Thủ tục " Gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong chế biến thủy sản (thuộc thẩm quyền của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) "

Chia sẻ: Nguuyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
44
lượt xem
5
download

Thủ tục " Gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong chế biến thủy sản (thuộc thẩm quyền của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) "

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'thủ tục " gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong chế biến thủy sản (thuộc thẩm quyền của sở nông nghiệp và phát triển nông thôn) "', biểu mẫu - văn bản phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thủ tục " Gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong chế biến thủy sản (thuộc thẩm quyền của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) "

  1. Gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong chế biến thủy sản (thuộc thẩm quyền của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) Thông tin Lĩnh vực thống kê:Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Thủy sản Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Cơ quan kiểm tra, công nhận được Sở Nông nghiệp và PTNT chỉ định trên địa bàn tỉnh Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cơ quan kiểm tra, công nhận được Sở Nông nghiệp và PTNT chỉ định trên địa bàn tỉnh Cơ quan phối hợp (nếu có): Không Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: 1) Ngay sau khi kết thúc kiểm tra định kỳ đối với trường hợp kiểm tra tàu cá, Trưởng Đoàn kiểm tra hoặc kiểm tra viên khi thực hiện kiểm tra độc lập ký gia hạn theo quy định. 2) Đối với cơ sở khác, Cơ quan kiểm tra, công nhận thực hiện gia hạn giấy chứng nhận (trong thời gian 10 ngày làm việc sau khi kiểm tra định kỳ) 3) Đối với tàu cá được Cơ quan kiểm tra, công nhận khác nơi đăng ký ban đầu thực hiện việc kiểm tra định kỳ, gia hạn, Cơ quan kiểm tra, công nhận thực hiện việc kiểm tra, gia hạn phải thông báo kết quả cho Cơ quan kiểm tra, công nhận của
  2. tỉnh/thành phố đã cấp chứng nhận đăng kiểm tàu cá: trong thời gian 10 ngày làm việc sau khi kiểm tra. Đối tượng thực hiện:Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Giấy chứng nhận Các bước Tên bước Mô tả bước Cơ sở sản xuất, kinh doanh thủy sản (Tàu cá có công suất máy chính từ 50 CV trở lên (bao gồm cả tàu chế biến thủy sản chỉ phục vụ tiêu thụ nội địa); Cảng cá; Chợ cá; Cơ sở sản xuất nước đá độc lập phục vụ bảo quản và chế biến thủy sản; Cơ sở thu 1. mua, sơ chế nguyên liệu thủy sản; Cơ sở lưu giữ, đóng gói thủy sản chỉ phục vụ tiêu thụ nội địa; Cơ sở chế biến thủy sản chỉ phục vụ tiêu thụ nội địa) gửi giấy chứng nhận cho cơ quan kiểm tra, công nhận để được gia hạn sau khi kết thúc kiểm tra định kỳ điều kiện đảm bảo vệ sinh ATTP Cơ quan kiểm tra, công nhận rà soát, xem xét biên bản kiểm tra 2. định kỳ điều kiện đảm bảo vệ sinh ATTP
  3. Tên bước Mô tả bước Cơ quan kiểm tra, công nhận thực hiện việc gia hạn giấy chứng 3. nhận cho Cơ sở sản xuất, kinh doanh thủy sản 4. Cơ sở sản xuất, kinh doanh thủy sản nhận kết quả Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Giấy chứng nhận xin gia hạn 2. Biên bản kiểm tra định kỳ điều kiện đảm bảo vệ sinh ATTP. Số bộ hồ sơ: 01 (bộ) Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:
  4. Nội dung Văn bản qui định Chỉ những Cơ sở xếp loại Đạt, loại A hoặc loại B mới được công nhận đủ điều kiện đảm bảo Quyết định số 1. VSATTP. (và khi đó mới được gia hạn giấy chứng 117/2008/QĐ-BNN... nhận).

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản