Thủ tục Giải ngân vốn vay

Chia sẻ: Nguyễn Duy Phương | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
183
lượt xem
30
download

Thủ tục Giải ngân vốn vay

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thủ tục Giải ngân vốn vayHình thức giải ngân thanh toán, thủ tục hành chính, thủ tục chi nhánh ngân hàng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thủ tục Giải ngân vốn vay

  1. Thủ tục Giải ngân vốn vay\Hình thức giải ngân thanh toán Nơi tiếp nhận hồ sơ: Tên đơn vị: Trực tiếp tại Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT Địa chỉ: Thời gian tiếp nhận: Từ thứ 2 đến thứ 7 (Sáng: từ 7h30 đến 11h00, Chiều: từ 14h đến 16h30) Trình tự thực hiện: 1. Tiếp nhận hồ sơ: Khách hàng gửi hồ sơ đề nghị giải ngân tới Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT. 2. Sau khi kiểm tra kỹ chứng từ giải ngân và kiểm tra thực tế (nếu cần thiết): - Khi chấp thuận đề nghị giải ngân của Khách hàng, Giám đốc Sở Giao dịch, Chi nhánh ký trên các chứng từ giải ngân theo quy định. - Khi không đồng ý cấp một phần hoặc toàn bộ tiền vay, Giám đốc Sở Giao dịch, Chi nhánh ký thông báo cho Khách hàng số vốn chấp thuận giải ngân (nếu có) và có văn bản thông báo cho Khách hàng lý do từ chối cấp vốn vay theo đúng đề nghị của Khách hàng. 3. Giải ngân cho Khách hàng phần vốn vay được chấp thuận. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT Thành phần hồ sơ: 1. Bảng kê rút vốn kiêm khế ước nhận nợ (Bản sao) 2. Hồ sơ kèm theo (không áp dụng với các khoản cho vay sau khi giao hàng) (Bản chính hoặc bản sao) 3. Hợp đồng cung ứng hàng hoá, dịch vụ trường hợp Khách hàng đã ký kết các hợp đồng cung ứng hàng hoá, dịch vụ. (Bản sao) 4. Các hoá đơn, chứng từ thanh toán cho người cung cấp hàng hoá, dịch vụ. (Theo mẫu) Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ Thời hạn giải quyết: 1. Trường hợp hồ sơ giải ngân không đầy đủ, hợp lệ, trong thời hạn tối đa 01 ngày làm việc, NHPT thông báo cho khách hàng biết để bổ sung, hoàn chỉnh. 2. Trong thời hạn tối đa 02 ngày làm việc kể từ khi nhận đầy đủ bộ hồ sơ giải ngân hợp lệ của khách hàng, NHPT thực hiện giải ngân cho khách hàng. ngày () Phí, lệ phí: không Yêu cầu điều kiện: Căn cứ pháp lý: 1. Nghị định số 151/2006/NĐ-CP ngày 20/12/2006 của Chính phủ về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước; 2. Nghị định số 106/2008/NĐ-CP ngày 19/9/2008 của Chính phủ v/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 151/2006/NĐ-CP;
  2. 3. Thông tư số 69/2007/TT-BTC ngày 25/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 151/2006/NĐ-CP ngày 20/12/2006 của Chính phủ về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước; 4. Thông tư số 16/2009/TT-BTC ngày 22/01/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi một số điều của Thông tư số 69/2007/TT-BTC ngày 25/6/2007; 5. Công văn số 2098/VPCP-KHTH ngày 02/04/2009 của Văn phòng Chính phủ về việc lãi suất tín dụng xuất khẩu; 6. Văn bản số 5612/BTC-TCNH ngày 17/04/2009 của Bộ Tài chính về việc lãi suất tín dụng xuất khẩu; 7. Quyết định số 39/QĐ – HĐQL ngày 31/8/2007 của Hội đồng Quản lý Ngân hang Phát triển VIệt Nam về việc Ban hành Quy chế quản lý vốn tín dụng xuất khẩu của Nhà nước; 8. Quyết định số 105/QĐ-NHPT ngày 04/03/2008 của NHPT VN v/v ban hành Sổ tay TDXK trong hệ thống NHPT VN; 9. Quyết định số 913/QĐ-NHPT ngày 31/12/2008 v/v ban hành chế độ kế toán NHPT 10. Công văn số 1931/NHPT-TDXK ngày 18/06/2009 của NHPT về việc hỗ trợ lãi suất tín dụng xuất khẩu./.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản