THỰC HÀNH: KHẢO SÁT ĐOẠN MẠCH XOAY CHIỀU CÓ R, L, C NỐI TIẾP

Chia sẻ: kata_5

Tham khảo tài liệu 'thực hành: khảo sát đoạn mạch xoay chiều có r, l, c nối tiếp', tài liệu phổ thông, vật lý phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Nội dung Text: THỰC HÀNH: KHẢO SÁT ĐOẠN MẠCH XOAY CHIỀU CÓ R, L, C NỐI TIẾP

THỰC HÀNH: KHẢO SÁT ĐOẠN MẠCH XOAY CHIỀU CÓ R, L, C NỐI TIẾP

I. Mục tiêu:

- Biết cách khảo sát mạch điện xoay chiều bằng thực nghiệm, hiểu được ý nghĩa thực tế
của những đại lượng cơ bản là trở kháng, sự lệch pha, hiện tượng cộng hưởng điện.

- Dùng được dao động kí điện tử, mát phát dao động âm tần và các dụng cụ đo thông
thường để làm thực nghiệm, liên hệ giữa các phép đo cụ thể để vẽ được giản đồ vectơ.

- Rèn luyện kĩ năng thực hành và thông qua đó để củng cố lí thuyết.

II. Chuẩn bị:

1) GV: Chuẩn bị phòng thực hành và nhiểu bộ dụng cụ TÁN. Làm thử trước TÁN để
kiểm tra dụng cụ.

2) HS: Ôn tập lý thuyết về cách thực hiện TÁN theo SGK.

II. Tổ chức các hoạt động dạy học:

Hoạt động 1. (10’) KIỂM TRA BÀI CŨ.

GV yêu cầu HS:

- Viết các Biểu thức về điện trở thuần, cảm kháng, dung kháng và độ lệch pha của hđt với
cđdđ trên từng phần tử.

- Vẽ giản đồ vectơ cho đoạn mạch R, L, C nối tiếp với các trường hợp đặc Biết: mạch R-
L; mạch R-C; mạch L-C và mạch R, L, C có cộng hưởng.

Hoạt động 2. (10’) CƠ SỞ LÍ THUYẾT THỰC HÀNH.
Hoạt động của GV Hoạt động của HS- GV hướng dẫn cơ sở lí thuyết để tiến
hành TÁN bằng việc nêu câu hỏ i gợi ý:
- Cá nhân suy nghĩ trả lời câu hỏ i hướng dẫn.
H. Tác dụng của Câuộn cảm, tụ điện trong
- Một HS lên bảng viết lại các công thức.
mạch xoay chiều khác với mạch một chiều
như thế nào?
1 2
; ZL = L; Z  R 2   Z L  Z C 
ZC =
C
H. Viết công thức tính cảm kháng, dung
kháng, tổng trở của mạch RLC và độ lệch Z L  ZC
tan  
R
pha của hđt và cđdđ trong mạch xoay
chiều RLC nố i tiếp.
- Một HS lên bảng:

H. Điều kiện để có cộng hưởng trong u ur
uu
+ vẽ trục ∆ nằm ngang, vectơ UAB Biểu diễn uAB
mạch RLC? L, C và  liên hệ bằng Biểu
cùng pha với i cho trường hợp mạch có cộng
thức nào?
hưởng.
H. phương pháp Biểu diễn các đại lượng uuur
u
+ vẽ vectơ U AB tạo với trục ∆ một góc  bất kì
bằng giản đồ vec tơ Frenen? Vẽ giản đồ
Biểu diễn uAB và i lệch pha.
trong trường hợp mạch có cộng hưởng?
Hoạt động 3. (10’) TÌM HIỂU BỘ DỤNG CỤ THÍ NGHIỆM (Phương án 1).- GV giới thiệu bộ dụng cụ TÁN sau khi
phân công cho mỗ i nhóm:
- Ổn định vị trí các nhóm trong phòng thực hành.
+ Hai điện trở 2.
- Quan sát và nghe GV giới thiệu bộ dụng cụ
TÁN.
+ Một tụ điện 2F.

(Nhóm trưởng nhận và sắp xếp các dụng cụ theo
+ Một Câuộn cảm L = 0,5H.
hướng dẫn của GV)
+ Một dao động kí hai tia.

+ Một máy phát âm tần.
- Kiểm tra lại dụng cụ theo hướng dẫn của GV.
+ Một bộ nguồn điện đa năng.

+ Giấy kẻ ô (mm)
- Trả lời câu hỏi GV yêu cầu về tác dụng và cách
- Quan sát, hướng dẫn HS các nhóm kiểm sử dụng các dụng cụ.
tra lại các dụng cụ TÁN.

- Hướng dẫn HS cách sử dụng các dụng cụ
đo, cách đo, hướng dẫn sử dụng dao động
kí và máy phát âm tần.

Kiểm tra HS cách sử dụng dụng cụ.Hoạt động 4. (40’) THỰC HÀNH- Hướng dẫn HS thực hành theo các bước. Các nhóm thực hiện theo hướng dẫn.

Bước 1: SGK. Bước 1:

+ Kiểm tra dụng cụ, tìm hiểu cách sử dụng dao
động kí điện tử.

+ Điều chỉnh máy phát âm tần.
Bước 2: Hướng dẫn HS mắc mạch điện
theo sơ đồ hình 34.3, điều chỉnh dao động -Đại diện nhóm, một HS thực hiện trước theo
kí, quan sát đồ thị hai dao động cùng pha. hướng dẫn.

-Hướng dẫn HS thực hiện tiếp các bước 4, + Điều chỉnh dao động kí.
bước 4, bước 5 theo SGK.
+ vẽ lại đồ thị.
-Quan sát HS thực hiện, hướng dẫn nếu có
-Một HS thứ hai mỗ i nhóm tiến hành bước 3 của
yêu cầu của các nhóm.
TÁN.

+ mắc tụ C thay thế R2, mắc mạch theo sơ đồ 34.4.

+ quan sát đồ thị 2 dao động lệch pha do tụ điện.

+ vẽ lại đồ thị vào giấy.
-Hướng dẫn HS quan sát các ô trên màn
-Một HS thứ 3 mỗ i nhóm tiến hành bước 4 của
hình, suy ra giá trị Bàiên độ và độ lệch pha
TÁN.
của 2 dao động u, i để vẽ đồ thị.

+ Mắc Câuộn cảm thay thế cho tụ điện.
-Yêu cầu HS mỗi nhóm lập lại TÁN thêm
một lần nữa.
+ Điều chỉnh doa động kí điện tử để quan sát đồ
thị 2 dao động lệch pha do Câuộn cảm.

+ vẽ lại đồ thị vào giấy.

-Một HS thực hiện bước 5 của TÁN. Điều chỉnh
-Theo dõi, giúp HS rút ra kết luận và thực
dụng cụ, ghi lại đồ thị dao động lệch pha do R, L,
hiện đúng công việc như SGK hướng dẫn.
C gây ra.

-Mỗi nhóm lập lại các lần TÁN thêm lần nữa.

-Mỗi nhóm đọc kết quả của nhóm.Hoạt động 5. (15’) BÁO CÁO THÍ NGHIỆM
-GV hướng dẫn HS làm báo cáo TÁN theo
mẫu đã chuẩn bị.
-Các nhóm làm báo cáo theo mẫu.
-Thu mẫu báo cáo, nhận xét kết quả HS
thực hiện, lưu ý HS 3 vấn đề:

-Ghi nhận và so sánh kết quả với các nhóm bạn.
+ Độ sai số.

-Tìm nguyên nhân của hạn chế trong các phép đo.
+ Nguyên nhân gây sai số.

+ Hướng khắc phục.Hoạt động 3: (5’) CỦNG CỐ:

+ GV:

Nhận xét, rút kinh nghiệm, đánh giá nộ i dung và tổ chức giờ thực hành, rút kinh
-
nghiệm cho các tiết sau.

Giới thiệu phương án 2 để làm TÁN cho HS tham khảo, có thể để HS thực hiện ở tiết
-
khác.

Yêu cầu chuẩn bị tốt bài báo cáo (làm lại ở nhà)
-

+ HS: Xếp thiết bị về vị trí cố định, ghi nhận yêu cầu chuẩn bị ở nhà cho tiết học sau,
phân công HS trong nhóm hoàn t ất bài báo cáo kết quả tiết TÁN.

III. Rút kinh nghiệm – Bổ sung:
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản