THỰC HÀNH: MỘT SỐ THÍ NGHIỆM VỀ ENZIM

Chia sẻ: convert111

Kiến thức: - Biết cách làm 1 số TN đơn giản. Củng cố lại kiến thức đã học về enzim. HS làm được TN về ảnh hưởng của nhiệt độ, pH của đối với enzim & TN về tính đặc hiệu của enzim. 2/ Kĩ năng: - Rèn luyện kĩ năng phân tích - tổng hợp, so sánh giải quyết vấn đề. - Rèn luyện thao tác thực hành TN, tính tỉ mỉ trong công việc, tư duy sáng tạo cho HS.

Nội dung Text: THỰC HÀNH: MỘT SỐ THÍ NGHIỆM VỀ ENZIM

BÀI 27:
THỰC HÀNH: MỘT SỐ THÍ NGHIỆM VỀ
ENZIM.
I.M C TIÊU:
1/ Kiến thức:

- Biết cách làm 1 số TN đơn giản.

- Củng cố lại kiến thức đã học về enzim.

- HS làm được TN về ảnh hưởng của nhiệt độ, pH của đối với enzim

& TN về tính đặc hiệu của enzim.

2/ Kĩ năng:

- Rèn luyện kĩ năng phân tích - tổng hợp, so sánh giải quyết

vấn đề.

- Rèn luyện thao tác thực hành TN, tính tỉ mỉ trong công

việc, tư duy sáng tạo cho HS.

3/ Thái đo:

- Qua việc thực hành, HS có thể yêu thích môn học.

- Thấy được tính liên thông kiến thức vật lí – hoá học – sinh

học.


II. CHU N
B:
1/ GV:

a) Phương pháp: diễn giảng, hỏi đáp, thảo luận nhóm, thực hành TN.

b) Phương tiện: - SGK, SGV, tài liệu tham khảo.

- Các dụng cụ – hoá chất TN & nguyên liệu theo y/c

SGK.

2/ HS : - Đọc bài trước ở nhà. Xem lại bài cũ “Enzim & vai trò của enzim trong

sự chuyển hóa vật chất trong tế bào”.

III. N I DUNG &TI N TRÌNH BÀI D Y:1/ Ổn định lớp – Kiểm diện (1’).

2 / Kiểm tra bài cũ : Không KT bài cũ vì bài thực hành dài. Y/c HS nêu lại KN,

bản chất, cơ chế hoạt động của enzim. Ảnh hưởng của nhiệt độ, độ pH đến hoạt tính

của enzim.

3/ Tiến trình bài mới :

NỘI DUNG HĐGV HĐHS

GV đã phân công
HĐ 1: TN về ảnh hưởng của

các nhóm thực hiện TN
nhiệt độ, pH đối với hoạt tính của

trước ở nhà (mỗi nhóm
enzim amilaza (20’) (TN 1)

HS nhắc
6 – 8 HS).
a) Cách tiến hành :

- Lấy 4 ống nghiệ m, cho vào mỗi - Y/c HS nhắc lạ i lại các thao tác

ống 2 ml dd hồ tinh bột 1%: các thao tác tiến hành tiến hành TN.

+ Ống 1: Đun cách thủy. TN.
+ Ống 2: Cho vào tủ ấm 400C. - Nhắc nhở HS tiế n
HS

+ Ống 3: Đặt trong nước đá. thực hành thí nghiệ m hành TN (1).

+ Ống 4: Nhỏ vào 1ml dd HCl cẩn thận các ống nghiệ m

dễ vỡ, đảm bảo an toàn
5%.

- Sau 5 phút, cho vào mỗi ống lao động, nghiêm túc,

nghiệm 1ml amilaza (nước bọt pha trật tự.

loãng). Sau đó, để nhiệt độ phòng 15

phút. HS nêu

- Dùng dd Iốt 0,3 % để xác định KQ TN theo

mức độ thủy phân tinh bột ở 4 ống. bảng (1).

Quan sát màu sắc của các ống nghiệm & - Y/c HS nêu kết

giải thích. quả TN (1). HS nêu

b) Thu hoạch: Theo mẫu bảng các bước tiến

GV cũng y/c HS
(1)/ SGK trang 90. hành TN (2).

nêu các bước tiến hành
HĐ 2: TN về tính đặc hiệu của

TN (2).
enzim (TN 2):

- Nhắc nhở, theo
a) Cách tiến hành:

- Lấy 4 ống nghiệm: thực
dõi HS hành

+ Cho vào ống 1 & 2 mỗi ống 1 nghiêm túc, đúng quy

ml tinh bột 1%, ống 3 & 4 mỗi ống 1 ml trình, trật tự, đảm bảo an

saccarôzơ 4%. Thêm vào ống 1 & 3 mỗi toàn lao động, TN có độ

ống 1 ml nước bọt pha loãng, thêm vào chính xác cao.

ống 2 & 4 1 ml dd saccaraza nấm men.
Đặt 4 ống nghiệ m vào tủ ấm ở 400C

trong 15 phút.

+ Sau đó, lấy ra cho thêm ống 1 &

2 mỗi ống 3 giọt Lugol, ống 3 & 4 thuốc HS nêu

thử Phêlinh, đun trên ngọn lửa đèn cồn kết quả TN (2).

cho đến sôi.

- Quan sát màu sắc & giải thích. Y/c HS nêu kết

b) Thu hoạch: Theo mẫu bảng quả TN (2) theo bảng

(2)/ SGK trang 90. (2)/ SGK trang 90.
4/ Thu hoạch: Làm bảng tường trình về KQ TN theo các y/c phần IV/ SGK

trang 90.

Bảng 1 : TN về ảnh hưởng của nhiệt độ, độ pH đối với hoạt tính của enzim

amilaza.

Ống 1 Ống 2 Ống 3 Ống 4

- 2 ml dd - 2 ml dd - 2 ml dd - 2 ml dd
ĐK

hồ tinh bột 1%. hồ tinh bột 1%. hồ tinh bột 1%. hồ tinh bột 1%.
thí

Đun - Đặ t - Nhỏ
- - Cho vào
nghiệm

tủ ấm 400C.
cách thủy. trong nước đá. vào 1ml dd HCl
- Sau 5 - Sau 5 5%.

- Sau 5 phút cho thêm 1 phút cho thêm 1 - Sau 5

phút cho thêm 1 ml amilaza. ml amilaza. phút cho thêm 1

ml amilaza. ml amilaza.

- Màu - Không - Màu - Màu
Kết

xanh. màu. xanh. xanh.
quả

Enzim bị Tinh bột Enzim bị Enzim bị
Giải

biến bởi đã bị enzim biến tính bởi biến tính bởi pH
tính
thích

nhiệt độ nhiệt độ nên thấp ( dd HCl)
nên amilaza phân

không có khả giải hết nên khi tinh bột không nên tinh bột

năng xúc tác cho thuốc thử bị phân giải nên không bị phân

phân giải tinh iôt vào không tinh bột tác giải & nên tinh

bột, dụng thấy có màu dụng với dd iôt bột tác dụng với
tác

với iôt tạo màu xanh. tạo màu xanh. dd iôt tạo màu

xanh. xanh.
Bảng 2: Thí nghiệm về tính đặc hiệu của enzim

Ống 1 Ống 4 Ống 2 Ống 3
Tinh bột Saccarôzơ Tinh bột Saccarôzơ


chất

Amilaza Saccaraza Saccaraza Amilaza
Enzim

Lugol Phêlinh Lugol Phêlinh
Thuốc

thử

Kết Không Không Có màu Có màu

quả màu màu

Giải Enzim đã phân hủy cơ Enzim & cơ chất không

thích chất nên cho thuốc thử vào thì phù hợp nên cho thuốc thử có

không màu => Enzim có tính xuất hiện màu.

đăc hiệu.5/ Dặn dò:(1’) Về nhà làm tường trình để nộp.

Chuẩn bị bài mới: Ôn tập kiến thức về các quá trình nguyên

phân, giảm phân & thụ tinh đã học ở lớp 9.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản