Thủ tục Giải thể cơ sở Bảo trợ xã hội

Chia sẻ: Nguyễn Kim Ngọc | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
76
lượt xem
2
download

Thủ tục Giải thể cơ sở Bảo trợ xã hội

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thủ tục hành chính, sở lao động thương binh và xã hội, Thủ tục Giải thể cơ sở Bảo trợ xã hội

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thủ tục Giải thể cơ sở Bảo trợ xã hội

  1. Thủ tục Giải thể cơ sở Bảo trợ xã hội Nơi tiếp nhận hồ sơ: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Lao động Tên đơn vị: Thương binh và Xã hội Địa chỉ: Thời gian tiếp nhận: Từ thứ 2 đến thứ 7 (Sáng: từ 7h30 đến 11h00, Chiều: từ 14h đến 16h30) Trình tự thực hiện: 1. Đối với cá nhân, tổ chức: Bước 1: Hoàn thiện hồ sơ, thủ tục nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Lao động thương binh và Xã hội. Bước 2: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Lao động Thương binh và Xã hội sau 5 ngày làm việc. 2. Đối với cơ quan thụ lý hồ sơ: Bước 1: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Sở kiểm tra, nếu đúng, đủ thị tiếp nhận và biên giấy hẹn trả hồ sơ. Thời gian tiếp nhận: (thứ 2 đến sáng thứ 7) Sáng: từ 7h30 đến 11h Chiều: từ14h đến 16h30 Bước 2: Chuyển về Chi Cục BTXH-CSBVTE. Bước 3: Chi cục BTXH làm thủ tục tiếp nhận theo quy định, chuyển giao cho Bộ phận tiếp nhận hồ sơ trả theo địa chỉ (đối tượng và Cơ sở BTXH ). Thời gian trả hồ sơ: (thứ 2 đến sáng thứ 7): Sáng: từ 7h30 đến 11h Chiều: từ 14h đến 16h30'''' Cách thức thực hiện: Hồ sơ được nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Lao động Thương binh và Xã hội. Thành phần hồ sơ: 1. Đơn đề nghị cua đôi tượng hoăc gia đinh, người thân, người ̉ ́ ̣ ̀ giam hộ có đề nghị cua Trưởng thôn, ban, âp, buôn, lang, tổ dân ́ ̉ ̉ ́ ̀ phố (sau đây goi chung là thôn) và Uỷ ban nhân dân câp xã nơi đôi ̣ ́ ́ tượng cư trú (Bản chính) 2. Sơ yêu lý lich cua đôi tượng hưởng trợ câp, có xac nhân cua ́ ̣ ̉ ́ ́ ́ ̣ ̉ Uỷ ban nhân dân câp xã (Bản chính) ́ 3. Văn ban xac nhân cua cơ quan y tế có thâm quyên về tinh trang ̉ ́ ̣ ̉ ̉ ̀ ̀ ̣ tan tât đôi vơi người tan tât (nêu co), người tâm thân, người ̀ ̣ ́ ̀ ̣ ́ ́ ̀ nhiêm HIV/AIDS (Bản chính) ̃
  2. 4. Biên ban cua Hôi đông xet duyêt câp xã (nêu co) (Bản chính) ̉ ̉ ̣ ̀ ́ ̣ ́ ́ ́ Số lượng bộ hồ sơ: 02 bộ Thời hạn giải quyết: 05 ngày (theo quy định là 20 ngày) Phí, lệ phí: Không Yêu cầu điều kiện: Không đảm các điều kiện về Môi trường và vị trí Không đảm các điều kiện về Chăm sóc, nuôi dưỡng Không đảm các điều kiện về Tiêu chuẩn nghiệp vụ Không đảm các điều kiện về Cơ cấu tổ chức và cán bộ nhân viên Không đảm các điều kiện về Cơ sở vật chất Không đảm các điều kiện về Định mức cán bộ, nhân viên Căn cứ pháp lý: - Nghị định 68/2008/ND-CP ngày 30/5/2008 của Chính phủ Quy định điều kiện, thủ tục thành lập, tổ chức, hoạt động và giải thế cơ sở bảo trợ xã hội;

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản