THỰC HÀNH GIẢI TOÁN BẰNG MÁY TÍNH CẦM TAY

Chia sẻ: nkt_bibo50

I. MỤC TIÊU :  Kiến thức : Hiểu được cách sử dụng máy tính cầm tay Casio, Vinacal để viết được công thức nghiệm của phương trình lượng giác cơ bản( gần đúng với độ chính xác đã định).  Kĩ năng : Sử dụng máy tính tính thành thạo giá trị của một hàm lượng giác khi biết giá trị của đối số và ngược lại.  Thái độ : Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác, sáng tạo. II. CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS :  Giáo viên : Máy tính cầm tay Casio và các...

Nội dung Text: THỰC HÀNH GIẢI TOÁN BẰNG MÁY TÍNH CẦM TAY

THỰC HÀNH GIẢI TOÁN BẰNG
MÁY TÍNH CẦM TAY

I. MỤC TIÊU :
 Kiến thức : Hiểu được cách sử dụng máy tính cầm
tay Casio, Vinacal để viết được công thức nghiệm
của phương trình lượng giác cơ bản( gần đúng với
độ chính xác đã định).
 Kĩ năng : Sử dụng máy tính tính thành thạo giá trị
của một hàm lượng giác khi biết giá trị của đối số
và ngược lại.
 Thái độ : Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác, sáng
tạo.
II. CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS :
 Giáo viên : Máy tính cầm tay Casio và các bài
tập.
 Học sinh : Máy tính cầm tay Casio.
III. PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC :
Chia nhóm hoạt động giải toán.
IV. TIẾN TRÌNH BÀI HỌC:
 Ổn định lớp : Điểm danh, ổn định vị trí, tìm hiểu
tình hình học sinh.
Kiểm tra bài cũ : Không.
 Bài mới :

HOẠT ĐỘNG HOẠT ĐỘNG NỘI DUNG BÀI HỌC
CỦA THẦY CỦA TRÒ
1.Chọn câu trả lời ĐÚNG
H1 :
- Yêu cầu các nhóm - Hợp nhóm để :
tìm ra nhiều cách tìm ra cách giải. Nghiệm dương nhỏ nhất
giải khác nhau. của phương trình
- Gọi học sinh khác - Đại diện nhóm sinx + sin2x = cosx + 2cos x 2


nhận xét đúng sai. mình trình bày là:
 2  
- Giáo viên nhận cách giải. A) ; B) ; C) ; D )
6 3 4 3
xét, chốt lại kết quả
- Nhận xét câu trả
bài làm.
Đs: x   lời của bạn.
4
2.Hãy xác định trong các
H2 :
- Yêu cầu các nhóm - Hợp nhóm để giá trị x dưới đây, giá trị
tìm ra nhiều cách tìm ra cách giải. nào là nghiệm của pt nào?
giải khác nhau. 1) sin  2x     3 a)
 
6 2

- Gọi học sinh khác - Đại diện nhóm
31
nhận xét đúng sai. mình trình bày x  96
- Giáo viên nhận cách giải.
2) cos   4x    3 b)
 
xét, chốt lại kết quả 8 2

17
- Nhận xét câu trả
bài làm. x
12
Đs: 1b; 2a; 3d; 4c. lời của bạn.
3) 6tan  5x     2 3 c)
 
3

19
x
60
4) 3tan2  2x     1 d)
 
5

7
x
30
- Hợp nhóm để 3.Chọn câu trả lời ĐÚNG
H3 :
- Yêu cầu các nhóm tìm ra cách giải. :
tìm ra nhiều cách Nghiệm âm lớn nhất của
giải khác nhau. - Đại diện nhóm phương trình
- Gọi học sinh khác mình trình bày 2tan x + 5tanx + 3 = 0 là:
2


5
  
nhận xét đúng sai. cách giải. A)  ; B)  ; C)  ; D) 
3 4 6 6
- Giáo viên nhận
xét, chốt lại kết quả - Nhận xét câu trả
lời của bạn.
bài làm.
Đs: x   
4


- Hợp nhóm để 2.Phương trình cosx = sinx
H4 :
- Yêu cầu các nhóm tìm ra cách giải. có số nghiệm thuộc đọan
tìm ra nhiều cách - Đại diện nhóm  ;  là :
giải khác nhau. mình trình bày A)2 B)4 C)5
- Gọi học sinh khác cách giải. D)6
nhận xét đúng sai.
- Giáo viên nhận - Nhận xét câu trả
xét, chốt lại kết quả lời
bài làm.
Đs: A
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản