Thực hiện giảm kiểm tra chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm hàng hóa thủy sản (đối với hàng hóa thủy sản nhập khẩu dùng làm nguyên liệu cho các cơ sở chế biến)

Chia sẻ: Nguuyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
74
lượt xem
12
download

Thực hiện giảm kiểm tra chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm hàng hóa thủy sản (đối với hàng hóa thủy sản nhập khẩu dùng làm nguyên liệu cho các cơ sở chế biến)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'thực hiện giảm kiểm tra chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm hàng hóa thủy sản (đối với hàng hóa thủy sản nhập khẩu dùng làm nguyên liệu cho các cơ sở chế biến)', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thực hiện giảm kiểm tra chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm hàng hóa thủy sản (đối với hàng hóa thủy sản nhập khẩu dùng làm nguyên liệu cho các cơ sở chế biến)

  1. Thực hiện giảm kiểm tra chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm hàng hóa thủy sản (đối với hàng hóa thủy sản nhập khẩu dùng làm nguyên liệu cho các cơ sở chế biến) Thông tin Lĩnh vực thống kê:Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn,Thủy sản Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Cục quản lý chất lượng nông lâm sản và thuỷ sản Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Các Trung tâm Chất lượng nông lâm thuỷ sản vùng 1,2,3,4,5,6. Cơ quan phối hợp (nếu có): Không Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện Qua Internet Trụ sở cơ quan hành chính Fax (có điện thoại xác nhận), thư điện tử hoặc đăng ký trực tuyến qua Internet sau đó nộp hồ sơ bản chính cho Trung tâm Chất lượng nông lâm thuỷ sản vùng 1,2,3,4,5,6. Thời hạn giải quyết: 1. Doanh nghiệp đăng ký kiểm tra, chứng nhận chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm lô hàng thủy sản trước thời điểm dự kiến lấy giấy chứng nhận tối thiểu 5
  2. (năm) ngày làm việc 2. Cơ quan kiểm tra cấp giấy chứng nhận theo mẫu quy định tại Phụ lục 2a hoặc Phụ lục 2b (trong vòng 01 ngày làm việc kể từ ngày kiểm tra tại hiện trường) Đối tượng thực hiện:Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Tên phí Mức phí Văn bản qui định Mức thu lệ phí về công tác quản lý Theo quy Quyết định số 1. chất lượng, an toàn vệ sinh thủy định tại 60/2008/QĐ-BTC... sản phụ lục 1 Kết quả của việc thực hiện TTHC:Giấy chứng nhận Các bước Tên bước Mô tả bước Doanh nghiệp đăng ký kiểm tra, chứng nhận chất lượng vệ sinh 1. an toàn thực phẩm lô hàng thủy sản. 2. Cơ quan kiểm tra kiểm tra hồ sơ đăng ký, xác nhận vào Giấy đăng ký nếu hồ sơ đạt yêu cầu và gửi lại cho chủ hàng, trong đó
  3. Tên bước Mô tả bước xác định rõ chế độ giảm kiểm tra hay kiểm tra thông thường; Trong trường hợp thực hiện giảm kiểm tra, Cơ quản kiểm tra kiểm tra điều kiện bảo quản, quy cách bao gói, ghi nhãn, ngoại quan của sản phẩm tại nơi tập kết đối với tất cả các lô hàng đăng 3. ký kiểm tra. Cơ quan kiểm tra chỉ thực hiện kiểm tra cảm quan, lấy mẫu để phân tích các chỉ tiêu vi sinh, hóa học đối với 1 (một) lô hàng bất kỳ trong 5 (năm) lô hàng doanh nghiệp đăng ký liên tiếp 4. Cấp giấy chứng nhận Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Giấy đăng ký kiểm tra (phụ lục 1a): 01 bản 2. Bảng kê chi tiết lô hàng
  4. Thành phần hồ sơ 3. Các yêu cầu riêng về CL, VSATTP hàng hóa thủy sản (nếu có) Số bộ hồ sơ: 02 bộ Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Giấy đăng ký kiểm tra chứng nhận chất lượng Quyết định 1. hàng hoá thuỷ sản (Phụ lục 1a) 118/2008/QĐ-BNN ng... Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Nội dung Văn bản qui định a) Lô hàng đã được chứng nhận đạt yêu cầu về CL, Quyết định VSATTP thủy sản bởi cơ quan có thẩm quyền của 1. 118/2008/QĐ-BNN nước ký kết thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau với Việt ng... Nam trong hoạt động kiểm tra, chứng nhận CL, VSATTP hàng hóa thủy sản hoặc trong vòng 6 (sáu)
  5. Nội dung Văn bản qui định tháng trước đó có 5 (năm) lô hàng liên tiếp cùng loại, cùng xuất xứ được kiểm tra đạt yêu cầu về CL, VSATTP hàng hóa thủy sản và; b) Xuất phát từ những nước không có có vấn đề Quyết định nghiêm trọng về CL, VSATTP hàng hóa thủy sản do 2. 118/2008/QĐ-BNN Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công bố từng ng... thời kỳ.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản