Thủ tục Mở tài khoản thanh toán 1

Chia sẻ: Nguyễn Duy Phương | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
123
lượt xem
17
download

Thủ tục Mở tài khoản thanh toán 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thủ tục Mở tài khoản thanh toán – Đối với khách hàng đã mở tài khoản, có thay đổi thông tin, thủ tục hành chính, thủ tục chi nhánh ngân hàng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thủ tục Mở tài khoản thanh toán 1

  1. Thủ tục Mơ tai khoan thanh toan – Đối với khách hàng đã mơ ̀ ̉ ́ tài khoản, có thay đổi thông tin. Nơi tiếp nhận hồ sơ: 1. Trực tiếp tại trụ sơ Hội sơ chính hoặc Chi nhánh hoặc Sơ Tên đơn vị: Giao dịch hoặc Phòng Giao dịch. 2. Thông qua hệ thống bưu chính. Địa chỉ: Thời gian tiếp nhận: Từ thứ 2 đến thứ 7 (Sáng: từ 7h30 đến 11h00, Chiều: từ 14h đến 16h30) Trình tự thực hiện: 1. Khách hàng đề nghị Ban TCKT NHPT hoặc Phòng TCKT Chi nhánh, Sơ Giao dịch hoặc Bộ phận kế toán Phòng Giao dịch cung cấp 01 (một) bộ hồ sơ giấy đề nghị bổ sung, sửa đổi thông tin tài khoản. 2 Khách hàng tiến hành kê khai và hoàn thiện các hồ sơ theo hướng dẫn của Ban TCKT hoặc Phòng TCKT hoặc Bộ phận kế toán. 3. Khách hàng nộp hồ sơ đề nghị bổ sung, sửa đổi thông tin tài khoản tại Ban TCKT hoặc Phòng TCKT hoặc Bộ phận kế toán. 4. Ban TCKT hoặc Phòng TCKT hoặc Bộ phận kế toán tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ. 5. Nếu phù hợp theo quy định thì Ban TCKT hoặc Phòng TCKT hoặc Bộ phận kế toán bổ sung, sửa đổi thông tin khách hàng. Nếu không phù hợp thì trả khách hàng và nêu lý do từ chối thay đổi thông tin tài khoản của khách hàng. Cách thức thực hiện: 1. Trực tiếp tại trụ sơ Hội sơ chính hoặc Chi nhánh hoặc Sơ Giao dịch hoặc Phòng Giao dịch. 2. Thông qua hệ thống bưu chính. Thành phần hồ sơ: 1. Giấy đề nghị bổ sung, sửa đổi thông tin tài khoản (03 bản). (Bản chính) 2. Hồ sơ pháp lý liên quan đến thay đổi thông tin khách hàng, gồm các nội dung được quy định tại Thủ tục số 64, Mục 7 – Hồ sơ. Các giấy tờ trong bộ hồ sơ bổ sung, sửa đổi thông tin tài khoản có thể là bản gốc hoặc bản sao có xác nhận của cơ quan cấp bản chính hoặc có công chứng, chứng thực của cơ quan có thẩm quyền. Các yếu tố kê khai trong bộ hồ sơ bổ sung, sửa đổi thông tin tài khoản phải chính xác, đúng sự thật. Khách hàng
  2. phải chịu trách nhiệm về các yếu tố đã bổ sung, sửa đổi tài khoản đã gửi Ban TCKT hoặc Phòng TCKT hoặc Bộ phận kế toán. (Theo mẫu) Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ Thời hạn giải quyết: Ngay trong ngày làm việc. ngày () Phí, lệ phí: không Yêu cầu điều kiện: không Căn cứ pháp lý: 1. Luật các tổ chức tín dụng năm 1997. 2. Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật các tổ chức tín dụng số 20/2004/QH11 ngày 15/06/2004. 3. Nghị định số 64/2001/NĐ-CP ngày 20/9/2001 của Chính phủ về hoạt động thanh toán qua các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán. 4. Quyết định số 108/2006/QĐ-TTg ngày 19/05/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ngân hàng Phát triển Việt Nam. 5. Quyết định số 110/2006/QĐ-TTg ngày 19/05/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của NHPT. 6. Quyết định số 1284/2002/QĐ-NHNN ngày 21/11/2002 của thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành “Quy chế mơ và sử dụng tài khoản tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước và Tổ chức tín dụng. 7. Quyết định số 40/QĐ-HĐQL ngày 29/12/2006 của Hội đồng quản lý NHPT về việc Ban hành Quy chế hoạt động thanh toán trong nước qua NHPT. 8. Quyết định số 659/QĐ-NHPT ngày 29/12/2006 của Tổng Giám đốc NHPT về việc Ban hành Quy định mơ và sử dụng tài khoản tiền gửi tại NHPT. 9. Quyết định số 896/QĐ-NHPT ngày 31/12/2008 của Tổng Giám đốc NHPT về việc sửa đổi bổ sung một số quy định về hồ sơ mơ tài khoản của khách hàng. 10. Quyết định số 913/QĐ-NHPT ngày 31/12/2008 của Tổng Giám đốc NHPT về việc ban hành chế độ kế toán NHPT

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản