THỰC HÀNH THIẾT KẾ KẾ HOẠCH BÀI HỌC VÀ DẠY HỌC ĐỊA LÍ ĐỊA PHƯƠNG Ở THCS ( 5 tiết )

Chia sẻ: nkt_bibo51

BÀI 1: THỰC HÀNH THIẾT KẾ KẾ HOẠCH BÀI HỌC THEO CHƯƠNG TRÌNH ĐLĐP Ở THCS (2 tiết) 1. Mục tiêu: Học xong bài học này, SV đạt được. 1.1: Kiến thức - Hiểu sâu sắc hơn cách thiết kế KHBHĐL theo hướng tích cực 1.2: Kĩ năng - BiÕt c¸ch thiết kế kế hoạch bài học ĐLĐP theo chương trình THCS - Biết cách phản hồi theo hướng tích cực các kế hoạch bài học trước lớp - Biết lựa chọn, thiết kế và sử dụng đồ dùng dạy học . 1.3; Thái độ: - Tích cực tham gia...

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản