Thủ tục Giải ngân vốn vay từ tài khoản đặc biệt

Chia sẻ: Nguyễn Duy Phương | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
79
lượt xem
4
download

Thủ tục Giải ngân vốn vay từ tài khoản đặc biệt

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thủ tục Giải ngân vốn vay từ tài khoản đặc biệt, thủ tục hành chính, thủ tục chi nhánh ngân hàng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thủ tục Giải ngân vốn vay từ tài khoản đặc biệt

  1. Thủ tục Giải ngân vốn vay từ tài khoản đặc biệt. Nơi tiếp nhận hồ sơ: 1.Trực tiếp tại trụ sở làm việc của các SGD, Chi nhánh Tên đơn vị: NHPT 2.Thông qua hệ thống bưu chính Địa chỉ: Thời gian tiếp nhận: Từ thứ 2 đến thứ 6 Trình tự thực hiện: Quy trình này được áp dụng đối với các dự án thực hiện giải ngân theo hình thức tài khoản đặc biệt do NHPT/Sở giao dịch/Chi nhánh NHPT làm chủ tài khoản theo uỷ quyền của Bộ Tài chính hoặc nhà tài trợ. 1. Tiếp nhận hồ sơ 2. Trước khi giải ngân khoản giải ngân đầu tiên, Chi nhánh sao gửi hồ sơ pháp lý ban đầu của dự án cho Sở giao dịch/Chi nhánh chủ tài khoản đặc biệt 3. Trên cơ sở kết quả kiểm soát chi và xác nhận Giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư, Chi nhánh NHPT thực hiện: + ký duyệt chứng từ chuyển tiền của Chủ đầu tư; + lập văn bản đề nghị giải ngân cho nhà thầu của dự án thành phần + lập lệnh thanh toán qua mạng thanh toán nội bộ của NHPT gửi Sở giao dịch/Chi nhánh NHPT chủ tài khoản đặc biệt + gửi Chứng từ chuyển tiền do Chủ đầu tư lập và văn bản đề nghị giải ngân cho nhà thầu của dự án thành phần về Sở giao dịch/Chi nhánh NHPT chủ tài khoản đặc biệt để thực hiện giải ngân cho nhà thầu. + Tập hợp, gửi hồ sơ, chứng từ chuyển tiền 4. Đơn vị chủ tài khoản đặc biệt chuyển tiền 5. Đơn vị chủ tài khoản đặc biệt lưu giữ chứng từ để phục vụ quá trình rút vốn bổ sung tài khoản đặc biệt. Cách thức thực hiện: 1.Trực tiếp tại trụ sở làm việc của các SGD, Chi nhánh NHPT 2.Thông qua hệ thống bưu chính Thành phần hồ sơ: 1. Hồ sơ pháp lý ban đầu của dự án bao gồm: + Hợp đồng tín dụng đã ký giữa Chi nhánh NHPT và Chủ đầu tư. + Hồ sơ pháp lý: quyết định thành lập Ban QLDA (nếu có), công văn đề nghị mở tài khoản, quyết định bổ nhiệm Giám đốc, Kế toán trưởng, các công văn uỷ
  2. quyền (nếu có). (Bản chính hoặc bản sao) 2. Giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư được xác nhận. (Bản chính hoặc bản sao) 3. Chứng từ chuyển tiền (Bản chính hoặc bản sao) 4. Văn bản đề nghị giải ngân (Bản chính hoặc bản sao) 5. Hồ sơ kiểm soát chi theo yêu cầu của nhà tài trợ (Bản chính hoặc bản sao) Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ Thời hạn giải quyết: Đơn vị chủ tài khoản đặc biệt chuyển tiền ngay trong ngày khi nhận được đề nghị giải ngân của Chi nhánh NHPT ngày () Phí, lệ phí: không Yêu cầu điều kiện: Căn cứ pháp lý: 1. Nghị định số 134/2005/NĐ-CP ngày 01 tháng 11 năm 2005 của Chính phủ ban hành Quy chế quản lý vay và trả nợ nước ngoài; 2. Thông tư 108/2007/TT-BTC ngày 07/9/2007 của Bộ Tài chính Hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đối với các chương trình, dự án hỗ trợ phát triển chính thức (ODA). 3. Thông tư số 27/2007/TT-BTC ngày 03/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn về quản lý, thanh toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước 4. Thông tư số 130/2007/TT -BTC ngày 02/11/2007 Sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư số 27/2007/TT-BTC 5. Quyết định số 63/QĐ-HĐQL ngày 19/12/2008 của HĐQL NHPT ban hành Quy chế cho vay lại vốn ODA tại NHPT/.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản