THỰC HÀNH: TÍNH CHẤT CỦA RƯỢU ETYLIC – AXIT AXETIC

Chia sẻ: paradise5

Củng cố kiến thức cơ bản về tính chất rượu etylic, axit axetic. 2. Kỹ năng. - Tiếp tục phát triển kỹ năng làm thí nghiệm và quan sát cả hiện tượng thí nghiệm. 3. Thái độ. - Giáo dục hs tính cẩn thận, chính xác, khoa học, tiết kiệm.

Nội dung Text: THỰC HÀNH: TÍNH CHẤT CỦA RƯỢU ETYLIC – AXIT AXETIC

TIẾT 58: THỰC HÀNH:

TÍNH CHẤT CỦA RƯỢU ETYLIC – AXIT AXETIC

I. Mục tiêu.

1. Kiến thức

- Củng cố kiến thức cơ bản về tính chất rượu etylic, axit axetic.

2. Kỹ năng.

- Tiếp tục phát triển kỹ năng làm thí nghiệm và quan sát cả hiện tượng
thí nghiệm.

3. Thái độ.

- Giáo dục hs tính cẩn thận, chính xác, khoa học, tiết kiệm.
II. Chuẩn bị.

1. GV.

- Bảng phụ.

- Dụng cụ: Giá thí nghiệm, giá sắt, ống nghiệm, ống nghiệm có nhánh,
có nút, có ống dẫn khí; đèn cồn; cốc thuỷ tinh.

- Hoá chất: H2SO4 đặc, CH3COOH đặc, H2O, Zn, CaCO3, CuO, quỳ
tím.

2. HS.
- Học bài cũ và tìm hiểu trước bài mới.

III. Tiến trình bài giảng.

1. Ổn định.

2. KTBC. (k)

3. Bài mới.


HĐ của thầy và trò Nội dung


HĐ1(5’) Kiến thức liên quan. I. Kiến thức liên quan.

- GV yêu cầu hs trả lời câu hỏi:

? Tính chất hoá học của axit
axetic ?

- HS nhận xét bổ sung cho nhau.

- GV nhận xét và kết luận chung.

HĐ2(30’) Tiến hành thí nghiệm.
II. Tiến hành thí nghiệm.
1. TN 1. Tính axit của axit axetic.
1. TN 1. Tính axit của axit axetic.
- GV hướng dẫn các nhóm tiến
- Cách tiến hành:
hành.

+ Cho vào 4 ống nghiệm có đánh số
- Phân phát dụng cụ và hoá chất.
- Các nhóm tiến hành thí nghiệm. thứ tự lần lượt: Mẩu giấy quỳ, mảnh
Zn, mẩu CaCO3, ít bột CuO.
- GV theo dõi hướng dẫn.
+ Cho tiếp 2ml axit axitaxetic vào các
- HS viết báo cáo thí nghiệm.
ống nghiệm.

- GV công bố đáp án.
- Quan sát ghi lại hiện tượng.

- HS nhận xét bổ sung cho nhau.
- Hiện tượng:

- GV rút ra kết luận cuối cùng.
+ ống 1: Quỳ chuyển mầu hồng.

- GV yêu cầu hs viết pt pư có liên
+ ống 2: Có bọt khí bay lên.
quan.
+ ống 3: có bọt khí bay lên.

+ ống 4: DD chuyển màu xanh.

- PT:

Zn + 2CH3COOH -> (CH3COO)2Zn +
H2

CaCO3 + CH3COOH

-> (CH3COOH)2Ca +
CO2 + H2O

CuO + 2CH3COOH -> (CH3COO)2Cu
+ H2O

2. TN2. Phản ứng của rượu etylic và
axit axetic.

2. TN2. Phản ứng của rượu etylic - CTH: Cho vào ống nghiệm A 2ml
C2H5OH khan (960), 2ml CH3COOH,
và axit axetic.
nhỏ từ từ 1 ml H2SO4 đặc, lắc đều.
- GV hướng dẫn các nhóm tiến
hành. + Lắp dụng cụ như hình 5.5-141.

- Phân phát dụng cụ và hoá chất. + Đun nhẹ hỗn hợp cho chất lỏng bay
hơi từ ống A sang ống B. Khi ống A
- Các nhóm tiến hành thí nghiệm.
chất lỏng còn 1/3 thể tích thì ngừng
đun.
- GV theo dõi hướng dẫn.

+ lấy vào ống B cho vào 1ml NaCl bão
- HS viết báo cáo thí nghiệm.
hoà, lắc rôì để yên. Nhận xét mùi của
- GV công bố đáp án. chất lỏng lổi trên mặt nước muối.

- HS nhận xét bổ sung cho nhau. - Hiện tượng: ống nghiệm B phân thành
2 lớp, có mùi thơm.
- GV rút ra kết luận cuối cùng.

- GT: đã xảy ra phản ứng:
- GV yêu cầu hs viết pt pư có liên
quan. CH3COOH + C2H5OH

H2SO4đ
CH3COOC2H5 + H2O
III. Viết tường trình.
Giải
Cách
HĐ3(8’) : Viết tường trình. thích
Hiện Ghi
tiến
STT viết
tượng chú
hành
PTPƯ
4. Củng cố - luyện tập.(2)

- GV hệ thống lại kiến thức của bài.

- HS dọn vệ sinh.

5. Dặn dò.(01)

- Tìm hiểu trước bài mới.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản