thực hiện: - Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thủ tục Công nhận cơ sở có đủ điều kiện đào tạo môi giới, định giá bất động sản

  1. 20TW. Thủ tục Công nhận cơ sở có đủ điều kiện đào tạo môi giới, định giá bất động sản 11/08/2009 20.1. Trình tự thực hiện: Cơ sở xin đào tạo gửi một bộ hồ sơ theo quy định về Bộ Xây dựng tại địa chỉ 37 Lê Đại Hành - Hà Nội. Sau khi kiểm tra, đối chiếu với Quyết định 29/2007/QĐ-BXD ngày 31/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng, nếu cơ sở có đủ điều kiện theo quy định, thì Bộ Xây dựng đưa lên website của Bộ hoặc công nhận bằng văn bản và thông báo tới các địa phương nơi đặt cơ sở đào tạo. 20.2. Cách thức thực hiện: - Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính 20.3. Thầnh phần, số lượng hồ sơ: a) Thành phần hồ sơ : - Tài liệu về pháp lý: Tên đơn vị, địa chỉ liên hệ, người đại diện theo pháp luật; Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với doanh nghiệp hoặc quyết định thành lập và giao chức năng, nhiệm vụ đối với các tổ chức khác; - 01 bộ chương trình, giáo trình hoặc tài liệu giảng dạy được biên soạn phù hợp với Chương trình khung do Bộ Xây dựng ban hành; - Danh sách đội ngũ giảng viên được lập theo mẫu tại phụ lục 6 của Quyết định 29/2007/QĐ- BXD ngày 31/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ 20.4. Thời hạn giải quyết: Không quy định thời gian 20.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức 20.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Xây dựng - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản 20.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản chấp thuận 20.8. Lệ phí :Không có 20.9.Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
  2. - Danh sách và thông tin về đội ngũ giảng viên (đính kèm theo thủ tục) 20.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: a) Yêu cầu điều kiện 1: Đăng ký kinh doanh có ngành nghề đào tạo đối với doanh nghiệp; hoặc quyết định thành lập của tổ chức khác có chức năng đào tạo. b) Yêu cầu điều kiện 2: Có giáo trình đào tạo đáp ứng đủ điều kiện tại Quyết định 29/2007/QĐ-BXD ngày 31/12/2007 của Bộ Xây dựng ban hành chương trình khung đào tạo bồi dưỡng kiến thức về môi giới định giá BĐS. c) Yêu cầu điều kiện 3: Có cơ sở vất chất phù hợp Yêu cầu điều kiện 4: Có danh sách thông tin về đội ngũ giảng viên 20.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: - Luật số 63/2006/QH11 ngày 29/6/2006 về Kinh doanh Bất động sản. - Nghị định số 153/2007/NĐ-CP ngày 15/10/2007 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản. - Quyết định số 29/2007/QĐ-BXD ngày 31/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành Chương trình khung đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về môi giới bất động sản, định giá bất động sản và quản lý, điều hành sàn giao dịch bất động sản.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản