THỰC HÀNH LUYỆN GÕ PHÍM NHANH BẰNG TYPING TEST

Chia sẻ: genius111

Kiến thức: Biết cách khởi động, thoát khỏi Typing Test. Biết chơi 2 trò chơi Bubbles và ABC. 2. Kĩ năng: Hình thành kỹ năng cho các em luyện gõ phím nhanh hơn. 3. Thái độ: ó thái độ nghiêm túc khi học phần mềm trò chơi cũng như các phần mềm khác. II. LƯU Ý SƯ PHẠM:

Nội dung Text: THỰC HÀNH LUYỆN GÕ PHÍM NHANH BẰNG TYPING TEST

 

  1. THỰC HÀNH LUYỆN GÕ PHÍM NHANH BẰNG TYPING TEST I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức:  Biết cách khởi động, thoát khỏi Typing Test.  Biết chơi 2 trò chơi Bubbles và ABC. 2. Kĩ năng:  Hình thành kỹ năng cho các em luyện gõ phím nhanh hơn. 3. Thái độ:  Có thái độ nghiêm túc khi học phần mềm trò chơi cũng như các phần mềm khác. II. LƯU Ý SƯ PHẠM: III. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: 1. Chuẩn bị của giáo viên:
  2.  Giáo án, máy chiếu, phòng máy phải được cài đặt sẳn phần mềm Typing Test.  Phòng máy 2 hs/máy. 2. Chuẩn bị của học sinh:  SGK, vở, bút. IV. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC: Hoạt động 1: Khởi động và kết thúc phần mềm (8ph)  Mục tiêu: HS thực hành nắm được cách khởi động và kết thúc Typing Test  Cách tiến hành:  Phát phiếu học tập cho HS.  GV làm mẫu chiếu cho HS xem  HS chú ý xem.  GV gọi một HS lên làm mẫu.  HS trao đổi, nhận xét.  GV nhắc một số điểm cần lưu ý.  HS lắng nghe, ghi vở.  GV làm lại từng bước chậm cho HS nắm.  GV cho HS tự thực hiện.  HS thực hiện ghi lại các bước thực hiện
  3. lên phiếu học tập. chơi Bubbles (bong Hoạt 2: Trò động bóng)(15ph)  Mục tiêu:  HS thực hành nắm được cách vào trò chơi và cách chơi Bubbles.  Cách tiến hành:  Phát phiếu học tập cho HS.  GV hướng dẫn cho HS tự khám phá trò  HS trao đổi, nhận xét, chơi. phát biểu  GV gọi một HS lên làm mẫu.  HS lắng nghe, ghi vở.  GV nhắc một số điểm cần lưu ý.  GV làm lại từng bước chậm cho HS nắm.  HS thực hiện ghi lại  Cho HS tự thực hiện. các bước thực hiện lên phiếu học tập Hoạt động 5: Trò chơi ABC (Bảng chữ cái)(15ph)
  4.  Mục tiêu:  HS thực hành nắm được cách vào trò chơi và cách chơi trò chơi ABC.  Cách tiến hành:  Phát phiếu học tập cho HS.  GV hướng dẫn cho HS tự khám phá trò  HS trao đổi, nhận xét, chơi. phát biểu  GV gọi một HS lên làm mẫu.  HS lắng nghe, ghi vở.  GV nhắc một số điểm cần lưu ý.  GV làm lại từng bước chậm cho HS nắm.  HS thực hiện ghi lại  Cho HS tự thực hiện. các bước thực hiện lên phiếu học tập V. CỦNG CỐ, ĐÁNH GIÁ CUỐI BÀI(4ph)  Cách khởi động, thoát khỏi phần mềm Typing Test.  Cách chơi Bubbles.  Cách chơi trò chơi ABC.  Nhận xét tiết học. VI. DẶN DÒ(1ph)
  5.  Xem lại nội dung đã học Chuẩn bị bài mới.
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản