THỰC HÀNH TRÊN PHẦN MỀM KẾ TOÁN SSP

Chia sẻ: phantuannam

Dùng để quản lý hệ thống các tài khoản Sử dụng trong các bút toán hạch toán phát sinh Được thiết lập sẵn theo chuẩn của Bộ Tài chính Cho phép thêm, sửa, xóa phù hợp với yêu cầu quản lý của DN

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản