Thủ tục " Miễn giảm giám sát hoạt động đối với Tổ chức chứng nhận sản phẩm cây trồng an toàn, giống cây công nghiệp và cây ăn quả lâu năm được chỉ định có chứng chỉ công nhận (đối với Tổ chức đăng ký hoạt động trên địa bàn 01 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương) "

Chia sẻ: Nguuyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
43
lượt xem
7
download

Thủ tục " Miễn giảm giám sát hoạt động đối với Tổ chức chứng nhận sản phẩm cây trồng an toàn, giống cây công nghiệp và cây ăn quả lâu năm được chỉ định có chứng chỉ công nhận (đối với Tổ chức đăng ký hoạt động trên địa bàn 01 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương) "

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'thủ tục " miễn giảm giám sát hoạt động đối với tổ chức chứng nhận sản phẩm cây trồng an toàn, giống cây công nghiệp và cây ăn quả lâu năm được chỉ định có chứng chỉ công nhận (đối với tổ chức đăng ký hoạt động trên địa bàn 01 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương) "', biểu mẫu - văn bản phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thủ tục " Miễn giảm giám sát hoạt động đối với Tổ chức chứng nhận sản phẩm cây trồng an toàn, giống cây công nghiệp và cây ăn quả lâu năm được chỉ định có chứng chỉ công nhận (đối với Tổ chức đăng ký hoạt động trên địa bàn 01 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương) "

  1. Miễn giảm giám sát hoạt động đối với Tổ chức chứng nhận sản phẩm cây trồng an toàn, giống cây công nghiệp và cây ăn quả lâu năm được chỉ định có chứng chỉ công nhận (đối với Tổ chức đăng ký hoạt động trên địa bàn 01 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương) Thông tin Lĩnh vực thống kê:Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Nông nghiệp Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Sở Nông nghiệp và PTNT Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nông nghiệp và PTNT Cơ quan phối hợp (nếu có): Không Cách thức thực hiện:Không quy định Thời hạn giải quyết:05 ngày làm việc Đối tượng thực hiện:Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Quyết định hành chính
  2. Các bước Tên bước Mô tả bước - Tổ chức chứng nhận được chỉ định có chứng chỉ công nhận, kết quả giám sát sau công nhận của tổ chức công nhận khẳng định tổ 1. chức chứng nhận tiếp tục đáp ứng TCVN 7457:2004: khi tổ chức chứng nhận có Hồ sơ đề nghị miễn giảm giám sát gửi về Sở Nông nghiệp và PTNT. - Trong vòng 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị, Sở Nông nghiệp và PTNT căn cứ hồ sơ đề nghị, kết quả hoạt động của tổ chức chứng nhận, khiếu nại của khách hàng (nếu có) xem xét quyết định miễn giảm giám sát đối với lĩnh vực 2. và sản phẩm được chỉ định ở một trong các mức độ sau: Giảm bước kiểm tra tại nhà sản xuất hoặc miễn nội dung giám sát tại Tổ chức chứng nhận và tại nhà sản xuất nêu ở Điều 17 Quy định ban hành kèm theo Quyết định 106/2008/QĐ-BNN. - Căn cứ quyết định miễn giảm và mức độ miễn giảm; đoàn giám 3. sát thực hiện giám sát theo khoản 4 Điều 17 Quy định ban hành kèm theo Quyết định 106/2008/QĐ-BNN.
  3. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. - Đơn đề nghị miễn giảm giám sát; 2. - Bản phô tô hợp lệ Chứng chỉ công nhận; 3. - Bản phô tô hợp lệ biên bản giám sát sau công nhận; 4. - Tài liệu khác có liên quan (nếu có). Số bộ hồ sơ: Không quy định Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản