Thủ tục " Hỗ trợ trồng cây phân tán "

Chia sẻ: Nguuyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
50
lượt xem
7
download

Thủ tục " Hỗ trợ trồng cây phân tán "

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'thủ tục " hỗ trợ trồng cây phân tán "', biểu mẫu - văn bản phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thủ tục " Hỗ trợ trồng cây phân tán "

  1. Hỗ trợ trồng cây phân tán Thông tin Lĩnh vực thống kê:Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Lâm nghiệp Cơ quan có thẩm quyền quyết định:UBND cấp huyện Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: BQLDA cấp huyện Cơ quan phối hợp (nếu có): UBND cấp xã Cách thức thực hiện:Không quy định Thời hạn giải quyết:Không quy định Đối tượng thực hiện:Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Quyết định hành chính Các kết quả hỗ trợ
  2. Các bước Tên bước Mô tả bước Xây dựng Kế Ban quản lý dự án cấp huyện phối hợp với UBND xã, thôn, 1. hoạch trồng các tổ chức có đất trồng cây phân tán xây dựng Kế hoạch cây phân tán trồng cây phân tán trên địa bàn vùng dự án Phê duyệt kế BQLDA trình UBND cấp huyện phê duyệt kế hoạch trồng 2. hoạch trồng cây phân tán cây phân tán Đăng ký kế Cá nhân, hộ gia đình, đoàn thể: Đăng ký kế hoạch trồng cây 3. hoạch trồng phân tán với UBND xã và Ban quản lý dự án cấp huyện cây phân tán Tổ chức đấu Tổ chức đấu thầu công khai việc cung cấp cây giống trồng 4. thầu cây phân tán (theo kế hoạch 3 năm) Triển khai việc hỗ trợ: Triển khai Chủ rừng được lựa chọn một trong hai hình thức sau: 5. việc hỗ trợ a) Hỗ trợ sau đầu tư: Tổ chức, hộ gia đình trồng cây phân tán theo quy định tại khoản 7.1 Mục này, sau khi cây trồng được 16-18 tháng tuổi và đạt tiêu chuẩn nghiệm thu quy
  3. Tên bước Mô tả bước định tại khoản 5.3 Mục 5 thì được thanh toán hỗ trợ 100% giá giống, theo mức là 1,5 triệu đồng/1500 cây. b) Hỗ trợ trước: cây giống trồng phân tán cho tổ chức, hộ gia đình được mua với giá ưu đãi bằng 20% giá cây giống thực tế của tỉnh (giá cây giống thực tế là giá đấu thầu cung cấp tại địa phương), 80% còn lại được sử dụng bằng nguồn ngân sách thuộc hạng mục trồng cây phân tán. Số tiền bán giống do BQLDA cấp huyện thu và tiếp tục chuẩn bị cây giống cho năm tiếp theo. Hồ sơ Thành phần hồ sơ - Bản đăng ký trồng cây của cá nhân, hộ gia đình, đoàn thể trong đó xác định 1. rõ địa điểm trồng, thời gian trồng, loài cây trồng. 2. Tờ trình của BQLDA cấp huyện 3. Kế hoạch trồng cây phân tán của BQLDA cấp huyện
  4. Thành phần hồ sơ 4. Bản tổng hợp kết quả đăng ký trồng cây phân tán của BQLDA cấp huyện Số bộ hồ sơ: 01 bộ Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản