Thuật toán quy hoạch động

Chia sẻ: songhung

Trong bài thuật toán chia để trị chúng ta đã thấy sức mạnh của kỹ thuật chia để trị bằng cách chia nhỏ bài toán cần làm. Tuy nhiên không phải bao giờ cũng có thể chia nhỏ bài toán thành các bài toán con và từ đó tìm ra lời giải của bài toán lớn.

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản