Thực hành Tính chất hóa học của phi kim và hợp chất của chúng – Giáo án bài 33 chương 3 Hóa học 9

Chia sẻ: bachduong_24

Học sinh biết được: Mục đích, các bước tiến hành, kĩ thuật thực hiện các thí nghiệm: Cacbon khử đồng (II) oxit ở nhiệt độ cao. Nhiệt phân muối NaHCO3. Nhận biết muối cacbonat và muối clorua cụ thể. Kĩ năng: Sử dụng dụng cụ và hoá chất để tiến hành an toàn, thành công các thí nghiệm trên.

Nội dung Text: Thực hành Tính chất hóa học của phi kim và hợp chất của chúng – Giáo án bài 33 chương 3 Hóa học 9

HÓA HỌC 9

THỰC HÀNH: TÍNH CHẤT HOÁ HỌC CỦA PHI KIM VÀ HỢP CHẤT
CỦA CHÚNG

I. Mục tiêu:
1) Kiến thức: Biết được:
- Mục đích, các bước tiến hành, kĩ thuật thực hiện các thí nghiệm:

- Cacbon khử đồng (II) oxit ở nhiệt độ cao

- Nhiệt phân muối NaHCO3

- Nhận biết muối cacbonat và muối clorua cụ thể

2) Kĩ năng:
- Sử dụng dụng cụ và hoá chất để tiến hành an toàn, thành công các thí nghiệm trên

- Quan sát, mô tả, giải thích hiện tượng thí nghiệm và viết được các phương trình
hoá học.

- Viết tường trình thí nghiệm.

3) Trọng tâm:
 Phản ứng khử CuO bởi C.

 Phản ứng phân hủy muối cacbonat bởi nhiệt.

 Nhận biết muối cacbonat và muối clorua

II. Chuẩn bị:
1.Dụng cụ: ống nghiệm, đèn cồn, giá TN, muỗng lấy hoá chất rắn, giá sắt TN, chổi
rửa, ống nghiệm có lắp ống dẫn khí, ống hút nhỏ giọt, kẹp ống nghiệm.

2.Hoá chất: hỗn hợp CuO và C (một lượng bằng hạt ngô), NaCl 1/4 thìa nhỏ, dd
nước vôi trong 6ml

NaHCO3 1 thìa nhỏ, CaCO3 1/4 thìa nhỏ

3.HS ôn tập tính chất hoá học của phi kim, của C, của CO2, của muối cácbonat

4.Chuẩn bị phiếu học tập:
HÓA HỌC 9

-Phiếu số 1:viết PTHH biểu diễn tính chất hoá học của C và một số hợp chất của
chúng theo sơ đồ

C CO2  NaHCO3  CO2  Na2CO3  CO2

-Phiếu số 2: có 4 lọ không nhãn đựng riêng biệt 4 hoá chất sau NaCl, NaOH,
NaHCO3, Na2CO3. Hãy lập sơ đồ nhận biết làm TN nhận biết mỗi chất trong các lọ
trên

III. Tiến trình dạy học:
1) ổn định:
2) Bài cũ:+GV dùng phiếu số 1 yêu cầu các nhóm thực hiện các nhiệm vụ trong
phiếu(chú ý sau khi HS trả lời GV bổ sung và nhận xét nhất là các phản ứng từ
CO2 Na2CO3, CO2  NaHCO3 và muối Na2CO3 không bị nhiệt phân, NaHCO3
bị nhiệt phân )
3) Bài mới:
*Các hoạt động dạy và học :

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh

1/GV yêu cầu hs báo cáo -Đại diện nhóm hs báo cáo:
việc chuẩn bị bài thực hành ở
Mục tiêu của bài thực hành: HS tiến hành TN về
nhà
tính chất hoá học của phi kim và hợp chất của
chúng. Giúp củng cố kiến thức tác dụng của cácbon
khử CuO ở nhiệt độ cao, nhiệt phân muối NaHCO3,
nhận biết muối cacbonat và muối clorua

- Cách tiến hành 3 TN: Như nội dung sgk

- lưu ý:

TN1: Bột CuO được bảo quan trong lọ kín khô,
than mới điều chế đựơc nghiền nhỏ, sấy khô

TN2: Đậy nút ống nghiệm thât kín

TN3: Sử dụng HCl phải hết sức cẩn thận

Nhóm HS khác lắng nghe và bổ sung, hoàn thiện
HÓA HỌC 9

-Nhóm HS thực hiện TN đồng loạt

1.TN1: Cacbon khử CuO ở nhiệt độ cao

2. TN2: Nhiệt phân muối NaHCO3

-GV nhận xét đánh giá hoàn 3. TN3: Nhận biết muối cacbonat và muối clorua
thiện
-Nhóm HS mô tả, nhóm trưởng tổng kết, thư kí ghi
2/GV yêu cầu các nhóm tiến chép:
hành Tn theo cácbước như
TN1: Cacbon khử CuO ở nhiệt độ cao
nội dung sgk
Hiện tượng: Hỗn hợp chất rắn trong ống nghiệm
-GV tới các nhóm quan sát
chuyển từ màu đen sang màu đỏ, khí sục vào làm
nhận xét và hướng dẫn điều
cho dd Ca(OH)2 vẫn đục trắng vì đã có các phản
chỉnh kịp thời cách tiến hành
ứng
hoặc hoạt động của nhóm
(nếu cần) -C + 2CuO  CO2 + 2Cu
3/GV yêu cầu HS ghi chép - CO2 + Ca(OH)2  CaCO3 + H2O
kết quả TN:
TN2: Nhiệt phân muối NaHCO3

Bọt khí được tạo thành đi qua ống dẫn sục vào dd
Ca(OH)2 làm cho dd vẫn đục vì đã có các pứ

- NaHCO3  Na2CO3 + H2O + CO2

-CO2 + Ca(OH)2  CaCO3 + H2O

TN3: Nhận biết muối cácbonát và muối clorua:

-Lấy 1 thìa nhỏ mỗi chất cho vào các ống nghiệm.
Dùng ống nhỏ giọt nhỏ vào mỗi lọ chừng 1-2ml dd
HCl. Nếu ống nghiệm nào vẫn trong suốt, không có
bọt khí bay lên, ống nghiệm đó đựng NaCl, 2 ống
nghiệm có bọt khí bay lên đựng Na2CO3 và CaCO3

-Na2CO3 + 2HCl  2NaCl + H2O + CO2
HÓA HỌC 9

-CaCO3 + 2HCl  CaCl2 + H2O + CO2

Lấy 2 mẫu còn lại (Na2CO3 và CaCO3), dùng ống
nhỏ giọt cho vào mỗi ống nghiệm 2-3ml nước cất,
lắc nhẹ hoá chất trong ống nghiệm nào không tan
4/GV yêu cầu mỗi HS ghi thì lọ đó đựng CaCO3, lọ kia đựng Na2CO3
kết quả vào tường trình TN
-Mỗi HS viết tường trình ngay sau buổi thực hành
theo mẫu
hoặc về nhà gồm các nội dung : TN, hiện tượng,
giải thích và viết PTHH

5/Gv yêu cầu các nhóm HS -Nhóm HS phân công
vệ sinh
Thu gom hoá chất dư sau TN và rửa dụng cụ TN

Lau bàn sạch sẽ và để dụng cụ đúng nơi quy định
6/GV nhận xét đánh giá tiết
thực hành về thao tác, chuẩn
bị, an toàn, kỉ luật, vệ sinh

4) Dặn dò: xem chương IV, bài 34 Khái niệm về hợp chất hữu cơ và hoá học
hữu cơ
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản