THỰC HÀNH LUYỆN GÕ PHÍM NHANH BẰNG TYPING TEST

Chia sẻ: genius111

Kiến thức: Biết cách khởi động, thoát khỏi Typing Test. Biết chơi 2 trò chơi Bubbles và ABC. 2. Kĩ năng: Hình thành kỹ năng cho các em luyện gõ phím nhanh hơn. 3. Thái độ: ó thái độ nghiêm túc khi học phần mềm trò chơi cũng như các phần mềm khác. II. LƯU Ý SƯ PHẠM:

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản