Thực Hành Châm Cứu Trị Liệu: NẤC

Chia sẻ: abcdef_40

A. Đại cương Nấc là tình trạng khí nghịch lên, trong họng phát ra tiếng ngắn và mau, làm cho người ta không tự chủ được. Chứng này phát ra một cách tự nhiên, nhiều khi không dùng thuốc cũng khỏii. Nấc lâu ngày cần phải điều trị. Chứng này thường xuất hiện với các chứng bệnh mạn và cấp khác, là 1 trong những triệu chứng dẫn đến bệnh nghiêm trọng. Người đang có bệnh nặng, nếu xuất hiện trạng thái nấc là dấu hiệu sắp chết Không nên châm cứu trong trường hợp này. B. Nguyên nhân...

Nội dung Text: Thực Hành Châm Cứu Trị Liệu: NẤC

NẤC


(Ách Nghịch - Cách Cơ Kinh Luyến - Hoquet - Hiccup (Hiccough))


A. Đại cương


Nấc là tình trạng khí nghịch lên, trong họng phát ra tiếng ngắn và mau, làm cho

người ta không tự chủ được.


Chứng này phát ra một cách tự nhiên, nhiều khi không dùng thuốc cũng khỏii.


Nấc lâu ngày cần phải điều trị.


Chứng này thường xuất hiện với các chứng bệnh mạn và cấp khác, là 1 trong

những triệu chứng dẫn đến bệnh nghiêm trọng.


Người đang có bệnh nặng, nếu xuất hiện trạng thái nấc là dấu hiệu sắp chết -

Không nên châm cứu trong trường hợp này.


B. Nguyên nhân


Nấc chủ yếu là do Vị khí nghịch lên. Bình thường Vị tiếp thu thức ăn uống và đưa

xuống, nếu do suy yếu hoặc ảnh hưởng của ngoại tà làm cho Vị khí không đi

xuống được, gây ra bệnh.


Thường do:
• Ăn uống không điều độ, ăn uống nhiều thứ sống lạnh hoặc uống các loại thuốc

mát, lạnh, làm cho khí lạnh ngưng trệ lại ở bên trong. Vị dương bị cản trở. Hoặc ăn

nhiều thức ăn cay nóng làm cho táo nhiệt bên trong, gây ra nấc.


Tinh thần uất ức, tình chí không hòa, khí uất hóa hoả, Can hoả phạm Vị, hợp với

đờm trệ gây trở ngại, làm cho Vị khí nghịch lên gây ra nấc.


Lao lực quá độ làm cho khí bị tổn thương, hoặc người già yếu, bệnh lâu ngày làm

cho Tỳ Vị dương suy, thanh khí không thăng, trọc khí không giáng.


Hoặc bệnh nhiệt lâu ngày làm cho tân dịch hao tổn, hoặc sau khi thổ tả, Vị dịch bị

hao kiệt, hư hoả bốc lên, đều gây ra nấc.


- Chứng Thực: thường do hàn khí xâm nhập, đàm ẩm tích lại.


- Chứng Hư: thường do trung khí suy yếu, Tỳ Vị hư hàn hoặc Thận khí suy kiệt.


C. Triệu chứng


Nấc liên tục, có thể kéo dài nhiều giờ không ngừng, thậm chí kéo dài vài tháng.


Trên lâm sàng thường gặp 2 loại sau:


1- Nấc Thực Chứng: tiếng nấc lớn, ngực đầy trướng, ợ chua, hôi, táo bón, nước

tiểu đỏ mạch Huyền, Thực, Hoạt, Đại.
2 - Nấc Hư Chứng: tiếng nấc nhỏ, thở ngắn, tay chân quyết lạnh, mạch Hư, Tế

muốn tuyệt.


D. Điều trị


1- Châm Cứu Học Thượng Hải: Lý Khí, giáng nghịch.


Huyệt chính: Thiên Đột (Nh.22) + Cách Du (Bq.17) + Nội Quan (Tb.6).


- Thực chứng: thêm Cự Khuyết (Nh.14), Thiên Xu (Vi.25), Hành Gian (C.2), Nội

Đình (Vi.45), Đàn Trung (Nh.17).


- Hư chứng: thêm Quan Nguyên (Nh.4), Trung Quản(Nh.12), Khí Hải (Nh.6), Túc

Tam Lý (Vi.36), Đàn Trung (Nh.17).


• Ý Nghĩa: Thiên Đột, là huyệt hội của Âm Duy và Nhâm Mạch để bình giáng

nghịch khí; thêm Nội Quan để làm thông ngực và hoành cách mô; Cách Du là bối

du huyệt của hoành cách mô, trị các bệnh của cơ hoành; Đàn Trung là huyệt hội

của Khí để lý khí; Cự Khuyết thông ngực và cơ hoành; Thiên Xu thông khí ở

phủ(Vị); Hành Gian tả hoả của Can; Nội Đình thanh nhiệt ở Vị; Quan Nguyên, Khí

Hải để bổ Thận khí; Trung Quản, Túc Tam Lý để bổ trung khí.


2- Đàn Trung (Nh.17) + Du Phủ(Th.7) + Vị (Trung) Quản(Nh.12) đều cứu 10 tráng

+ Xích Trạch (P.5) + Cự Khuyết (Nh.14) đều cứu 7 tráng (Phổ Tế Phương).
3- Kỳ Môn (C.13) + Đàn Trung (Nh.17) + Trung Quản(Nh.12) đều cứu (Y Học

Cương Mục).


4- Du Phủ(Th.27) + Phong Môn (Bq.12) + Kiên Tỉnh (Đ.21) + Thừa Tương

(Nh.24) + Đàn Trung (Nh.17) + Trung Quản(Nh.12) + Kỳ Môn (C.13) + Khí Hải

(Nh.4) + Túc Tam Lý (Vi.36) + Tam Âm Giao (Ty.6) + Nhũ Căn (Vi.18) đều cứu

3 tráng (Thần Cứu Kinh Luân).


5- Túc Tam Lý (Vi.36) + Trung Quản(Nh.12) + Nội Quan (Tb.6) + Cách Du

(Bq.17) + Thiên Đột (Nh.22) (Trung Quốc Châm Cứu Học Khái Yếu).


6- Tỳ Du (Bq.20) + Vị Du (Bq.19) + Trung Quản(Nh.12) + Túc Tam Lý (Vi.36) +

Công Tôn (Ty.4) (Trung Hoa Châm Cứu Học).


7- Nội Quan (Tb.6) + Túc Tam Lý (Vi.36) + Cự Khuyết (Nh.14) + Cách Du

(Bq.17) (Châm Cứu Học Giảng Nghĩa).


8- * Thực chứng : Cự Khuyết (Nh.15) + Cách Du (Bq.17) + Đàn Trung (Nh.17) +

Túc Tam Lý (Vi.36) (tả).


*• Hư chứng: Quan Nguyên (Nh.4) + Trung Quản(Nh.12) + Khí Hải (Nh.6) + Túc

Tam Lý (Vi.36) (bổ) (Châm Cứu Học Giản Biên).
9- Nội Quan (Tb.6) + Túc Tam Lý (Vi.36) + Cự Khuyết (Nh.4) + Cách Du (Bq.17)

(Tứ Bản Giáo Tài Châm Cứu Học).


10- Cưu Vĩ (Nh.15) + Thượng Quản(Nh.13) + Nội Quan (Tb.6) + Khí Hộ (Vi.13)

+ Nhật Nguyệt (Đ.24) + Quyết Âm Du (Bq.14) + Đốc Du (Bq.19) + Cách Du

(Bq.17) + Y Hy (Bq.45) + Cách Quan (Bq.46) + Thạch Quan (Th.18) (Châm Cứu

Học HongKong).


11- Châm kích thích mạnh huyệt Thiên Đột (Nh.22) . Nếu không bớt, phối hợp

thêm Nội Quan (Tb.6) hoặc Trung Quản(Nh.12) (Khoái Tốc Châm Thích Liệu

Pháp).


12- Điều hòa Vị khí, thông cơ hoành: Châm Nội Quan (Tb.6) + Túc Tam Lý

(Vi.36) + Cự Khuyết (Nh.14) + Cách Du (Bq.17) (Châm Cứu Học Việt Nam).


13- Nhóm 1: Chương Môn (C.13) [trái] + Hợp Cốc (Đtr.4) [phải ] + Cự Khuyết

(Nh.14) + Túc Tam Lý (Vi.36) + Trung Quản(Nh.12) + Nội Quan (Tb.6).


Thực chứng: Tả Chương Môn (C.13) + Hợp Cốc (Đtr.4).


Hư chứng: bổ Chương Môn (C.13) + Hợp Cốc (Đtr.4) + Túc Tam Lý (Vi.36) +

Trung Quản(Nh.12) + Nội Quan (Tb.6) (Bắc Kinh Trung Y Tạp Chí’ số 50/1985).
14- Châm Đàn Trung (Nh.16), mũi kim hướng lên trên, luồn kim dưới da, sâu 0, 3

- 2 thốn, Liệt Khuyết (P.7) hướng mũi kim về phía khu?y tay, sâu 0, 2 - 0, 5 thốn.

Kích thích mạnh. Có thể phối hợp với Nội Quan (Tb.6) và Túc Tam Lý (Vi.36) .

Ngày châm một lần (Giang Tây Trung Y Dược’ số 36/1986).


15- Nội Quan (TB.6) + Túc Tam Lý (Vi.36) hợp với Thiên Đột (Thượng Hải

Châm Cứu Tạp Chí’ số 15/ 1986) .


16- Nội Quan ( Tb.6) + Đàn Trung (Nh.17) + Trung Quản(Nh.12) +Thiên Đột

(Nh.22) + Cách Du (Bq.17), Cự Khuyết (Nh.14) (Nội Gia Cổ Trung Y Dược’ số

33/1986).


17- Lý khí, giáng nghịch. Thực chứng: châm Tả. Hư chứng: châm bổ hoặc cứu Nội

Quan (Tb.6) + Khí Hải (Nh.6) + Cách Du (Bq.17) + Đàn Trung (Nh.17) + Túc

Tam Lý (Vi.36) + Quan Nguyên (Nh.3) + Nội Đình (Vi.44) + Trung Quản(Nh.12)

+ Thiên Đột (Nh.22) + Cự Khuyết (Nh.14) + Thiên Xu (Vi.25) (Thực Dụng Châm

Cứu Đại Toàn).
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản