Thủ tục Gia hạn nợ 1

Chia sẻ: Nguyễn Duy Phương | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
215
lượt xem
35
download

Thủ tục Gia hạn nợ 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thủ tục Gia hạn nợ, điều chỉnh kỳ hạn trả nợ thuộc thẩm quyền của Giám đốc Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT, thủ tục hành chính, thủ tục chi nhánh ngân hàng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thủ tục Gia hạn nợ 1

  1. Thủ tục Gia hạn nợ, điều chỉnh kỳ hạn trả nợ thuộc thẩm quyền của Giám đốc Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT Nơi tiếp nhận hồ sơ: 1. Trực tiếp tại trụ sở làm việc của các Sở Giao dịch, Chi Tên đơn vị: nhánh NHPT 2. Gửi qua hệ thống bưu chính. Địa chỉ: Thời gian tiếp nhận: Từ thứ 2 đến thứ 7 (Sáng: từ 7h30 đến 11h00, Chiều: từ 14h đến 16h30) Trình tự thực hiện: 1. Tiếp nhận hồ sơ: Khách hàng có văn bản đề nghị gia hạn nợ hoặc điều chỉnh kỳ hạn trả nợ và các tài liệu chứng minh nguyên nhân khách quan hoặc rủi ro bất khả kháng kèm phương án trả nợ sau khi được gia hạn nợ, điều chỉnh kỳ hạn trả nợ gửi Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT chậm nhất 07 ngày trước ngày đến hạn trả nợ quy định trong hợp đồng tín dụng. 2. Sau khi nhận đủ hồ sơ tài liệu do khách hàng cung cấp, Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT kiểm tra tình hình thực tế của khách hàng, thực hiện thẩm định và trình Giám đốc Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT quyết định chấp thuận/từ chối gia hạn nợ, điều chỉnh kỳ hạn trả nợ. 3. Đối với khách hàng không được chấp thuận gia hạn nợ hoặc điều chỉnh kỳ hạn trả nợ Giám đốc Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT có thông báo bằng văn bản gửi khách hàng về việc từ chối gia hạn nợ, điều chỉnh kỳ hạn trả nợ 4. Đối với khách hàng được chấp thuận gia hạn nợ hoặc điều chỉnh kỳ hạn trả nợ, Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT phối hợp với khách hàng lập văn bản điều chỉnh hợp đồng tín dụng trong đó xác định rõ thời điểm trả nợ gốc sau khi đã được gia hạn hoặc điều chỉnh kỳ hạn trả nợ. Cách thức thực hiện: 1. Trực tiếp tại trụ sở làm việc của các Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT 2. Gửi qua hệ thống bưu chính. Thành phần hồ sơ: 1. Văn bản đề nghị gia hạn nợ/điều chỉnh kỳ hạn trả nợ của Khách
  2. hàng (Bản sao) 2. Các tài liệu chứng minh nguyên nhân khách quan hoặc rủi ro bất khả kháng kèm theo phương án trả nợ sau khi được gia hạn nợ, điều chỉnh kỳ hạn trả nợ. (Bản sao) Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ Thời hạn giải quyết: Tối đa 05 ngày làm việc kể từ khi Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT nhận đủ hồ sơ theo quy định. ngày () Phí, lệ phí: không Yêu cầu điều kiện: 1. Khách hàng có quan hệ tín dụng với Chi nhánh gặp rủi ro do nguyên nhân khách quan bất khả kháng, cụ thể: + Thiên tai, mất mùa, dịch bệnh, động đất, tai nạn bất ngờ, hoả hoạn, chiến tranh, rủi ro chính trị trực tiếp gây thiệt hại về tài sản, hàng hoá của Khách hàng. + Khách hàng bị giải thể, phá sản theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. + Các nguyên nhân khách quan bất khả kháng khác ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình thực hiện phương án sản xuất kinh doanh của Khách hàng hoặc các nguyên nhân từ phía Nhà nhập khẩu như: Nhà nhập khẩu đề nghị lùi thời gian giao hàng hoặc chậm thanh toán… 2. Khách hàng là DNNN thực hiện chuyển đổi sở hữu (cổ phần hoá, giao Công ty cho tập thể người lao động và bán Công ty Nhà nước) theo quyết định của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, gặp khó khăn về tài chính, nhất thiết phải được xử lý. Căn cứ pháp lý: 1. Nghị định số 151/2006/NĐ-CP ngày 20/12/2006 của Chính phủ về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước; 2. Nghị định số 106/2008/NĐ-CP ngày 19/9/2008 của Chính phủ v/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 151/2006/NĐ-CP; 3. Thông tư số 69/2007/TT-BTC ngày 25/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 151/2006/NĐ-CP ngày 20/12/2006 của Chính phủ về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước; 4. Thông tư số 16/2009/TT-BTC ngày 22/01/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi một số điều của Thông tư số 69/2007/TT-BTC ngày 25/6/2007; 5. Thông tư số 105/2007/TT-BTC ngày 30/08/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý rủi ro vốn tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước;
  3. 6. Quyết định số 39/QĐ – HĐQL ngày 31/8/2007 của Hội đồng Quản lý Ngân hang Phát triển Việt Nam về việc Ban hành Quy chế quản lý vốn tín dụng xuất khẩu của Nhà nước; 7. Quyết định số 105/QĐ-NHPT ngày 04/03/2008 của NHPT VN v/v ban hành Sổ tay TDXK trong hệ thống NHPT VN./.
Đồng bộ tài khoản