Thực hành và kiểm tra thực hànhNghiệm lại lực Đẩy ác-si-mét

Chia sẻ: opticalhwheel

Kiến thức - Viết được công thức tính độ lớn lực đẩy ác-si-mét : F = P chất lỏng mà vật chiếm chỗ. F = d.V Nêu được tên và đơn vị đo các đại lượng trong công thức. - Tập đề xuất phương án thí nghiệm trên cơ sở dụng cụ thí nghiệm đã có. 2- Kĩ năng Sử dụng lực kế, bình chia độ ... để làm thí nghiệm kiểm chứng độ lớn của lực đẩy ác-si-mét. 3- thái độ: Nghiêm túc, hớp tác nhóm ...

Nội dung Text: Thực hành và kiểm tra thực hànhNghiệm lại lực Đẩy ác-si-mét

Thực hành và kiểm tra thực hành


Nghiệm lại lực Đẩy ác-si-mét
I. Mục tiêu


1- Kiến thức


- Viết được công thức tính độ lớn lực đẩy ác-si-mét : F = P chất lỏng mà vật

chiếm chỗ.


F = d.V


Nêu được tên và đơn vị đo các đại lượng trong công thức.


- Tập đề xuất phương án thí nghiệm trên cơ sở dụng cụ thí nghiệm

đã có.


2- Kĩ năng
Sử dụng lực kế, bình chia độ ... để làm thí nghiệm kiểm chứng độ lớn của lực

đẩy ác-si-mét.


3- thái độ:


Nghiêm túc, hớp tác nhóm
II. Chuẩn bị:


* GV và mỗi nhóm HS :


- 1 lực kế GHĐ : 2,5N


- Vật nặng có V = 50cm3 (không thấm nước)


- 1 bình chia độ


- 1 giá đỡ


- 1 bình nước


- 1 khăn lau khô


* Mỗi HS 1 mẫu báo cáo thí nghiệm đã phôtô.


III. Phương pháp:
Thực hành, hoạt động nhóm


IV. Các bước lên lớp:


A, ổn định lớp: 8A: 8B:


B, Kiểm tra:


- Kiểm tra mẫu báo cáo thí nghiệm.


- HS 1 : Trả lời câu C4


- HS2 : Trả lời câu C5.


C. Bài mới:Hoạt động của giáo viên và học sinh Nội dung kiến thức- Làm TN nghiệm lại lực đẩy ác-si-mét cần có dụng cụ

nào ?
1- Đo lực đẩy ác-si-mét.

(HS làm việc cá nhân trả lời C4, C5).
B1 : HS trả lời câu C4, C5 vào mẫu

- HD các nhóm tiến hành TN báo cáo.


(HS tiến hành đo). B2 : HS tiến hành 10 phút.
- Chú ý thể tích nước ban đầu phải đổ sao cho mực

nước trùng với vạch chia.
F1  F2  F3
FA 
3
- HS có thể lấy V1 có giá trị khác nhau

2- Đo trọng lượng của nước mà vật

chiếm chỗ.


- HS tiến hành đo


- Ghi kết quả vào bản báo cáo thí

nghiệm.


- Yêu cầu mỗi nhóm báo cáo kết quả F, P của nhóm - Tính P nước mà vật chiếm chỗ :

mình.


- Kết quả của HS thấy số đo của F và P khác nhau quá
P1  P 2  P 3
nhiều thì GV nên kiểm tra lại thao tác của HS. 3


- Kết quả F, P gần giống nhau thì chấp nhận vì trong

quá trình làm có sai số.
3- Nhận xét kết quả đo và rút ra kết

luận.
D. Củng cố
- GV nhận xét quá trình làm thí nghiệm.


- Thu báo cáo của HS.


E. Hướng dẫn về nhà


- Đọc trước bài sự nổi


- Giờ sau mỗi nhóm đem 6 cái đinh cùng loại
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản