Thực hành đo nhiệt độ Vật lý 6

Chia sẻ: Abcdef_42 Abcdef_42 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
332
lượt xem
27
download

Thực hành đo nhiệt độ Vật lý 6

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Học sinh biết đo nhioệt độ cơ thể bằng nhiệt kế y tế.  Biết theo dõi sự thay đổi nhiệt độ theo thời gian.  Biết vẽ đồ thị biểu diễn sự thay đổi đó.  Có thái độ trung thực, tỉ mỉ, cẩn thận và chính xác trong việc tiến hành thí nghiệm và viết báo cáo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thực hành đo nhiệt độ Vật lý 6

  1. Môn:Vật lý Lớp6 Thực hành đo nhiệt độ Y ÊU CẦU TRỌNG TÂM: I.  Học sinh biết đo nhioệt độ cơ thể bằng nhiệt kế y tế.  Biết theo dõi sự thay đổi nhiệt độ theo thời gian.  Biết vẽ đồ thị biểu diễn sự thay đổi đó.  Có thái độ trung thực, tỉ mỉ, cẩn thận và chính xác trong việc tiến hành thí nghiệm và viết báo cáo. CƠ SỞ VẬT CHẤT. II. 1) Chuẩn bị cho mỗi nhóm: Một giá đỡ có kẹp. Một nhiệt kế dầu. Một đèn cồn. Một lưới sắt. Một cốc thuỷ tinh chịu nhiệt. Một đồng hồ. Một phiếu học tập. Bông y tế. 2) Chuẩn bị cho mỗi cá nhân học sinh: Một nhiệt kế y tế. Giấy kẻ ô vẽ đồ thị. TỔ CHỨC LỚP: III. Nhóm Công việc Công cụ Thí nghiệm Q uan sát ghi lại sự thay đổi nhiệt độ Bộ thí nghiệm, giấy trong khi đun nước và vẽ đồ thị kẻ ô. G hi lại sự thay đổi nhiệt độ khi đun Máy tính, chương Máy tính nước, vẽ đồ thị trình Crocodile Chemistry TIẾN TRÌNH TIẾT DẠY: IV. THỜ CÔNG VIỆC CÁC HOẠT ĐỘNG I HỌC SINH G IÁO VIÊN G IA N  Ổ n định tổ  K iểm tra sĩ số vị trí  Ổn định nhóm 2’ chức nhóm  Tìm hiểu nhiệt  H ướng d ẫn học sinh  Cá nhân quan sát nhiệt 10’ kế y tế và cách đo quan sát nhiệt kế và đo kế và điền vào từ C1 đến nhiệt độ cơ thể nhiệt độ cơ thể C5. Sau đó tự đo nhiệt độ 1 Thùc hµnh ®o nhiÖt ®é
  2. cơ thể mình, điền vào b ảng kết quả nhiệt độ của mình và của bạn. Cá nhân tìm hiểu nhiệt kế  Tìm hiểu sự  H ướng dẫn học sinh d ầu, điền vào từ C6 đến thay đổi nhiệt độ tìm hiểu nhiệt kế dầu, C9. Nhóm lắp dụng cụ, khi đun nước cách lắp dụng cụ thí 15’ tiến hành đun. Cá nhân nghiệm và tiến hành thí cứ sau 1’ ghi lại nhiệt độ nghiệm. H ướng dẫn vào bảng nhóm máy tính sử dụng phần mềm  V ẽ đồ thị  Phát giấy kẻ ô,  Cá nhân vẽ đồ thị biểu hướng dẫn học sinh d iễn sự thay đổi nhiệt độ 10’ cách vẽ. của nước khi đun theo hướng dẫn của giáo viên.  Làm bài tập  Phát phiếu trắc  Cá nhân làm bài tập 5’ trắc nghiệm nghiệm trắc nghiệm vào phiếu  Đ ánh giá , dặn  K iểm tra đánh giá  Lắng nghe, đánh giá kết quả thí nghiệm của nhóm bạn, ghi chép. dò 3’ học sinh và rút kinh nghiệm 2 Thùc hµnh ®o nhiÖt ®é
  3. MẪU BÁO CÁO Họ và tên học sinh: ........................................................................................ ............................ Lớp: ............................................................................................................. . 1) Quan sát nhiệt kế y tế và điền vào chỗ trống trong các câu sau: a) Nhiệt độ thấp nhất ghi trên nhiệt kế: ................. b) Nhiệt độ cao nhất ghi trên nhiệt kế: ................. c) Phạm vi đo của nhiệt kế : từ ........... đến .............. d) Độ chia nhỏ nhất của nhiệt kế : ..................... e) Nhiệt độ được ghi màu đỏ : ............................ 2) Đo nhiệt độ cơ thể ng ười. Làm các bước đo nhiệt độ cơ thể theo hướng dẫn của giáo viên rồi điền kết quả vào b ảng: Người Bản thân Bạn Bạn Bạn Bạn ............ ............ ............ ............ N hiệt độ ............ ............ ............ ............ ............ 3) Quan sát nhiệt kế dầu và điền vào chỗ trống trong các câu sau: a) Nhiệt độ thấp nhất ghi trên nhiệt kế: ................. b) Nhiệt độ cao nhất ghi trên nhiệt kế: ................. c) Phạm vi đo của nhiệt kế : từ ........... đến .............. d) Độ chia nhỏ nhất của nhiệt kế : ..................... 4) Quan sát sự thay đổi nhiệt độ của nước khi đun rồi điền vào bảng kết quả và vẽ đồ thị. 3 Thùc hµnh ®o nhiÖt ®é
  4. Đồ thị : N hiÖt ®é (0C) T hêi gian n hiÖt ®é ban 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Bảng kết quả Thời gian N hiệt độ (0C) (phút) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4 Thùc hµnh ®o nhiÖt ®é
  5. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM. I ) Tìm từ thích hợp điền vào chỗ trống: 1) Để đo nhiệt độ của cơ thể người ta dùng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2) Để đo nhiệt độ của không khí trong phòng học người ta dùng . . . . . . . . . . . . . . . còn để đo nhiệt độ của nước khi đun phải dùng . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3) Trước khi đo nhiệt độ cơ thể ta phải . . . . . . . . . . . . . . . . Cho thuỷ ngân . . . . . . xuống bầu. II) Khoanh tròn chữ cái đứng trước câu trả lời em cho là đúng: Đổi 90 0C bằng: 1) 9 0 0F A) B) 2657 K 194 0F C) D) 273 K Cách sắp xếp các chất nở vì nhiệt từ ít tới nhiều nào sau đây là 2) đúng ? Rắn, lỏng, khí A) Lỏng, rắn, khí B) Rắn, khí, lỏng C) Lỏng, khí, rắn D) III) Hãy sắp xếp thứ tự các bước đo nhiệt độ cơ th ể. 1. Dùng bông y tế lau sạch thân và bầu nhiệt kế. 2. Dùng tay phải cầm thân nhiệt kế, đặt bầu nhiệt kế vào nách trái, kẹp tay lại để giữ nhiệt kế. 3. Kiểm tra xem thuỷ nhân đã tụt hết xuống bầu chưa, nếu còn trên ống quản thì cầm chặt vào thân nhiệt kế, vẩy mạnh cho thuỷ ngân tụt hết xuống bầu. 5 Thùc hµnh ®o nhiÖt ®é
  6. 4. Chờ 3’ rồi lấy nhiệt kế ra để đọc nhiệt độ. 6 Thùc hµnh ®o nhiÖt ®é
  7. T IÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ Điểm 0 1 2 Nội dung Không làm mẫu Làm mẫu báo cáo Làm mẫu báo cáo đ ủ, vẽ đồ thị chưa đầy đủ, đẹp, chính báo cáo Trình bày chính xác. xác. Không biết đo Biết đo nhiệt độ cơ Làm các bước đo, nhiệt độ cơ thể, thể, biết ghi đúng quan sát đúng và không biết quan sự thay đổi nhiệt đầy đủ Kiến thức sát và thay đổi của nước khi đun, nhiệt độ và vẽ đồ b iết cách vẽ đồ thị thị nhưng đôi khi còn q uên một số bước Làm đúng nhưng Làm đúng, nhanh, Lúng túng khi thực hiện đo nhiệt chưa nhanh và đẹp đẹp Kỹ năng độ cơ thể và vẽ đồ thị 7 Thùc hµnh ®o nhiÖt ®é
Đồng bộ tài khoản