THỰC HÀNH: THOÁT HƠI NƯỚC VÀ BỐ TRÍ NGHIỆM VỀ PHÂN BÓN

Chia sẻ: pencil_3

Mục tiêu bài học : 1. Kiến thức: - Học sinh thấy rõ là cây thoát hơi nước . - Phân biệt tác dụng các loại phân hóa học chính ,biết bố trí thí nghiệm để phân biệt được tác dụng các loại phân hóa học chính. 2. Kỹ năng: - Rèn cho học sinh tính cẩn thận ,tỉ mỉ trong thao tác thí nghiệm.

Nội dung Text: THỰC HÀNH: THOÁT HƠI NƯỚC VÀ BỐ TRÍ NGHIỆM VỀ PHÂN BÓN

THỰC HÀNH:

THOÁT HƠI NƯỚC VÀ BỐ TRÍ NGHIỆM VỀ
PHÂN BÓN

I. Mục tiêu bài học :

1. Kiến thức:

- Học sinh thấy rõ là cây thoát hơi nước .

- Phân biệt tác dụng các loại phân hóa học chính
,biết bố trí thí nghiệm để phân biệt được tác dụng các
loại phân hóa học chính.

2. Kỹ năng:

- Rèn cho học sinh tính cẩn thận ,tỉ mỉ trong thao
tác thí nghiệm.

3. Thái độ:

- Ý thức được việc làm các thao tác thí nghiệm.

II. Phương pháp và hình thức tổ chức dạy học:

1. Phương pháp tổ chức dạy học:
- Giáo viên có thể chọn thí nghiệm phần 1
hướng dẫn cho các nhóm học sinh làm theo sách giáo
khoa ,sau đó quan sát và viết bài thu hoạch nộp cho
giáo viên phần vừa quan sát được.

2. Thiết bị dạy học cần thiết :

- Mẫu vật : là cây khoai lang ,cải ,đậu (cắm vào
cốc nước )

- Hóa chất : Các loại phân urê,lân và ka li.

- Dụng cụ : cân dĩa ,giây kẻ ôli ,đồng hồ bấm
giây.

III. Tiến trình bài giảng:

1. Ổn định lớp: kiểm tra sỉ số và tác phong học sinh.

2. Kiểm tra bài cũ:

Giáo viên nêu yêu cầu bài thực hành
3. Bài mới:
,cho HS đọc sách giáo khoa để xác định mục tiêu và
cách tiên hành thí nghiệm .
1.Đo cường độ thoát hơi nước bằng phương pháp cân
nhanh

Hoạt động của giáo viên Nội dung
và học sinh

- Chuẩn bị nguyên liệu
và dụng cụ GV chuẩn
bị và làm thử trước .

- Tiến hành thí nghiệm
- HS tiến hành thí
GV hướng dẫn HS đọc
nghiệm :
thông tin trong SGK
- Chuẩn bị cân ở
về tiến hành thí
trạng thái cân bằng
nghiệm ,hướng dẫn
- Đặt lên đĩa cân 1 lá
cách quan sát .
cây ,cân khối lượng
- GV: hướng dẫn cách
ban đầu (P1g)
tính diện tích lá. Dùng
- Để lá cây thoát hơi
1 tờ giấy to ,đo và cắt
nước trong vòng 15
1 hình vuông mỗi
cạnh 1dm.Đem cân phút
miếng giấy đó khối - Cân lại khối lượng
lượng là Ag.Vẽ chu vi (P2g)
lá làm thí nghiệm lên
- Đem lá đặt lên giấy
giấy đó rồi cắt theo
ôli ,vẽ chu vi và
hình lá và cân được
tính diện tích (dm2)
khối lượng là Bg .Tính
theo số ôli (mỗi ôli
diện tích lá. Cứ Ag
là 1cm2 )
tương ứng với diện
- Tính cường độ
3
1dm .Vậy Bg
tích
thoát hơi nước theo
tương ứng với diện
công thức:
3
tích là X= (1dm xB
I = (P1-P2) x 60 : 15 x
):A(dm3) .
S g/dm2/giờ
- Lưu ý cho HS so sánh
giữa các loại lá ?

- Ở khoai lang ,lá đậu
xanh mạnh hơn lá xà
cừ ,lá bạch đàn
- Lá non thoát hơi nước
mạnh hơn lá giá .

- Lá để nơi có gió thoát
nước mạnh hơn lá để
nơi lặng gió.

2. Thí nghiệm về các loại phân hóa học chính :

Tiến hành theo hướng dẫn trong SGK .Phần nhận xét
về các loại phân hóa học .

- Phân urê có màu gì ?Độ hòa tan ?

- Phân lân có màu gì ?Độ hòa tan ?

- Phân kali có màu gì ?Độ hòa tan ?

IV. Thu hoạch :

- Dựa vào kiến thức đã học ,em hãy giải thích thí
nghiệm

- Học sinh viết báo cáo kết quả thí nghiệm .

V.Dặn dò : Học sinh chuẩn bị trước bài 7.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản