THỰC HÀNH XEM PHIM VỀ MỘT SỐ TẬP TÍNH Ở ĐỘNG VẬT

Chia sẻ: pencil_3

Mục tiêu bài học 1. Kiến thức a. Cơ bản - Tìm được những ví dụ về con người sử dụng một số tập tính của động vật trong bảo vệ nông nghiệp, trong đời sống. - Nêu được ví dụ về việc xây dựng một số tập tính cho động vật qua huấn luyện, bằng con đường thành lập phản xạ có điều kiện.

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: THỰC HÀNH XEM PHIM VỀ MỘT SỐ TẬP TÍNH Ở ĐỘNG VẬT

THỰC HÀNH

XEM PHIM VỀ MỘT SỐ TẬP TÍNH Ở ĐỘNG
VẬTI. Mục tiêu bài học

1. Kiến thức

a. Cơ bản

- Tìm được những ví dụ về con người sử dụng
một số tập tính của động vật trong bảo vệ nông
nghiệp, trong đời sống.

- Nêu được ví dụ về việc xây dựng một số tập
tính cho động vật qua huấn luyện, bằng con đường
thành lập phản xạ có điều kiện.

b. Trọng tâm
Biết xác định được các dạng tập tính ở các động
vật thông qua các hình ảnh quan sát được qua các
đoạn video.

2. Kỹ năng

- Huấn luyện các vật nuôi trong gia đình.

- Giải thích được tại sao người ta lại huấn luyện
được động vật biểu diễn xiếc.

3. Thái độ

- Xây dựng thói quen trong nếp sống ở thời đại
văn minh của con người.

- Có ý thức bảo vệ động vật quý hiếm bằng cách
tạo điều kiện sống thật tốt để chúng sinh sản và tăng
nhanh về số lượng, bảo vệ nguồn gen quý hiếm, bảo
vệ độ đa dạng sinh học.

- Lên án hành động săn bắt động vật hoang dã
quý hiếm.

II. Chuẩn bị dạy và học
1. Giáo viên

- Sưu tầm băng dĩa hình về biện pháp đấu tranh
sinh học để bảo vệ cây trồng, vật nuôi.

- Một số đoạn video về các tập tính ở động vật:
sinh sản, săn mồi, bảo vệ vùng lãnh thổ, lẫn trốn kẻ
thù, huấn luyện thú xiếc,…

- Máy chiếu, phong màng.

2. Học sinh

- Xem lại các nội dung về tập tính ở động vật đã
học.

- Xem và chuẩn các yêu cầu của bài thực hành.

III. Tiến trình tổ chức dạy và học

1. Ổn định tổ chức lớp

2. Kiểm tra bài cũ

- Tập tính là gì? Có các loại tập tính nào ở động
vật? Ví dụ.
- Hãy cho biết một số tập tính phổ biến ở động
vật.

- Con người đã ứng dụng các tập tính này trong
huấn luyện và xiếc thú như thế nào?

3. Hoạt động dạy và học

Hoạt động của GV và Nội dung
HS

Hoạt động 1: Ôn lại các
kiến thức cũ về tập tính ở
động vật.

GV: Tập tính là gì?

HS: Tập tính động vậy là
Kiến thức cũ đã học ở các
một chuỗi những phản
bài 30, 31, 32.
ứng trả lời các kích thích
của môi trường để tồn tại
và phát triển.

GV: Có các loại tập tính
nào ở động vật ?

HS: Có 2 loại tập tính chủ
yếu: tập tính bẩm sinh và
tập tính thứ sinh. Ngoài ra
còn có tập tính hỗn hợp.

GV: Cơ sở của tập tính là
gì?

HS: Cơ sở của tập tính là
việc hình thành một loạt
các phản ứng và phản xạ:
không điều kiện và có
điều kiện.

GV: Có các hình thức học
tập và tập tính phổ biến
nào ở động vật?
- Có những hình thức sinh
HS: Thảo luận và trả lời.
sản nào?
GV: Giảng thêm về việc
+ Rình mồi và vồ mồi.
ứng dụng tập tính trong + Rượt đuổi và tấn công
sản xuất nông nghiệp và con mồi.
huấn luyện thú. + Cách xử lý con mồi sau
Hoạt động 2: Xem một số khi đã vồ được.
đoạn phim về các tập tính - Những biểu hiện của tập
ở động vật. tính sinh sản là gì?
GV: Mở phim cho HS + Ve vãn, khoe mẽ, giao
xem. hoan.
từng + Ấp trứng.
HS: Chia thành
nhóm xem, ghi nhận
+ Làm tổ, chuẩn bị đẻ.
những gì xem được để
+ Chăm sóc con.
thảo luận.
- Những hình thức đấu
GV: Cho xem từng đoạn
tranh giành con mái, thể
phim, sau mỗi đoạn sẽ
hiện ở:
ngừng để cho HS thảo
+ Chim
luận về các vấn đề đã
xem được trong đoạn + Thú
phim đó.

Thảo luận theo
HS:
những gợi ý mà GV đã
yêu cầu. Thảo luận trong
nhóm, sau đó trao đổi với
nhau giữa các nhóm về
kiến thức đã xem và ghi
nhận của nhóm.

GV: Nhận xét, đánh giá
và bổ sung cho hoàn
chỉnh.4. Kiểm tra, đánh giá

- Cho HS trình bày và tóm tắt lại những gì đã
thảo luận trong quá trình xem phim.
- Nhận xét, đánh giá mức độ hoạt động giữa các
nhóm, khen các nhóm, cá nhân làm tốt, tích cực; phê
bình các nhóm, cá nhân làm không tốt.

5. Phần thu hoạch và hướng dẫn học ở nhà

- Dựa vào phần ghi chép nội dung trong các đoạn
phim đã xem, hoàn thành phần thu hoạch theo gợi ý
trên và trao đổi nhóm để hoàn chỉnh bản thu hoạch.

- Sưu tập thêm các tranh ảnh hoặc mẫu chuyện
có liên quan đến các tập tính ở động vật.

- Xem lại các kiến thức trọng tâm đã học ở các
phần trước để tiết sau ôn tập chuẩn bị thi kiểm tra học
kì I.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản