Thực hành về lựa chọn trật tự các bộ phận trong câu

Chia sẻ: lovetime

Giúp HS Nâng cao nhận thức về vai trò, tác dụng của trật tự các bộ phận câu trong việc thể hiện ý nghĩa và liên kết ý trong văn bản 2.Kỹ năng: Có kĩ năng sắp xếp từ ngữ khi nói và viếtcâu văn trong mối quan hệ với ngữ cảnh. 3.Thái độ: Luôn có ý thức cân nhắc, lựa chọn trật tự tối ưu cho các bộ phận câu

Nội dung Text: Thực hành về lựa chọn trật tự các bộ phận trong câu

Thực hành về lựa chọn trật tự

các bộ phận trong câu

A.Mục tiêu cần đạt

1.Kiến thức: Giúp HS

Nâng cao nhận thức về vai trò, tác dụng của trật tự các bộ phận câu trong

việc thể hiện ý nghĩa và liên kết ý trong văn bản

2.Kỹ năng: Có kĩ năng sắp xếp từ ngữ khi nói và viếtcâu văn trong mối quan

hệ với ngữ cảnh.

3.Thái độ: Luôn có ý thức cân nhắc, lựa chọn trật tự tối ưu cho các bộ phận

câu

B.Chuẩn bị của GV và HS

- SGK, SGV, thiết kế bài soạn,

- SGK, bảng phụ

C.Cách thức tiến hành: GV tổ chức giờ dạy học theo cách kết hợp nêu vấn

đề, trao đổi thảo luận, trả lời câu hỏi. Tích hợp với đọc văn và làm văn

D.Tiến trình bài dạy

1.ổn định tổ chức
2.Kiểm tra bài cũ:

3.Bài mớiHoạt động của GV và HS Nội dung cần đạt

*Hoạt động1

- GV hướng dẫn HS làm bài I.Trật tự trong câu đơn

tập1 1.Bài tập 1

a.Sắp xếp như vậy không sai về ngữ pháp
HS chia 6 nhóm

+Nhóm1,2: trả lời ý a và ý nghĩa vì “ rất sắc” và “ nhỏ” là các

+Nhóm3,4 trả lời ý b thành phần đẳng lập, đồng chức: cùng làm

+Nhóm5,6: trả lời ý c thành phần phụ cho danh từ “ con dao”

- HS trao đổi thảo luận trả lời Nhưng đặt vào đoạn văn sẽ không phù hợp

bằng bảng phụ sau đó cử với mục đích của hành động: Mục đích đe

người trình bày trước lớp doạ, uy hiếp đối phương

- GV chốt lại b.Nhằm mục đích dồn trọng tâm thông báo

vào từ “ rất sắc” phù hợp với mục đích đe

doạ, uy hiếp Bá Kiến của Chí Phèo

c.Trong tình huống này sự sắp xếp như thế

lại là phù hợp bởi mục đích phủ định tác

dụng của con dao đối với việc chặt cây to
*Hoạt động 2 2.Bài tập2

- HS đọc bài tập, trả lời câu Cách viết ( A) là phù hợp nhằm nhấn mạnh

hỏi vào sự thông minh

- GV phát vấn HS trả lời 3.Bài tập 3

a.Đoạn văn kể về một sự kiện ( Mị bị bắt)

*Hoạt động3 cho nên trước tiên là nêu hoàn cảnh thời

- HS đọc bài tập gian

- HS chia nhóm nhỏ, trao đổi Câu tiếp theo phần “ Sáng hôm sau” cần đặt

thảo luận trả lời câu hỏi cử ở đầu câu để tiếp nối thời gian

người trình bày trước lớp b.Chủ thể hành động được nêu trước, phần

biểu thị thời gian đặt ở giữa bởi sự liên kết ý

các câu trước đó đều tập trung vào việc: ai là

người đẻ ra Chí Phèo

c.Về ngữ pháp đó không phải là thành phần

chính của câu nhưng nó biểu hiện phần tin

mới, trọng tâm thông báo.Điều quan trọng ở

câu này là thời gian Mị về làm dâu nên nó

được đặt ở cuối câu ( vị trí giành cho những

*Hoạt động4 tin quan trọng)

- HS chia 2 dãy II.Trật tự trong câu ghép
+Dãy1 trả lời ý a 1.Bài tập1

+Dãy 2 trả lời ý b a.Vế chỉ nguyên nhân cần đặt sau vế chính

- cử người trình bày trước lớp vì vế chính tiếp theo câu trước đang nói về

- GV chuẩn kiến thức hắn và vế phụ đứng sau liên kết với những

câu đi sau: cụ thể hoá cho một cái gì rất xa

xôi

b.Vế chỉ sự nhượng bộ đều là các vế phụ

xét về mặt cấu tạo ngữ pháp nhưng đối với

- HS làm việc cá nhân, trình những trường hợp này cần đặt sau để bổ

bày trước lớp sung một thông tin cần thiết

- Gv gợi ý: để chọn được bối cảnh ngoài ngôn ngữ

phương án tối ưu ta phải xem 2.Bài tập2

xét mối quan hệ của nó với - Cần chọn phương án C

những câu trước và sau nó4.Củng cố, dặn dò, hướng

dẫn

- GV chốt lại nội dung bài

học => Việc sắp xếp đúng trật tự các bộ phận

- Gv hướng dẫn hs chuẩn bị trong câu không chỉ có tác dụng tu từ mà
tiết: “Bản tin” còn có tác dụng về các phương diện khác:

- Gv rút kinh nghiệm bài dạy phân bố thông tin cũ- mới; nhấn mạnh trọng

tâm thông báo; đảm bảo sự mạch lạc và liên

kết ý giữa các câu
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản