THỰC HÀNH: TÌM HIỂU HOẠT ĐỘNG CỦA ENZIM TRONG NƯỚC BỌT

Chia sẻ: pencil_3

MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: - Biết đặt các thí nghiệm để tìm hiểu những điều kiện đảm bảo cho enzim hoạt động. - Biết rút ra kết luận từ kết quả so sánh giữa thí nghiệm với đối chứng. 2.Kĩ năng: - Phân tích kết quả thí nghiệm về vai trò và tính chất của enzim trong quá trình tiêu hóa qua thí ngghiệm.

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: THỰC HÀNH: TÌM HIỂU HOẠT ĐỘNG CỦA ENZIM TRONG NƯỚC BỌT

THỰC HÀNH: TÌM HIỂU HOẠT ĐỘNG

CỦA ENZIM TRONG NƯỚC BỌTI. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

- Biết đặt các thí nghiệm để tìm hiểu những điều kiện
đảm bảo cho enzim hoạt động.

- Biết rút ra kết luận từ kết quả so sánh giữa thí
nghiệm với đối chứng.

2.Kĩ năng:
- Phân tích kết quả thí nghiệm về vai trò và tính chất
của enzim trong quá trình tiêu hóa qua thí ngghiệm.

- Các KNS cơ bản được giáo dục:

+ Tìm kiếm và xử lí thông tin khi đọc SGK.

+ Hợp tác, giao tiếp, lắng nghe tích cực.
+ Quản lí thời gian, đảm nhận trách nhiệm được
phân công.

3.Thái độ:

- GD ý thức nghiêm túc trong giờ học.

II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

-GV: chuẩn bị cho các nhóm:

+ Ống nghiệm, giá để ống nghiệm, đèn cồn, kiềng
sắt, phễu,đũa thuỷ tinh , nhiệt kế, cặp ống nghiệm,
cốc thuỷ tinh.

+ Nước bọt hoà loãng lọc qua bông, hồ tinh bột,
dung dịch HCl, dd iốt(1%), thuốc thử Strôme.

- HS: Kẻ các bảng 26 - 1, 26 - 2 vào vở.

III.PHƯƠNG PHÁP:

- Thí nghiệm thực hành, trực quan, trình bày 1 phút.

IV.TỔ CHỨC GIỜ HỌC:

1.Khởi động (2 phút)
-Mục tiêu: Tạo hứng thú cho HS khi tìm hiểu về hoạt
động của enzim trong nước bọt.

-Cách tiến hành “Khi chúng ta nhai cơm lâu trong
miệng thấy ngọt là vài sao? Bài thí nghiệm này giúp
các em khẳng định điều đó”.

2. Các hoạt động dạy học ( 38 phút)

Hoạt động của Hoạt động của HS Nội dung
giáo viên

Hoạt động 1 (3 phút) Kiểm tra việc chuẩn bị thí nghiệm

- Mục tiêu: Đảm bảo đồ dùng cần thiết cho giờ học.

- Đồ dùng: + Ống nghiệm, giá để ống nghiệm, đèn cồn, kiềng
sắt, phễu,đũa thuỷ tinh , nhiệt kế, cặp ống nghiệm, cốc thuỷ
tinh.

+ Nước bọt hoà loãng lọc qua bông, hồ tinh bột,
dung dịch HCl, dd iốt(1%), thuốc thử Strôme.

- CTH:
-GV nêu yêu cầu
của bài thực hành.

-Yêu cầu các nhóm - Nhóm trưởng báo
báo cáo việc chuẩn cáo.
bị thí nghiệm, hoá
chất của nhóm
mình.

Hoạt động 2 (20 phút) Tiến hành bước 1 và 2 của thí
nghiệm

- Mục tiêu: +HS biết đặt các thí nghiệm để tìm hiểu những điều
kiện đảm bảo cho enzim hoạt động.

- Đồ dùng: + Ống nghiệm, giá để ống nghiệm, đèn cồn, kiềng
sắt, phễu,đũa thuỷ tinh , nhiệt kế, cặp ống nghiệm, cốc thuỷ
tinh.

+ Nước bọt hoà loãng lọc qua bông, hồ tinh bột,
dung dịch HCl, dd iốt(1%), thuốc thử Strôme.

- CTH:
-GV yêu cầu HS -HS các nhóm tiến
tiến hành bước 1 và hành thí nghiệm:
2 như SGK. *Bước 1: chuẩn bị
vật liệu cho các ống
nghiệm.

*Bước 2: Tiến hành
thí nghiệm.

-Đo độ pH của ống
nghiệm ghi kết quả
vào bảng 26-1.

- Đặt thí nghiệm
-GV kẻ bảng 26-1
như hình 26.
lên bảng yêu cầu
HS ghi kết quả vào
bảng.
-Đại diện nhóm ghi
kết quả quan sát
được vào bảng và
giải thích.

-GV thông báo kết
quả đúng của bảng
26-1.Bảng 26-1: Kết quả thí nghiệm về hoạt động của
enzim trong nước bọt (bước 2)Các Hiện Giải thích
tượng (độ
ống
trong)
nghiệm

Ống A Không đổi Nước lã không có enzim biến đổi tinh
bột.

Ống B Tăng lên Nước bọt có enzim làm biến đổi tinh
bột.

Ống C Không đổi Nước bọt đun sôi đã làm mất hoạt
tính của enzim.

Ống D Không đổi Do HCl đã hạ thấp pH nên enzim
trong nước bọt không hoạt động.
Hoạt động 3 (15 phút) Kiểm tra kết quả thí nghiệm và giải
thích kết quả

-Mục tiêu: +HS biết rút ra kết luận từ kết quả so sánh giữa thí
nghiệm với đối chứng.

- Đồ dùng: Bảng 26 -1, 26 - 2.

- CTH:

-GV yêu cầu chia -HS các nhóm chia
dd trong các ống A, đều dd ra các ống
B, C, D thành 2 nghiệm đã chuẩn bị
phần. sẵn.
-Tiến hành các thí
nghiệm như bước 3
SGK quan sát ghi
kết quả vào bảng
-GV yêu cầu HS ghi
26-2.
kết quả vào bảng
26-2.


-Đại diện nhóm lên
ghi kết quả vào
-GV cho HS quan
bảng 26-2.
sát thí nghiệm mà
GV đã làm thành
công để đối chứng
so sánh kết quả và
yêu cầu HS giải
thích.
Bảng 26-2: Kết quả thí nghiệm về hoạt động của
enzim trong nước bọt (bước 3)Các Hiện tượng Giải thích
(màu sắc)
ống
nghiệm

Ống A1 Có màu xanh Nước lã không có enzim biến đổi
tinh bột thành đường.
Ống A2 Không có màu
đỏ nâu

Ống B1 Không có màu Nước bọt có enzim làm biến đổi tinh
bột thành đường.
xanh

Ống B2 Có màu đỏ nâu

Ống C1 Có màu xanh Enzim trong nước bọt bị đun sôi
không còn khả năng biến đổi tinh
Ống C2 Không có màu
bột thành đường.
đỏ nâu
Ống D1 Có màu xanh Enzim trong nước bọt không hoạt
động ở môi trường axit vì thế tinh
Ống D2 Không có màu
bột không biến đổi.
đỏ nâu3. Tổng kết và hướng dẫn về nhà (5 phút)

*Tổng kết:

-GV nhận xét ý thức thái độ của HS.

-HS thu dọn dụng cụ, vệ sinh lớp học.*Hướng dẫn về nhà:

- Hoàn thành bài thu hoạch theo mẫu.

- Ôn tập lại toàn bộ phần kiến thức đã học.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản