Thủ tục Tuyển dụng công chức Cán bộ, công chức, viên chức nhà nước

Chia sẻ: Nguuyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
65
lượt xem
3
download

Thủ tục Tuyển dụng công chức Cán bộ, công chức, viên chức nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Lĩnh vực thống kê:Cán bộ, công chức, viên chức nhà nước Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính Trực tiếp tại trụ sở cơ quan tuyển dụng Thời hạn giải quyết: - Trong thời hạn chậm nhất 30 ngày sau khi công bố kết quả tuyển dụng, cơ quan có thẩm quyền quản lý công chức ra quyết định tuyển dụng....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thủ tục Tuyển dụng công chức Cán bộ, công chức, viên chức nhà nước

  1. Tuyển dụng công chức Thông tin Lĩnh vực thống kê:Cán bộ, công chức, viên chức nhà nước Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính Trực tiếp tại trụ sở cơ quan tuyển dụng Thời hạn giải quyết: - Trong thời hạn chậm nhất 30 ngày sau khi công bố kết quả tuyển dụng, cơ quan có thẩm quyền quản lý công chức ra quyết định tuyển dụng. - Trong thời hạn chậm nhất là 30 ngày, kể từ ngày có quyết định tuyển dụng, người được tuyển dụng phải đến cơ quan nhận việc, trừ trường hợp quyết định tuyển dụng có quy định thời hạn khác. - Trường hợp người được tuyển dụng có lý do chính đáng mà không thể nhận việc đúng thời hạn thì phải làm đơn xin gia hạn và được cơ quan sử dụng công chức đồng ý. Thời gian được gia hạn không quá 30 ngày. - Trường hợp người có quyết định tuyển dụng đến nhận việc chậm quá thời hạn nói trên và không có lý do chính đáng thì cơ quan có thẩm quyền quản lý công chức ra quyết định hủy bỏ quyết định tuyển dụng. Đối tượng thực hiện:Cá nhân
  2. TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Tên phí Mức phí Văn bản qui định - Dưới 100 thí sinh tham dự, thu: 130.000 đồng/thí sinh/lần dự thi. - Từ 100 đến dưới 500 thí sinh tham dự, thu: 100.000 đồng/thí sinh/lần dự Lệ phí thi thi. Thông tư liên tịch Bộ 1. tuyển - Từ 500 đến dưới 1.000 thí sinh tham Tài chí... dự, thu: 70.000 đồng/thí sinh/lần dự thi. - Từ 1.000 thí sinh tham dự trở lên, thu: 60.000 đồng/thí sinh/lần dự thi. Kết quả của việc thực hiện TTHC:Quyết định hành chính Các bước Tên bước Mô tả bước Trước 30 ngày tổ chức tuyển dụng, cơ quan có thẩm quyền quản lý công chức phải thông báo công khai về tiêu chuẩn, 1. điều kiện, số lượng cần tuyển tại trụ sở cơ quan và các phương tiện thông tin đại chúng.
  3. Tên bước Mô tả bước Các cá nhân có nhu cầu nộp đầy đủ hồ sơ đến cơ quan tuyển 2. dụng. 3. Tổ chức thi tuyển và chấm thi 4. Thông báo kết quả và nhận đơn phúc khảo (nếu có) Hồ sơ Thành phần hồ sơ Bản sơ yếu lý lịch theo mẫu quy định, có xác nhận của Uỷ ban nhân dân xã, 1. phường, thị trấn nơi cư trú hoặc của cơ quan, tổ chức nơi người đó công tác; 2. Bản sao giấy khai sinh Có đủ bản sao được công chứng hoặc chứng nhận của cơ quan có thẩm 3. quyền các văn bằng, chứng chỉ và bản kết quả học tập phù hợp với yêu cầu của ngạch dự tuyển. Khi trúng tuyển phải xuất trình bản chính để kiểm tra
  4. Thành phần hồ sơ Giấy chứng nhận sức khoẻ do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp quận, huyện 4. trở lên cấp Số bộ hồ sơ: 01 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định 1. Mẫu đơn đăng ký dự tuyển công chức Thông tư của Bộ Nội vụ số 07/... Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Nội dung Văn bản qui định Đối tượng được đăng ký dự tuyển vào công chức: - Viên chức đang làm việc ở các đơn vị sự nghiệp của Nghị định của Chính 1. nhà nước; phủ số 11... - Viên chức đang làm công tác quản lý, lãnh đạo từ cấp phòng trở lên trong các doanh nghiệp nhà nước;
  5. Nội dung Văn bản qui định - Cán bộ, công chức cấp xã; - Sĩ quan và quân nhân chuyên nghiệp trong Quân đội nhân dân Việt Nam và Công an nhân dân Việt Nam. Nghị định của chính phủ số 09... Điều kiện và tiêu chuẩn của người được đăng ký dự tuyển vào công chức: - Là công dân Việt Nam, có địa chỉ thường trú tại Việt Nam; - Phẩm chất đạo đức tốt; - Tuổi đời phải từ đủ 18 tuổi đến 45 tuổi; - Có đơn dự tuyển; có lý lịch rõ ràng; có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với yêu cầu của ngạch dự Nghị định của Chính 2. tuyển; phủ số 11... - Có đủ sức khoẻ để đảm nhận nhiệm vụ, công vụ; - Không trong thời gian bị kỷ luật, bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù, cải tạo không giam giữ, quản chế, đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục. - Có thời gian làm việc liên tục tại cơ quan, tổ chức, đơn vị của Nhà nước từ 3 năm (36 tháng) trở lên; Căn cứu vào tính chất và đặc điểm chuyên môn
  6. Nội dung Văn bản qui định nghiệp vụ, cơ quan tuyển dụng có thể bổ sung thêm một số điều kiện đối với người dự tuyển. Nghị định của chính phủ số 09... Điều kiện ưu tiên trong thi tuyển công chức. - Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh được cộng 30 điểm vào tổng kết quả thi tuyển; - Con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa (từ ngày 19/8/1945 trở về trước), con đẻ của ngườ hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học, con Anh hùng lực lượng vũ trang, con Anh hùng lao động, Nghị định của Chính 3. người có học vị tiến sĩ về chuyên ngành đào tạo phù phủ số 11... hợp với nhu cầu tuyển dụng được cộng 20 điểm vào tổng kết quả thi tuyển; - Những người có học vị thạc sĩ đúng chuyên ngành đào tạo phù hợp với nhu cầu tuyển dụng; những người tốt nghiệp loại giỏi và xuất sắc ở các bậc đào tạo chuyên môn phù hợp với nhu cầu tuyển dụng; người đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự; đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện phục vụ nông thôn, miền núi từ hai năm trở lên đã hoàn thành
  7. Nội dung Văn bản qui định nhiệm vụ được cộng 10 điểm vào tổng kết quả thi tuyển; - Cán bộ, công chức cấp xã nếu có thời gian làm việc liên tục tại các cơ quan, tổ chức cấp xã từ 36 tháng trở lên thì được cộng thêm 10 điểm vào tổng kết quả thi tuyển. Nghị định của chính phủ số 09... Ưu tiên trong xét tuyển công chức: Những người cam kết tình nguyện làm việc từ năm năm trở lên ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo được xét tuyển theo thứ tự ưu tiên sau đây : - Người dân tộc thiểu số, người cư trú tại nơi tình nguyện làm việc; - Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động; Nghị định của Chính 4. - Thương binh; Người hưởng chính sách như thương phủ số 11... binh; - Con liệt sĩ; - Con thương binh, con bệnh binh, con của người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa (từ ngày 19/8/1945 trở về trước), con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học, con anh hùng lực lượng vũ trang, con anh hùng lao động;
  8. Nội dung Văn bản qui định - Người có học vị tiến sĩ đúng chuyên ngành đào tạo, phù hợp với nhu cầu tuyển dụng; - Người có học vị thạc sĩ đúng chuyên ngành đào tạo, phù hợp với nhu cầu tuyển dụng; người tốt nghiệp loại giỏi và xuất sắc ở các bậc đào tạo chuyên môn, phù hợp với nhu cầu tuyển dụng; người đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện phục vụ nông thôn, miền núi từ hai năm trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ. Nghị định của chính phủ số 09...

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản