Thủ tục Giấy phép khai quật khảo cổ khẩn cấp

Chia sẻ: Nguyễn Kim Ngọc | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
47
lượt xem
5
download

Thủ tục Giấy phép khai quật khảo cổ khẩn cấp

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thủ tục Giấy phép khai quật khảo cổ khẩn cấp Nơi tiếp Tên đơn vị: Bộ phận tiếp nhận và hoàn trả kết quả tại Sở VHTTDL nhận hồ sơ: Địa chỉ: Thời Từ thứ 2 đến thứ 7 (Sáng: từ 7h30

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thủ tục Giấy phép khai quật khảo cổ khẩn cấp

  1. Thủ tục Giấy phép khai quật khảo cổ khẩn cấp Nơi tiếp Tên đơn vị: Bộ phận tiếp nhận và hoàn trả kết quả tại Sở nhận hồ VHTTDL sơ: Địa chỉ: Thời Từ thứ 2 đến thứ 7 (Sáng: từ 7h30 đến 11h00, Chiều: từ 14h gian tiếp đến 16h30) nhận: 1. Đối với cơ quan, tổ chức cá nhân: Bước 1: Đơn đề nghị của tổ chức, cá nhân kèm hồ sơ tại mục 7; Bước 2: Sau 03 ngày, cơ quan, tổ chức đến nhận giấy phép tại bộ phận tiêp nhân và trả kết quả cua VP. Sở VHTTDL Thừa Thiên Huế ́ ̣ ̉ (Số 8 Lý Thường Kiệt, Tp. Huế). 2. Đối với cơ quan thụ lý TTHC Bước 1: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tinh phap lý và nôi ́ ́ ̣ dung hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đây đủ hoăc không hợp lệ thì hướng ̀ ̣ dẫn người nộp làm hoàn chỉnh theo quy định. Trường hợp hồ sơ đã đây đu, hợp lệ thì viêt giây hen giao cho người ̀ ̉ ́ ́ ̣ Trình tự nôp. ̣ thực Thời gian nhận hồ sơ: hiện: Từ thứ 2 đến sáng thứ 7 hàng tuần: Sáng từ 7h00 đến 11h30 Chiều từ 13h30 đến 17h00 Bước 2: Chuyển phòng chuyên môn xử lý hồ sơ. Bước 3: Sau 3 ngày, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trao giấy phép cho cơ quan, tổ chức. Thời gian nhận hồ sơ: Từ thứ 2 đến sáng thứ 7 hàng tuần: Sáng từ 7h00 đến 11h30 Chiều từ 13h30 đến 17h00 Cách Hồ sơ được nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở thức thực VHTTDL hiện:
  2. 1. Văn bản đề nghị cấp phép khai quật khẩn cấp (Theo mẫu) Thành 2. Sơ đồ vị trí địa điểm thăm dò khai quật khảo cổ (tỷ lệ phần hồ 1:500) (Bản chính) sơ: 3. Văn bản đề nghị cấp phép thăm dò, khai quật khảo cổ của tổ chức phối hợp khai quật khẩn cấp (nếu có) (Bản chính) Số lượng bộ 01 bộ hồ sơ: Thời hạn giải 03 ngày (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ) quyết: Phí, lệ Không phí: 1. Tổ chức có chức năng thăm dò, khai quật khảo cổ được quy định tại Điều 19 Nghị định số 92/2002/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Yêu cầu Di sản văn hoá (sau đây gọi là Nghị định số 92/2002/NĐ-CP) và điều Điều 12 Nghị định số 86/2005/NĐ-CP. kiện: 2. Người chủ trì việc thăm dò, khai quật khảo cổ phải có đủ các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 40 Luật Di sản văn hoá. 3. Có giấy phép thăm dò, khai quật khảo cổ. - Nghị định số 92/2002/NĐ-CP ngày 11/11/2002 của Chính phủ qui Căn cứ định chi tiết thi hành một số điều của Luật Di sản Văn hóa.; pháp lý: - Quyết định số 86/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 30 tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản